Spojiť sa s Bohom…

Caro @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/laburbuja/103210632/

  • 19. Aug '10
  • 11 minút
  • 6798
  • 1

Popis hlavných svetových náboženstiev: Hinduizmu, Budhizmu, Islamu, Kresťanstva, a New Age. Ďalej vám autor ponúka na zváženie tie stránky Ježišovho učenia, ktorými sa od svetových náboženstiev líši.

Popis hlavných svetových náboženstiev: Hinduizmu, Budhizmu, Islamu, Kresťanstva a New Age

Všetci túžime po tom, aby sme svoj život žili s určitým stupňom úspešnosti, s pocitom, že sme ho prežili dobre.

A ak iní vedia, ako môže život byť uspokojujúci, či dokonca zmysluplný, je to hodné prinajmenšom preskúmať. A čo tak svetové náboženstvá? Je v nich niečo, čo by naším životom dalo väčšiu stabilitu a hodnotu?

Ponúkame príležitosť pozrieť sa na hlavné svetové náboženstvá… Hinduizmus, New Age, Budhizmus, Islam a Kresťanstvo.* Pri každom je zahrnutý jeho stručný opis, rozlišujúce znaky, a to, čo z každého z nich človek môže získať. Ďalej vám autor ponúka na zváženie tie stránky Ježišovho učenia, ktorými sa od svetových náboženstiev líši.

Ku každému z týchto systémov existujú sekty s rôznymi vyznaniami. Ponúkané popisy sa zameriavajú na jadro daného systému. Sú aj iné veľké náboženstvá, ako Judaizmus, o ktorých by sa dalo diskutovať, no pre stručnosť sme vybrali práve tieto.

Hinduizmus

Väčšina Hinduistov uctieva jedno Bytie absolútnej jednoty (Brahman), zastúpené rôznymi bôžikmi a bohyňami. Tieto rôzne manifestácie bohov a bohýň sú inkarnované do modiel, chrámov, guruov, riek, zvierat, atď.

Hinduisti chápu svoje miesto v tomto živote ako následok svojich činov v predchádzajúcom živote. Ak bolo ich správanie v predchádzajúcom živote zlé, môžu v tomto živote zakúsiť rôzne útrapy. Cieľom Hinduistov je oslobodiť sa zo zákona karmy… byť oslobodený z nepretržitých reinkarnácii.

Existujú tri možné spôsoby vystúpenia z cyklu karmy: 1. Byť milujúco oddaný hociktorému z Hinduistických bohov alebo bohýň; 2. Rásť v poznaní prostredníctvom meditácie Brahman (jednoty)… uvedomiť si, že okolnosti v živote nie sú skutočné, že individualita je ilúzia a reálny je iba Brahman; 3. Byť oddaný rôznym náboženským obradom a rituálom.

V Hinduizme má človek slobodný výber, ako bude pracovať na svojej duchovnej dokonalosti. Hinduizmus tiež vysvetľuje existenciu utrpenia a zla vo svete. Ak človek zažíva hocijaké utrpenie, či už je to choroba, hlad, alebo katastrofa, podľa Hinduizmu je to kvôli nemu samému a jeho zlým skutkom, zvyčajne z predchádzajúceho života. Dôležitá je iba duša, ktorá bude jedného dňa oslobodená z cyklu reinkarnácií a bude odpočívať.

New Age

New Age propaguje rozvoj vlastnej sily a božskosti človeka. Keď nasledovník New Age hovorí o Bohu, nehovorí o transcendentnom, osobnom Bohu, ktorý stvoril vesmír, ale hovorí o vyššom vedomí v rámci svojej vlastnej osoby. Človek v New Age vidí samého seba ako Boha, kozmos, vesmír. V podstate, všetko čo taký človek vidí, počuje, cíti, alebo predstavuje si, sa považuje za božské.

