Robíme učeníctvo zle? II.

Waiting For The Word @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/waitingfortheword/5617002924/

  • 29. Dec '14
  • 2 minúty
  • 2623

Robíme my, ako cirkev, učeníctvo zle?

Robíme my, ako cirkev, učeníctvo zle?

Tvrdím, že väčšinou áno.

Som si plne vedomý toho, že je to totálne zovšeobecnenie, ale chvíľku ma sleduj, dobre?

Premýšľaj o tom. Vo veľkej väčšine protestantských cirkví a všetkých ich rôznych odnoží v našom obrovskom stánku platí, keď človek vstúpi do vzťahu s Ježišom (Ján 17:3), hneď je mu povedané, aby vykonával množstvo z nasledujúcich duchovných činností:

  • Každý deň si čítaj Bibliu
  • Nauč sa Písmo naspamäť
  • Modli sa
  • Vstúp do zboru
  • Navštevuj skupinku alebo nedeľnú školu
  • Konaj službu v zbore
  • Podeľ sa o evanjelium s priateľmi a pozvi ich na bohoslužbu.

Plytké evanjelium

Všetko hore spomenuté je správne a biblické a dobré, ibaže sa to môže stať verziou Kresťanstva bez Krista.

Často učíme ľudí, aby sa spoliehali viac na „duchovné činnosti“, než na v nás prebývajúceho Ježiša skrze prítomnosť a moc Boha Ducha Svätého.

Často je evanjelium, ktoré kážeme natoľko plytké, že ľudia úplne nepochopia, čo pre nich Ježiš urobil, čo v nich robí a čo chce ešte skrze nich urobiť pre slávu svojho Otca, pre dosiahnutie ich radosti a pre dobro sveta.

Tvrdím, že plytké evanjelium vytvára plytkých veriacich, ktorí majú plytké výsledky vo svojom poli pôsobnosti.

„Poďte ku mne,“ vraví Ježiš

Ježiš povedal:
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!  (Matúš 11:28–30)

Ježiš dal za nás svoj život,
aby mohol dať svoj život nám,
aby mohol žiť svoj život skrze nás.

Kristologická duchovná premena

V Transformation Church sme oddaní kristologickej duchovnej premene. Znamená to, že ponárame a dávkujeme veriacich, starých aj nových, do porozumenia, že v nich prebýva Ježiš.

Chceme, aby vedeli, že sú v Kristovi a že Kristus je v nich. Boh Otec chce, aby sme hľadeli na Ježiša, nie na seba (2. Kor. 3:17–18).

Pretože každý nasledovník Krista je zjednotený s Ježišom, jeho životom a nepochopiteľné bohatstvá sú ich ako dar jeho bezhraničnej milosti (Ef. 3:8). V Kristovi je každý nasledovník Krista:

„Dokonalý“ (Kol. 2:10)
„Obživený s Kristom“ a „sediaci v nebesiach“ (Ef. 2:5–6)
„Svätý“ a „bez úhony“ (Ef. 1:4–5)
„Omilostený“ (Ef. 1:4–5)
„Spravodlivý ako Ježiš“ (Fil. 3:6–10)
Je „navždy zdokonalený“ a „na jeho hriechy a neprávosti sa viac nemyslí“ (Židom 10:14, 17)
„Večne vykúpený“ (Židom 9:12)
„Živý v Bohu“ (Rím. 6:10)
„Predurčený byť mu synom“ (Ef. 1:3–7)
„Kráľovským kňazstvom“ (1. Petrov 2:9)
„Pánovým chrámom“ (Ef. 2:21–22).

Mohol by som pokračovať, ale…

Mohol by som pridať 30 ďalších evanjeliových reálií, ktorými Ježiš požehnal svoj ľud, ale musím sa ísť pripraviť na kázeň, ktorú kážem cez víkend v Transformation Church.

Keď učíme duchovné činnosti, musíme našich ľudí naučiť spoliehať sa na vo vnútri prebývajúceho Pána Ježiša.

Uvažuj o tom,

Derwin L. Gray @ 2014
Pôvodný článok nájdete na www.derwinlgray.com

5/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.