Štyri spôsoby, ako Boh vedie svoj ľud

Vicki & Chuck Rogers @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/two-wrongs/5016198622/

  • 18. Feb '12
  • 3 minúty
  • 7166
  • 1

Poznám minimálne štyri metódy, ktoré Boh používa, aby nás viedol podľa svojej vôle.

Poznám minimálne štyri metódy, ktoré Boh používa, aby nás viedol podľa svojej vôle.

Riadenie. Pán Boh zvrchovane riadi a vytvára okolnosti tak, aby sme skončili presne tam, kde nás chce mať — a to aj v prípadoch, keď sa nijako vedome nepričiníme o to, aby sme sa na dané miesto dostali. Napríklad Pavol a Sílas sa ocitli vo väzení, vďaka čomu našiel spasenie žalárnik i celý jeho dom. (Skutky apoštolov 16:24–34) Väzenie nebolo Pavlovým plánom, ale Božím. Pán Boh to robí často — vedie nás na miesta, ktoré sme nemali v pláne alebo pre ktoré sme sa sami nerozhodli. Je to vedenie pomocou riadenia. V porovnaní s nasledujúcimi troma spôsobmi Božieho vedenia je táto metóda jedinečná, pretože ďalšie metódy sú jej súčasťou (Božie riadenie počíta so všetkými rozhodnutiami, ktoré urobíme) a pretože sa Jeho vôľa zaručene uskutoční (lebo „nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť,“ Jób 42:2). V prípade ďalších troch spôsobov sme Pánom Bohom vedení vedome.

Príkaz. Pod touto metódou myslím jednoducho to, čo pre nás Pán Boh robí, keď nám dáva svoje prikázania a učenie Biblie. Konkrétne nám ukazujú, čo máme a čo nemáme robiť. Jedným z príkladov môže byť desať Božích prikázaní. Nepokradneš! Nezabiješ! Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Alebo Ježišova kázeň na vrchu: Milujte svojich nepriateľov. Či epištoly: Buďte naplnení Duchom Svätým. Opášte sa pokorou. Takéto je Božie vedenie pomocou príkazov. Boh nám ich odhaľuje v Biblii.

Schopnosť rozlišovať. Väčšina rozhodnutí, ktoré robíme, nie je v Biblii doslovne opísaná. Máme však schopnosť rozlišovať, súdnosť, vďaka čomu nasledujeme Božie vedenie — duchovne citlivo aplikujeme biblické pravdy na konkrétne situácie v našich životoch. Rímskym 12:2 to opisuje nasledovne: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ V tomto prípade nám Pán Boh nehovorí, čo presne máme robiť. Ale Jeho Duch formuje naše mysle a srdcia cez Slovo a modlitbu, aby sme sa prikláňali k tomu, čo dokáže najviac osláviť nášho Boha a pomôcť blížnym.

Oznámenie. Tento spôsob Božieho vedenia je najzriedkavejší. Pán Boh nám jednoducho oznámi, čo máme robiť. Tak ako je to napríklad v Skutkoch apoštolov 8:26: „Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá.“ Alebo v Skutkoch apoštolov 8:29: „I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu!“

* *  *

Môžeme z toho vyvodiť tri veci. Po prvé, vždy by sme sa mali nechať viesť Božím riadením. Pokiaľ Pána Boha milujeme a sme povolaní podľa Jeho rady, jeho prevádzanie bude vždy pre naše vlastné dobro. (Rímskym 8:28) Uvedomovanie si Božieho riadenia má z nášho života odstrániť všetky obavy a strach. Má nás upokojiť, keď budeme hľadať vedenie nášho Pána pomocou „príkazov“, „rozlišovania“ a „oznámenia“.

Po druhé, môžeme si uvedomiť, že Božie riadenie nás môže priviesť k činom, ktoré sú protikladné Jeho vedeniu cez príkaz, schopnosť rozlišovať či oznámenie. Inak povedané, Pán Boh nám dal príkaz: „Nezabiješ!“ ale predsa svojim riadením predurčil zavraždenie vlastného Syna. (Skutky apoštolov 4:28) Je to záhadou, ale mnohé miesta v Biblii nám dokazujú, že niekedy je Božou vôľou, aby sa porušilo to, čo On sám vo svojom Slove zakazuje.

A nakoniec, istota, že Pána Boha nasledujeme cez každú zo štyroch metód vedenia, rastie s tým, ako sa zoznamom metód posúvame zdola hore. Subjektívne vnímané Božie oznámenia sú zo všetkých spôsobov Jeho vedenia najzriedkavejšie a dajú sa najľahšie zneužiť. Naša istota, že sme takouto cestou spoznali Božiu vôľu, nebude taká veľká ako v prípade zvyšných troch metód, ktoré súvisia s písaným Božím Slovom. Keď budeme na základe biblických princípov rozlišovať, čo robiť v prípadoch, keď pre dané rozhodnutie nemáme žiadny konkrétny príkaz, takéto rozhodnutie nám prinesie menšiu istotu ako v Biblii sa nachádzajúce priame príkazy. Uvedomenie si Božej zvrchovanosti a skutočnosti, že všetko riadi, je tou najzákladnejšou istotou, na ktorej stoja aj ostatné metódy. Táto istota je dobrou pôdou, kde si môžeme odpočinúť.

Pastor John

By John Piper. © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,3/5 (3 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.