New Age vysoko eklekticky prezentuje samé seba ako zbierku antických duchovných tradícií. Podobne ako Hinduizmus, rozpoznáva množstvo bohov a bohýň. Za zdroj všetkej duchovnosti je pokladaná Zem, ktorá má svoju vlastnú inteligenciu, emócie a božskosť. No všetko ostatné nahrádza „ja". „Ja" je pôvodcom, kontrolovateľom, a bohom všetkého. Nie je žiadna iná realita okrem tej, ktorú človek určí.

New Age vyučuje širokému spektru východného mysticizmu a duchovným, metafyzickým a psychickým technikám (ako sú dýchacie cvičenia, spevy, bubnovanie, meditácie… ) na rozvoj meneného vedomia a vlastnej božskosti človeka.

Čokoľvek negatívne, čo človek môže zažiť (zlyhania, smútok, hnev, sebectvo, zranenie) je považované za ilúziu. Keďže veria, že sami sú úplne zvrchovaní nad svojím životom, nič v ich živote nie je nesprávne, negatívne ani bolestivé. Nakoniec sa človek duchovne vyvinie do takého štádia, v ktorom už nie je objektívna, vonkajšia realita. Človek, ktorý sa stáva bohom, si tvorí svoju vlastnú realitu.

Budhizmus

Budhizmus neuctieva žiadnych bohov, ani Boha. Ľudia mimo budhizmu si často myslia, že Budhisti uctievajú Budhu. No Budha (Siddhartha Gautama) o sebe nikdy neprehlasoval, že je božský, Budhisti sa na neho skôr pozerajú ako na toho, ktorý dosiahol to, čo sa aj oni usilujú dosiahnuť. Ide o duchovné osvietenie a spolu s ním vyslobodenie z nepretržitého cyklu života a smrti. Väčšina Budhistov verí, že človek má nekonečný počet reinkarnácií, čo nevyhnutne zahŕňa utrpenie. Budhisti sa tieto reinkarnácie snažia ukončiť. Veria, že ich spôsobujú ľudské túžby, averzia a ilúzia. Preto cieľom budhistu je očistiť si srdce a zbaviť sa všetkých žiadostí smerujúcich k zmyslovým túžbam a lipnutiu na sebe samom.

Budhisti nasledujú zoznam náboženských princípov a veľmi odovzdanú meditáciu. Keď budhista medituje, nie je to rovnaké ako modlitba alebo sústredenie sa na boha, je to skôr o sebadisciplíne. Pomocou praktizovania meditácie môže človek dosiahnuť nirvánu — „uhasenie" plameňa túžby.

Budhizmus poskytuje to, čo popisuje väčšinu svetových náboženstiev: disciplínu, hodnoty a smernice, podľa ktorých človek môže chcieť žiť.

Islam

Moslimovia veria, že existuje jeden všemohúci Boh, ktorý sa volá Alah a je neporovnateľne vyšší a transcendentný vzhľadom k ľudstvu. Alah je považovaný za stvoriteľa sveta a zdroj všetkého dobrého a zlého. Všetko, čo sa deje, je Alahova vôľa. Je mocným a prísnym sudcom, ktorý bude k svojím nasledovníkom milostivý na základe dostatočnosti ich dobrých skutkov a náboženskej oddanosti. Vzťah Alaha a jeho nasledovníka je vzťahom pána a sluhu.

Aj keď moslimovia si vážia viacerých prorokov, za posledného proroka je považovaný Mohamed, a jeho slová a spôsob života sú pre moslima autoritou. Aby bol človek moslimom, musí dodržiavať päť náboženských povinností: 1. Opakovať vyznanie o Alahovi a Mohamedovi; 2. Päťkrát za deň recitovať určité modlitby v arabčine; 3. Dávať núdznym; 4. Každý rok sa jeden mesiac postiť od jedla, nápojov, sexuálneho života a fajčenia od východu do západu slnka; 5. Raz v živote vykonať púť do Mekky a uctievať v tamojšej svätyni. Pri smrti moslim verí — na základe vernosti v týchto povinnostiach — že pôjde do raja. Ak nebol verný, bude naveky potrestaný v pekle.

