Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Vysoká daň za vodcovstvo

Justin Trudeau @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/justintrudeau/7037297713/

  • 30. Aug '10
  • 8 minút
  • 3192

Ako sa stať skutočným vodcom?

Ak rozmýšľaš o tom, že vstúpiš do prvých línií bitky ako vodca svojho spoločenstva, najprv by si sa mal zamyslieť nad Ježišovým podobenstvom o kráľovi, ktorý tiahne do boja (Lukáš 14:31–32). Viesť duchovný boj v škole alebo na internáte nie je prechádzka ružovou záhradou. Ak nemáš prostriedky na výhru, možno by bolo lepšie vôbec do boja nevstúpiť.

Ježiš o kráľovi povedal: „Či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s desiatimi tisícami môže postaviť proti tomu, ktorý s dvadsiatimi tisícami tiahne proti nemu? Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru.“ Duchovný boj počas štúdia je riskantný. Vojna so sebou prináša skazu a krviprelievanie. „Sadni si a poraď sa“ skôr ako sa rozhodneš ho viesť.

Netvrdím, že zamestnanci školy a internátu a študenti — vodcovia sa mýlia, keď vyzývajú mladších študentov, aby sa zamysleli nad možnosťou vstúpiť do tímu vedúcich v ich spoločenstve, viesť biblickú skupinku alebo prevziať inú zodpovednosť. Iba si myslím, že mladí ľudia s úmyslom stať sa vodcom by mali zvážiť tiež dôvody, prečo sa ním nestať. Čo sa týka mňa, spomenul som si na tri skupiny dôvodov. Tvorí ich fyzická sila, duševná sila a duchovná sila.

Fyzická sila

Po prvé, nemal by si byť vodcom, pretože ťa to bude stáť veľa fyzických síl. V prvom rade si táto služba od teba vyžaduje čas. Vedúci skupinky, ktorý v spoločenstve nemá na starosti nič iné, by mal do svojej úlohy týždenne investovať asi desať hodín, ak ju chce vykonávať svedomito. Dve hodiny na prípravu stretnutia, dve hodiny na stretnutie samotné (prísť skôr a ostať dlhšie kvôli rozhovorom), hodinu s pomocným vedúcim, aby ste si prešli biblické materiály, hodinu alebo dve, ktoré venuješ jednotlivým členom skupinky samostatne, pár hodín na stretnutie celého spoločenstva a možno hodinu nastretnutie vedúcich všetkých skupiniek fungujúcich v tvojom spoločenstve.

Chválospevová skupina, organizačný tím aostatní vedúci sa musia podobne zaviazať, ak berú svoje úlohy vážne. Čas si vyžaduje aj vytvorenie dobrých pracovných vzťahov s ostatnými členmi tvojho tímu.

Úloha vedúceho ťa môže stáť aj peniaze. Po skončení skupinky sem-tam pozveš jej členov na zmrzlinu, možno niekomu zo skupinky pomôžeš našetriť na dôležitú víkendovú konferenciu. Peniaze určite minieš aj na knihy a ďalšie prostriedky, ktoré pomôžu duchovne načerpať tebe i tvojim zverencom. Popri týchto výdavkoch sa môže stať, že si nebudeš môcť kúpiť nové tenisky.

Duševná sila

Po druhé, nemal by si byť vodcom, pretože ťa to bude stáť veľa po emocionálnej stránke. Vstúpiť do vedúcej pozície znamená vstúpiť do konfliktu. Ako študent som viedol evanjelizačnú skupinku. Moje naliehanie a strach členov skupinky dospeli počas jedného stretnutia k slovnej bitke a ja som zostal znechutený, zranený a nahnevaný. Ostatní sa pravdepodobne cítili rovnako. Keby som sa nestal vedúcim, nikdy by som nevyvolal takú hádku. Riskoval som, a tak som musel znášať následky.

Konflikt nemusí byť vždy zlý. Niekedy nás prinúti, aby sme boli úprimní voči sebe i ostatným. Za krátky čas nás však obvykle emocionálne vyžmýka, o to viac, ak sa my — vodcovia budeme utápať vo svojich pocitoch namiesto toho, aby sme prevzali iniciatívu a šli za ľuďmi, ktorých sa to týka.

Vedúca pozícia môže v tebe vyvolať aj pocity osamelosti. Osamotenosť môžeš zažívať obzvlášť na škole či internáte, kde je v tíme vedúcich málo ľudí a iba zopár rovesníkov, ktorí ťa podporujú. Ak ostatní necítia naliehavosť modlitieb alebo potrebu prispieť na rovnaké sociálne účely ako ty, budeš mať pravdepodobne pocit, že ťa nikto celkom nechápe.

