Tréning identity srdca u chlapcov a dievčat

Thomas Hawk @ flickr.com, http://www.flickr.com/photos/thomashawk/277123912/

  • 28. Aug '13
  • 4 minúty
  • 4725

Chlapci sú rozdielni od dievčat. Je to jasné v Biblii aj v našej každodennej rodičovskej skúsenosti.

Chlapci sú rozdielni od dievčat. Je to jasné v Biblii aj v našej každodennej rodičovskej skúsenosti.

Mám päť detí. Prvé tri sú dievčatá a posledné dve sú chlapci. Sú rozdielni! Netreba hovoriť, že každé dieťa je unikátne. Netreba hovoriť o rôznorodosti v ich temperamente, záujmoch, zručnostiach, nadaniach, slabostiach, oblastiach hriechu, oblastiach poslušnosti a ďalších ohľadoch. Áno a amen. Boh nepracuje na tvorbe jednoliateho ľudu. No od narodenia boli chlapci, ako chlapci, vnútorne iní ako dievčatá.

Rodičovstvo mňa a môjho manžela prebieha na mnohých úrovniach. Sú miesta, kde je naša výchova globálne rovnaká (nikto nemá dovolené komukoľvek povedať „drž hubu"). Potom sú aspekty, ktoré závisia od osobnosti (osobných silných a slabých stránok dieťaťa). A potom sú oblasti, ktoré sú závislé od špecifického pohlavia (chlapci sa môžu hrať s bábikami so svojimi sestrami, ale musia hrať rolu chlapcov alebo mužov).

Pestovanie identity

Cieľom je zámerne vychovávať naše deti takým spôsobom, ktorý utvrdzuje ich pohlavie a dáva im spokojnosť s tým, ako ich Boh utvoril.

To neznamená, že vymýšľame plytké, bezvýznamné pravidlá, ako že dievčatá nemôžu liezť na stromy alebo že sa chlapci nesmú hrať na dom. Žijeme každý deň v spleti, ktorý vytvára výchova dievčat aj chlapcov. Posilňovanie ich dievčenskej a chlapčenskej identity je vecou srdca. Nejde nutne o to, čo hrajú, ide o to, akú identitu pestujú v danej hre.

Pomocníci a ochrancovia

Hra našich detí sa ukázala byť úžasnou príležitosťou utvrdzovať krásu Božieho dobrého daru pohlavia.

Boh nepracuje na tvorbe jednoliateho ľudu. No od narodenia boli chlapci, ako chlapci, vnútorne iní ako dievčatá.

Keď môj manžel zíde na zem a tvári sa, že je drak, žiada nášho najstaršieho syna, aby ochraňoval svoju sestru. Je to spôsob, ktorý trénuje chlapcov, aby chránili a strážili. Občas to však obmieňa tak, že sestra môže mať šancu obrániť sa sama a prísť zachrániť svojho brata. Možno premýšľate, v čom je rozdiel. Je jemný a vo vnútri. Rozdiel je v úlohe srdca, ktorú ich povzbudzujeme prijať: Keď sestra zachraňuje brata a pomáha mu zabiť „draka" (ich ocka), robí to z vnútornej identity pomocníka. Pomáha svojmu bratovi tým, že prichádza na jeho záchranu, a preukazuje nadvládu nad „zlým drakom" jeho zabitím. Keď však brat prichádza na záchranu svojej sestry, robí to z vnútornej identity ochrancu.

Občas je tá istá vonkajšia akcia správne motivovaná celkom odlišnou vnútornou myšlienkou a orientáciou srdca. Bratia a sestry môžu všetci robiť tú istú vec, ale z odlišných motívov a odlišného chápania seba samých. Toto je čiastočne to, čo mám na mysli, keď vravím, že utvrdzujeme to, kým ich Boh stvoril, aby boli. Je to o orientácii srdca (pozri Príslovia 4:23; Matúš 7:21; 12:34).

Z hĺbky do hĺbky

Ak chceme, aby boli chlapci a dievčatá spokojní so svojím pohlavím — spokojní s tým, kým ich Boh stvoril, aby boli — odpoveď nie je v tom, s kým sa môžu a s kým sa nemôžu hrať, alebo či by mali alebo nemali dostávať rozdielny druh výchovy. Je to tréning srdca, ktorý pomôže našim chlapcom vyrásť v mužov a našim dievčatám vyrásť v ženy, pričom oboje sú odlišne nádherné reality stvorenstva. Záleží teda na orientácii srdca, ktorá je vnútorne viazaná na každé pohlavie. Prečo? Pretože pohlavie je vnútorná, objektívna realita, ktoré vychádza z hĺbky našej osobnosti. Pohlavie, či už mužské alebo ženské, je duchovné, psychologické, fyziologické a emocionálne. Je ženská nádhera a mužská nádhera — obe stvorené Bohom na Jeho slávu. Chceme, aby naše deti viac a viac chápali túto vysokú snahu.

Tréning ich srdca, aby sa správne orientovali na veci okolo nich, im teda pôsobením Božej milosti pomôže porozumieť mužským a ženským kvalitám stvorenstva, pochopiť ako dospelí ľudia svoju sexualitu a usilovať sa o manželskú jednotu, ktorá bude kompatibilná duchovne, intelektuálne aj fyzicky. Je to vec srdca, ktorá im pomôže porozumieť pravej jednote pred Bohom a pracovať bok po boku s ostatnými a s ich manželskými partnermi, aby prinášali svetlo evanjelia tým okolo seba. Tréning srdca ich vyzbrojuje, aby identifikovali a vykonávali povolanie, vážili si rodinný život a deti a, nadovšetko, pevne nasledovali Krista, svojho Tvorcu a Vykupiteľa.

Nádherná genialita stvorenia

Takýto tréning srdca by nemal byť ťažkopádny. Náš malý chlapec nedostane okamžite pokarhanie, keď si obuje opätkové topánky svojej staršej sestry. Máme v úmysle vychovávať s milosťou a primeranosťou. Jemne toto naše batoľa vedieme ku vhodnému páru veľkých topánok, s ktorými sa môže hrať, a využívame tú príležitosť, aby sme mu pripomenuli, že tie druhé patria jeho sestre.

Berúc do úvahy empirické dôkazy, ktoré mi čelia od východu po západ slnka každý jeden deň, neexistuje iný logický a intelektuálne úprimný záver, ku ktorému môžem dôjsť: Chlapci a dievčatá sú rozdielni. Táto vnútorná odlišnosť je popri svojej úžasnej harmónii podstatná pre nádhernú genialitu Božieho stvorenia ľudskej rasy, ktorá nesie Jeho podobu. Najmä v našej dobe zmätku v pohlaviach chceme našim chlapcom a dievčatám špeciálne upriamovať pozornosť na porozumenie, kým ich Boh stvoril, aby boli.

Veríme, že naša výchova nie je dusivá ani obmedzená. Vlastne naopak. Vnútri životodarných hraníc, ktoré vytýčil Boh pri stvorení dievčat a chlapcov, si naše deti môžu užívať svoje pohlavie a ovládať svoju identitu na Božiu slávu a ich nekonečnú radosť.

Luma Simms © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.