Pre mnohých ľudí Islam spája ich očakávania o náboženstve a božstve. Islam učí, že existuje jeden najvyšší Boh, ktorý sa má uctievať dobrými skutkami a poslušnosťou v náboženských rituáloch. Po smrti je človek odmenený alebo potrestaný na základe náboženskej oddanosti.

Kresťanstvo — viera v Ježiša Krista

Kresťania veria v milujúceho Boha, ktorý sám seba zjavil a človek ho môže osobne poznať už v tomto živote. S Ježišom Kristom nie je zámerom človeka dodržiavanie náboženských rituálov, alebo konanie dobrých skutkov, ale radosť zo vzťahu s Bohom a rast k Jeho lepšiemu spoznávaniu.

Kresťania zažívajú radosť a zmysluplný život na základe viery v samotného Ježiša Krista, nie len v Jeho učenie. Ježiš sa počas svojho života na zemi sám neidentifikoval ako prorok, alebo osvietenecký učiteľ. Skôr prehlasoval, že je Bohom v ľudskom tele. Konal zázraky, odpúšťal ľuďom hriechy a hovoril, že každý, kto verí v Neho, bude mať večný život. Hovoril veci ako: „Ja som svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života"(J 8:12)…

Kresťania považujú Bibliu za Boží odkaz ľudstvu. Okrem skutočnosti existencie a historického záznamu Ježišovho života a zázrakov Biblia tiež zjavuje Boží charakter, Jeho lásku a pravdu a to, ako s Ním človek môže mať vzťah.

Bez ohľadu na to aký okolnostiam v živote kresťania čelia, môžu sa s istotou obrátiť na múdreho a mocného Boha, ktorý ich skutočne miluje. Veria, že Boh odpovedá na modlitby a život má zmysel, ak žijú tak, aby ho ctili.

Nakoľko odlišné sú tieto svetové náboženstvá?

Keď sa pozrieme na tieto hlavné náboženské systémy a ich pohľady na Boha, nájdeme obrovskú rozmanitosť.

Hinduisti uznávajú veľké množstvá bohov a bohýň.

Budhisti hovoria, že žiadne božstvo nie je.

Nasledovníci New Age veria, že sami sú bohom.

Moslimovia veria v mocného, ale nespoznateľného Boha.

Kresťania veria v Boha, ktorý je milujúci a prístupný.

Sú všetky náboženstva uctievaním toho istého Boha? Zvážme to. New Age učí, že každý by sa mal dostať do centra vesmírneho vedomia, no to by vyžadovalo, aby sa Islam vzdal svojho jediného Boha, aby sa Hinduizmus vzdal svojich početných bohov, a aby budhizmus ustanovil boha.

Hlavné svetové náboženstvá (Hinduizmus, New Age, Budhizmus, Islam, nasledovanie Ježiša Krista) sú každé celkom výnimočné. Len jedno z nich tvrdí, že existuje osobný, milujúci Boh, ktorý sa dá spoznať teraz v tomto živote. Ježiš Kristus hovorí o Bohu, ktorý nás pozýva do vzťahu s ním a kráča vedľa nás ako potešiteľ, radca a mocný Boh, ktorý nás miluje.

V Hinduizme je človek sám na svojej ceste a snaží sa dosiahnuť oslobodenie od karmy. V new Age človek sám pracuje na svojej božskosti. V Budhizme je to snaha jednotlivca o oslobodenie od túžby. A v Islame nasleduje jednotlivec náboženské zákony, aby po smrti získal raj. V Ježišovom učení vidíme osobný vzťah s osobným Bohom — vzťah, ktorý sa prenáša do ďalšieho života.

Môže sa človek v tomto živote spojiť s Bohom?

Odpoveď je áno. Nie len že sa môžeš spojiť s Bohom, tiež môžeš vedieť, že si Bohom plne prijatý a milovaný.

