Sedem vecí, za ktoré sa môžete modliť pre svoje deti

vonderauvisuals @ flickr.com, https://www.flickr.com/photos/vonderauvisuals/8095140490/

  • 26. Nov '13
  • 3 minúty
  • 6625
  • 5

Pár rokov dozadu so mnou dobrý priateľ zdieľal sedem textov z Písma, ktorými sa on a jeho manželka modlili za svoje dve dcéry, keď boli ešte maličké.

Pár rokov dozadu so mnou dobrý priateľ zdieľal sedem textov z Písma, ktorými sa on a jeho manželka modlili za svoje dve dcéry, keď boli ešte maličké. Dievčatá sú teraz už veľké. A je nádherné vidieť, ako Boh odpovedal (a stále odpovedá) na verné, konkrétne modlitby vierou naplnených rodičov, v životoch týchto mladých, Božích dievčat.

Aj ja tieto modlitby často používam, keď sa modlím za svoje deti. A odporúčam ich aj vám (pozrite sa nižšie).

Modlitby však, samozrejme, nie sú magické kúzla. Nejde o to, že proste povieme správne veci a naše deti budú požehnané úspechom.

Niektorí rodičia sa usilovne modlia a z ich detí sa stanú nadaní vodcovia, učenci, hudobníci či atléti. Iní sa usilovne modlia a ich deti postretne vážne postihnutie či choroba, alebo prechádzajú márnotratnou divočinou, či jednoducho bojujú viac ako ostatní v sociálnom, akademickom alebo atletickom ohľade. A pravdou je, že Boh odpovedá na modlitby všetkých týchto rodičov, ale pre veľmi odlišné účely.

To je dôvod, prečo sú v Biblii texty ako Ján 9:1–3. Nesmieme predčasne odhadovať Božie plány, pretože môžu byť opačné oproti nášmu vnímaniu. Boh meria úspech inak ako my, čo je dôvod, prečo často odpovedá na naše modlitby spôsobmi, ktoré neočakávame.

Takže sa modlite za svoje deti. Ježiš sľubuje, že ak prosíme, hľadáme a klopeme, Otec nám na oplátku bude dávať dobré (Lukáš 11:9–13), aj keď to dobré nie je viditeľné počas 40 rokov. A pretože sa Ježiš pravidelne pýtal tých, ktorí k Nemu prichádzali: „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“ (Marek 10:51), vieme, že chce, aby sme v našich požiadavkách boli konkrétni.

Takže tu je sedem nápomocných, konkrétnych vecí, o ktoré sa môžete modliť pre svoje deti:

1. Aby ich Ježiš volal a nikto im nebránil prísť

Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali. Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ. (Matúš 19:13–15)

2. Aby vo viere odpovedali na Ježišovo verné, vytrvalé volanie

Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. (2. Petrov 3:9)

3. Aby zakúsili posvätenie prostredníctvom premieňajúceho diela Ducha Svätého a aby stále viac túžili naplniť najväčšie prikázania

Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. (Matúš 22:37–39)

4. Aby neboli neúmerne zaťažení v intímnych vzťahoch, najmä v manželstve

Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? (2. Korintským 6:14)

5. Aby ich myšlienky boli čisté

Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (Filipským 4:8)

6. Aby ich srdcia povzbudzovali štedro pridávať k Hospodinovmu dielu

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi. (2. Mojžišova 35:29)

7. Aby, keď bude čas správny, IŠLI!

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Matúš 28:18–20)

Jon Bloom © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

3,6/5 (10 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.