Spravodlivosť a štedrosť

Kevin Lallier @ Flickr.com, www.flickr.com/photos/klallier/3715569167/

  • 22. Máj '14
  • 2 minúty
  • 4318

Napísal som knihu, ktorá sa volá Generous Justice (Štedrá spravodlivosť). Mnoho ľudí sa ma pýtalo, prečo som ju napísal, a iný sa ma pýtali na názov. Moja odpoveď na obe otázky je spoločná.

Jedna skupina ľudí, ktorá dúfam bude čítať túto knihu, sú mladí s vášnivým záujmom o sociálnu spravodlivosť. Dobrovoľníctvo sa stalo symbolom celej generácie súčasných amerických študentov a čerstvých absolventov. Noviny podávajú informácie o obrovskom náraste záujmu mladých ľudí o dobrovoľníctvo. Je pre mňa zaujímavé, že dobrovoľníctvo bolo v popredí v 70-tych rokoch, potom upadalo a znova naberá na sile v poslednom desaťročí. Samozrejme to považujem za vynikajúci trend.

Mnoho ľudí sa stalo citlivými vo vnímaní nespravodlivosti v našej kultúre, rovnako však spotrebný štýl života podkopal ich sebazaprenie a schopnosť čakať na radosť. Hoci dávajú časť svojho času, míňajú obrovské sumy peňazí na zábavu, vzhľad, elektroniku a cestovanie. Pre mnohých je dobrovoľníctvo časťou ich portfólia život-obohacujúcich aktivít, nie rysom života formovaného záväzkom činenia spravodlivosti, zahŕňajúceho v sebe aj radikálnu štedrosť v otázke financií.

Jedna z vecí, ktoré som si všimol pri štúdii biblického učenia o spravodlivosti bolo to, že finančná štedrosť bola považovaná za konanie spravodlivosti. „Ak som sám jedával svoj krajec chleba a sirota z neho nejedla… ak núdzneho som bez odevu zazrel ver a bez prikrývky videl bedára, či… vlnou mojich oviec sa nezahrial… aj to by bola vina súca pred sudcov, lebo bol by som zaprel Boha tam hore." Jób 31:17–28

Mnoho ľudí si myslí, že spravodlivosť je iba trest za previnenie a tým to končí. Nemyslia si, že by sme mali byť ľahostajní voči chudobným, ale túto pomoc nazvú charitou, nie spravodlivosťou. Ale Jób hovorí, že ak by zlyhal v zdieľaní svojho jedla alebo vlny jeho oviec — toho čo má — s núdznymi, bolo by to hriechom voči Bohu a priestupok voči Božej spravodlivosti. Samozrejme, môžeme nazývať túto pomoc dobročinnosť alebo charita, pretože má byť motivovaná súcitom, ale zlyhanie v žití života radikálnej štedrosti je považované v Biblii za nespravodlivosť.

Máme biblické a duchovné zdroje, aby sme premohli povrchnosť našej kultúry a stali sa ľuďmi, akými sme mali byť — požehnaním pre naše mesto a pre núdznych.

Naša kultúra vysiela zmiešané signály. Hovorí: Zarob veľa peňazí a miň ich na seba, získaj svoju identitu zo šiat, ktoré nosíš a z miest, ktoré si navštívil. Rob aj nejakú dobrovoľnícku prácu, zaujímaj sa o sociálnu spravodlivosť, pretože nechceš byť iba sebecké prasa. Avšak postoj kresťanov k času a peniazom by nemal byť formovaný našou kultúrou, mal by byť formovaný evanjeliom Ježiša Krista, ktorý schudobnel, aby my sme mohli zbohatnúť (2. Korintským 8:9).

Hlavná téma mojej knihy je, že evanjelium milosti premení každého skutočne veriaceho na osobu, ktorá koná spravodlivosť pre tých, ktorí sú v núdzi. Konanie spravodlivosti zahŕňa nielen napravenie zlého, ale rovnako aj štedrosť, záujem a ochotu žiť skromnejší život, aby sme mohli byť štedrí voči cirkvi a biednym. Tento spôsob života odráža Boží charakter (5. Mojžišova 10:17–18; Žalm 146:7–9). Máme biblické a duchovné zdroje, aby sme premohli povrchnosť našej kultúry a stali sa ľuďmi, akými sme mali byť — požehnaním pre naše mesto a pre núdznych (1. Mojžišova 12:1–3; Galatským 3:7).

Copyright © 2013 Timothy Keller. Pôvodný článok nájdete na redeemer.com

4,4/5 (7 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.