Mnoho svetových náboženstiev kladie jednotlivca do samostatnej pozície, v ktorej zápasí o duchovnú dokonalosť. Napríklad Budha nikdy nevyhlasoval bezhriešnosť. Aj Mohamed priznal, že potrebuje odpustenie. „Bez ohľadu na to, akí obdarovaní alebo vplyvní boli ďalší proroci, guruovia a učitelia, mali dosť duchaprítomnosti na to, aby poznali, že sú rovnako nedokonalí ako všetci ostatní."(Erwin W. Lutzer, Christ Among Other Gods (Chicago: Moody Press,1994), s. 63)

No Ježiš Kristus niky nerobil narážky na niektorý z osobných hriechov človeka. Namiesto toho ľuďom hriechy odpúšťal a tiež ich chce odpustiť aj nám dnes. Všetci sme si vedomí svojich zlyhaní, oblastí v našich životoch, ktoré môžu spôsobiť našu nedostatočnosť v očiach druhých, oblastí, o ktorých si my sami želáme, aby neexistovali… možno nejaká závislosť, zlá povaha, nečistota, nenávistné poznámky. Boh nás miluje, no nenávidí hriech, a povedal, že dôsledkom hriechu je nepoznanie Jeho. Ale Boh zabezpečil pre nás spôsob, ako nám môže byť odpustené a môžeme Ho spoznať. Ježiš, Boží Syn, Boh v ľudskej podobe, zobral na seba všetky naše hriechy, trpel na kríži, a dobrovoľne zomrel namiesto nás. Biblia hovorí: „Podľa toho poznáme lásku, že On život položil za nás."(1. J 3:16)

Boh nám ponúka úplné odpustenie, pretože Ježiš za nás zomrel na kríži. To znamená odpustenie všetkých našich hriechov… minulých, prítomných a budúcich. Ježiš zaplatil za všetky. Boh, ktorý stvoril celý svet, nás miluje a chce byť vo vzťahu s nami. „V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho."(1. J 4:9)

Prostredníctvom Krista nám Boh ponúka naozajstnú slobodu od hriechu a viny. Nenecháva zlyhania ľudí na ich pleciach, s matnou nádejou toho, že zajtra sa stanú lepšími ľuďmi. V Ježišovi Kristovi vystrel Boh svoju ruku k človeku a zabezpečil pre nás spôsob, ktorým Ho môžeme spoznať. „Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho."(J 3:16)

Boh chce, aby sme Ho poznali.

Vyhlásením, že On je pravdou, zachádza Kristus ďalej ako väčšina prorokov, ktorí jednoducho hovorili, že pravdu zvestujú. -Lutzer, s. 106

Boli sme Bohom stvorení, aby sme s Ním žili vo vzťahu. Ježiš povedal: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť… A ktokoľvek prichádza ku mne, nevyhodím ho."(J 6:35) Ježiš volal ľudí nielen k tomu, aby nasledovali Jeho učenie, ale aby nasledovali Jeho. Povedal: „Ja som cesta, pravda i život."(J 14:6)

Ježiš sám seba prezentoval ako rovného s Bohom, a aj to dokázal. Povedal, že zomrie na kríži a tri dni po svojej smrti sa vráti do života. Nepovedal, že jedného dňa sa reinkarnuje do budúceho života. (Napokon, ak by to spravil, kto by o tom vedel?) Povedal, že tri dni po pohrebe sa ukáže tým, ktorí videli Jeho ukrižovanie. V tretí deň bol Ježišov hrob nájdený prázdny a mnoho ľudí svedčilo, že Ho viedli opäť živého. Teraz ponúka večný život nám.