Môže sa stať, že ako k vedúcemu sa k tebe ostatní začnú správať inak. Odrazu sa staneš „autoritou“ v štúdiu Biblie. Ľudia začnú od teba očakávať, že preberieš iniciatívu vo vašich vzájomných vzťahoch a ty si budeš želať, aby ťa raz pre zmenu niekto oslovil ako prvý.

Vodcovia riskujú, že sa budú cítiť nedocenení. Koľkokrát si už poďakoval svojim vedúcim jednoducho za to, že plnia svoju úlohu? Druhí ti poďakujú asi rovnako často. Deň za dňom a týždeň za týždňom investuješ čas, peniaze a duševnú energiu a nikto ti nezaručí, že tí, ktorých vedieš, to ocenia slovami: „Odviedol si dobrú prácu.“

Nakoniec riskuješ, že ako vodca zlyháš. Budeš mať na starosti viacero zodpovedností a niekedy to nezvládneš. Raz som sa rozhodol, že na stretnutie neprídem, lebo som si myslel, že mám na práci dôležitejšie veci. Ukázalo sa však, že to stretnutie bolo veľmi dôležité a ja som to zbabral. Okamžite sa dostavil pocit zlyhania. Inokedy ťa satan bude trápiť podobnými pocitmi, aj keď neurobíš nič zlé.

Duchovná sila

Po tretie, nemal by si sa stať vodcom, lebo to obnáša aj duchovné vyčerpanie. Satan síce nie je všemohúci, ale nie je ani hlúpy. Vie, že ak odrovná pastiera, ovce ostanú takmer bezmocné. V boji zrania vodcov oveľa pravdepodobnejšie. Pohybujú sa totiž v prvej línii, na miestach, kde sa to len tak hemží muníciou.

Videl som, ako mnoho tímov vedúcich na internáte alebo univerzite zažívalo duchovné útoky po tom, čo ich spoločenstvo začalo významne rásť. Tímy vedúcich, ktoré počas letného tábora vyriešia vzájomné konflikty a plánujú dôležité veci, sa na začiatku školského roka často stretávajú s novými prekážkami. Poznal som kľúčových vodcov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli vrátiť do školy — mali doma finančné problémy, zranili sa pri autonehode, atď. Takéto duchovné útoky často narušia efektívnosť vo vedúcom tíme a oslabia tak celé spoločenstvo.

Mnohí kresťanskí vodcovia zažívajú intenzívne útoky sexuálneho pokušenia. Veľký počet študentských vedúcich začne so sexuálnou aktivitou, o ktorej vedia, že je mimo Božej vôle pre ich život. Ak si sa ešte s nikým sexuálne nezaplietol mimo manželstva, v blízkej budúcnosti môžeš s veľkou pravdepodobnosťou očakávať reálnu príležitosť tak urobiť. Kresťania vo vedúcich pozíciách si nemôžu dovoliť byť v týchto veciach ľahkovážni.

Nemanželská sexuálna aktivita nás zraňuje a na dušizanecháva jazvy, ktoré ovplyvňujú ďalšie vzťahy v našom živote. Ubližuje však aj tým, ktorých vedieme. V jednom z univerzitných spoločenstievsa počas šiestich rokov vystriedalo niekoľko vedúcich skupín s problémom v sexuálnej oblasti. Veľakrát sa spoločenstvo pohlo dopredu a ukázalo duchovný potenciál, ale sexuálna aktivita vedúcich spôsobila, že rast sa zabrzdil. Sme údmi Kristovho tela a naše činy ovplyvňujú ostatných veriacich, obzvlášť tých, ktorých nám Boh zveril do duchovnej opatery.

Okrem toho sa satan bude snažiť rozdúchavať nevyriešené spory medzi vodcami. Spomenul som, že konflikt môže byť dobrý, no hovoril som o vyriešených konfliktoch. Ak v tíme vedúcich pretrvávajú dlhodobé spory, netrpia iba ich aktéri. Problém sa šíri zhora nadol a celé spoločenstvo vtedy trpí narušením jednotya vízie.

Asi najvážnejší zo satanových útokov na nás vedúcich je pýcha. Vodcovia dostávajú stále viac zodpovednosti, lebo vedia robiť veci dobre. Môže sa stať, že po čase budú v pokušení myslieť si, že nič neurobia zle alebo ak aj áno, že to nakoniec stále dobre dopadne. Začnú ignorovať rady spoločenstva a konajú nezávisle, dokonca nezávisle od Boha.

Zbieranie síl

Viesť ľudí je nebezpečné, no kým čelíme všetkým výzvam, Boh nás fyzicky, duševne aj duchovne povzbudzuje, aby sme ako vodcovia rástli. Teraz spomeniem šesť takýchto zdrojov podpory.