Na rozdiel od mnohých svetových náboženstiev

Veľa náboženstiev sa zameriava na osobné duchovné úsilie. S Ježišom Kristom je to vzájomná interakcia medzi tebou a Bohom. Pozýva nás, aby sme prišli k Nemu „Pán je blízko všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde."(Ž 145:18) Môžete komunikovať s Bohom, ktorý odpovie na vašu modlitbu, dá vám väčší pokoj a radosť, ukáže smer, preukáže svoju lásku, a premení váš život. Ježiš povedal:

„Prišiel som, aby mali život, a aby ho mali hojne."(J 10:10) Neznamená to, že život bude odrazu perfektný a bezproblémový. No znamená to, že uprostred života môžeš byť s Bohom, ktorý je ochotný byť súčasťou tvojho života a byť verný vo svojej láske.

Toto nie je záväzok voči metóde seba zdokonalenia, ako je osemdielna cesta, päť pilierov, meditácia, dobré skutky, či dokonca desať Božích prikázaní. Všetky tieto spôsoby vyzerajú ako jasné, správne definované a ľahko nasledovateľné cestičky vedúce k duchovnosti. Ale stávajú sa ťaživou snahou o dokonalosť a spojenie s Bohom je stále vzdialené. Naša nádej nie je v dodržiavaní zákonov alebo štandardov, ale v poznaní Spasiteľa, ktorý nás plne prijíma, vďaka našej viere a Jeho obeti za nás. Svoje miesto v nebi si nezasluhujeme náboženskými snahami a dobrými skutkami. Nebo je pre nás darom zdarma, ktorý dostávame, ak vstúpime do vzťahu s Ježišom Kristom.

Chcel by si, aby ti bolo úplne odpustené, a aby si mohol osobne spoznať Božiu lásku k tebe?

Začiatok vzťahu s Bohom

Vzťah s Bohom môžeš začať práve teraz. Je to jednoduché, stačí ak Boha úprimne poprosíš o odpustenie tvojho hriechu a pozveš Ho, aby vstúpil do tvojho života. Ježiš povedal: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním."(Zjav. 3:20) Chcel by si vstúpiť do vzťahu s Bohom, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa hlboko miluje? Ak je to túžba tvojho srdca, môžeš tak urobiť práve teraz: „Bože, prosím, odpusti mi, pozývam ťa, aby si vstúpil do môjho srdca práve teraz. Ďakujem Ti, Ježiš, že si zomrel za moje hriechy. Ďakujem, že si prišiel do môjho života, tak ako si povedal, že to urobíš."

Biblia nám hovorí, že: „tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi."(J 1:12) Ak si úprimne poprosil Boha, aby vstúpil do tvojho života, začal si s Ním osobný vzťah. Je to ako keby si práve teraz stretol Boha a On ti chce pomôcť ďalej rásť v Jeho lepšom spoznávaní, v poznaní Jeho lásky k tebe, vedením múdrosťou v akýchkoľvek rozhodnutiach, ktorým budeš čeliť. Aby si sa o vzťahu s Bohom dozvedel viac, dobrým miestom na to je kniha Ján (Evanjelium podľa Jána) v Biblii. Možno by si chcel niekomu povedať o rozhodnutí, ktoré si urobil, keď si poprosil Ježiša, aby vstúpil do tvojho života.

V svetových náboženstvách má človek vzťah s učeniami, myšlienkami, cestičkami, rituálmi. Prostredníctvom Ježiša môže mať človek vzťah s milujúcim a mocným Bohom. Môžeš s Ním hovoriť a On ťa povedie už teraz v tomto živote. On ťa nechce len nasmerovať na nejakú cestu, fiozofiu, alebo náboženstvo. Pozýva ťa k tomu, aby si Ho spoznal a uprostred výziev života zažil radosť z istoty Jeho lásky. „Pozrite, akú lásku dal nám Otec, že môžeme byť nazvaní Božími deťmi."(1. J 3:1)

Marylin Adamson, © 2010 Everystudent.com. Použité s povolením "Hlas pre Krista"

Pôvodný článok nájdete na: www.everystudent.com

5/5 (3 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.