Po prvé, neoceniteľným zdrojom povzbudenia, nádeje, lásky a prijatia môže byť pravidelná skupinka, ktorá ťa podporuje. Keď vidíme Boha konať v životoch iných ľudí, stáva sa zjavným aj v našom živote. Ak ty sám vedieš skupinku, tvoju skupinku podpory môžu tvoriť ďalší vedúci skupiniek z tvojho spoločenstva. Podobne aj členovia prípravného tímu v spoločenstve by mali vedome spolu tráviť čas, aby utužili vzájomné vzťahy a nestretávať sa len kvôli povinnostiam.

Po druhé, potrebujeme partnerov v zodpovednosti — priateľov, ku ktorým smieme byť absolútne úprimní bez strachu z odsúdenia a ktorí nám otvorene povedia, čo chce podľa nich Boh povedať nám.

Po tretie, mali by sme hľadať význam Božieho volania vstúpiť do kresťanskej služby, ktorý nás upevní. Keď budeme pociťovať vyčerpanosť uprostred našich úloh pri vedení, je dobré, ak si môžeme pripomínať význam Božieho povolania do služby a čerpať z neho silu.

Boh nás povoláva prostredníctvom svojho Slova, rady ostatných, cez okolnosti a Jeho hlas v nás. Možno si myslíš, že Boh ťa v prvom rade volá, aby si viedol biblickú skupinku, pomáhal pri práci s bezdomovcami alebo nadväzoval priateľstvá s neveriacimi. No možno od teba Boh chce, aby si sa tento rok iba učil a položil pevné základy pred tým, ako začneš stavať dom vodcovstva.

Po štvrté, potrebujeme byť poslušní Božiemu príkazu, aby sme odpočívali. Fyzická únava spôsobuje, že sme zraniteľní voči všetkým druhom pokušenia. Keď som unavený, oveľa skôr sa stávam k ľuďom panovačný a príkry. Konflikt na seba nenechá dlho čakať. Vyčerpanosť zintenzívňuje negatívne emócie ako sú pocity zlyhania a osamelosti. No a keď nás trápi samota, samozrejme sa zväčšuje aj sexuálne pokušenie.

Po piate, potrebujeme sa dopredu rozhodnúť, ako sa vyrovnáme s príležitosťami na hriech, ktoré sa nám naskytnú. Ak ma niekto z môjho spoločenstva sexuálne priťahuje a tento cit je vzájomný, obaja potrebujeme už vopred vedieť, ako sa voči sebe zachováme. Ak mám sklon k obdobiam plným pochybností, bolo by pre mňa dobré mať vždy po ruke zoznam veršov z Písma, ktoré mi pomôžu zamerať sa na Božiu silu a dobrotu v priebehu dejín i v mojom živote, ako aj telefónny zoznam kresťanov, ktorým môžem zavolať a oni ma povzbudia.

A nakoniec to najdôležitejšie, musíme rozpoznať našu slabosť pred Bohom. Môže to znieť ako protirečenie — keď priznám, že mi niečo chýba, stávam sa nástrojom. Taký je však charakter nášho vzťahu s Bohom. Ak sa spoliehame na seba, nedovolíme Bohu, aby nám dal svoju silu.

Moc v slabosti

Aj keď sme my vodcovia pohotoví tvrdiť, že sme zachránení milosťou (Božou silou) a nie skutkami (našou silou), správame sa, ako by sa tento fakt zmenil, keď už žijeme život kresťana. V skutočnosti sme práve takí bezradní, ak chceme žiť v svätosti bez Boha ako sme boli predtým, než sme začali žiť nový život. Spisovateľ Eugene Peterson to vyjadril slovami, že sme duchovneskrachovaní.

Pred niekoľkými rokmi ma George priviedol k Pánovi. Potom mu však zistili zriedkavý druh rakoviny krvi. On aj lekári s ňou zápasili štyri roky, ale nič nepomáhalo. Jedného dňa som stál pri jeho aute, keď mi oznamoval zlé správy. Ochromilo ma to. On sa však ku mne otočil a povedal: „Vieš, Andy, naozaj neexistuje nič lepšie, ako nutnosť spoliehať sa iba na Boha.“

To isté platí aj pre kresťanských vodcov. Tvoja túžba prevziať vedenie by nemala prameniť z viery, že ťa ostatní budú mať radšej (ak je to tak, ich láska s podmienkami nie je hodná tvojho záujmu) alebo že Boh ťa bude mať radšej (to je klamstvo) alebo že tvoje spoločenstvo sa bez teba rozpadne. Tvoja túžba viesť musí byť zakorenená v poznaní, že ako vodca sa budeš musieť spoliehať výlučne na Boha a vo viere, že pre teba neexistuje nič lepšie.

Andrew T. Le Peau je redaktorom vydavateľstva InterVarsity Press. Uverejnené na stránke Studentsoul.org, © 2007, InterVarsity Christian Fellowship/USA ®. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie tohto článku bez súhlasu autora je zakázané. Pôvodný článok nájdete na: www.intervarsity.org

4,5/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.