Zabúdam Na To, Čo Je Za Mnou

https://www.pexels.com/photo/alone-freedom-man-person-488625/

  • 2. Sep '17
  • 4 minúty
  • 2915
  • 61

Každý máme niečo, čo je „za nami“. Veci, na ktoré by sme najradšej zabudli. Veci, kde sme zlyhali. Veci, ktoré sme nemali povedať alebo urobiť, ale ktoré sme, žiaľ, povedali a urobili.

Každý máme niečo, čo je „za nami“. Veci, na ktoré by sme najradšej zabudli. Veci, kde sme zlyhali. Veci, ktoré sme nemali povedať alebo urobiť, ale ktoré sme, žiaľ, povedali a urobili.

O čo temnejšie alebo horšie je to, čo sme povedali alebo urobili, o to ťažšie je na to zabudnúť. Tak veľmi by sme to chceli hodiť za seba! A tak ľahko sa to vždy vynorí! Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. (F 3:12)

To, že si apoštol Pavol uvedomoval, že nie je dokonalý, mu nebránilo v tom, aby nebežal za dokonalosťou. Chce uchvátiť, lebo už je uchvátený Kristom a v tejto súvislosti hovorí: „Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ (F 3:13)

Ako môže Pavol zabudnúť na to, čo je za ním? On, ktorý bol pri tom, keď kameňovali Štefana a podporoval ich? Saul schvaľoval, že ho zavraždili. (Sk 8:1) A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. (Sk 9:1) On, ktorý prenasledoval Ježišových učeníkov! Ako môže hodiť toto všetko za hlavu? Pavol hovorí, že je to preto, lebo je už sám uchvátený Kristom. To znamená, že všetok Pavlov hriech a pád, všetky zlyhania a zlé skutky vyznal Bohu a sú mu odpustené. Všetko je prikryté krvou Baránka. Vina, zlyhanie, hriech sú zahladené. Sú vyznané Bohu a odpustené.

Takto je to aj v mojom živote. Mojou nádejou a najväčším potešením je dokonané dielo Ježiša Krista. Pravda o tom, že Ježiš prišiel, aby zmieril všetky hriechy sveta, je aj mojou pravdou. Tá skutočnosť! To, že správa o Ježišovi je skutočnosťou. Vďaka tomu, že Boží Syn vytrpel smrť za moje hriechy a vstal na moje ospravedlnenie, aj ja môžem zabudnúť na to, čo je za mnou a snažiť sa o to, čo je predo mnou.

Ježiša potrebujem každý deň a každú chvíľu. Potrebujem Jeho zmŕtvychvstanie! Potrebujem Jeho slovo každý deň. A potrebujem, aby mi to Boží Duch zjavoval každý deň nanovo, aby to nebola teória, ale život dávajúce evanjelium.

Sú aj ľudia, ktorí určitým spôsobom zabudli na to, čo leží za nimi, alebo to v sebe potlačili do úzadia. Lebo chcú za každú cenu zabudnúť. Keď to však nevyznali Bohu, Boh na to nezabudol. A to, čo Bohu vyznali, nie je odpustené. Skôr alebo neskôr nás to znova zasiahne, pretože Boh na to nezabudol. „Ale jedno robím,“ hovorí Pavol, „zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou.“

Tu je celý Pavlov nový život zhrnutý niekoľkými slovami. Ale jedno robím… zabúda na to, čo je za ním. Nehrabe sa vo svojej minulosti. Nedovolí starým chybám, aby mu bránili v odvahe kráčať ďalej. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Viera v Ježiša, zachraňujúca viera, je vierou, ktorá nás skutočne dáva do pohybu.

Pavol je uchvátený Kristom. Svoje myšlienky, city, silu, celý svoj život koncentruje na jednu vec: snažím sa o to, čo je predo mnou…

Máš niečo, čo chceš položiť za seba? Tak toto je cesta! Vyznaj svoje hriechy Bohu! Potom sa Mu poďakuj, že všetky tvoje hriechy sú prikryté krvou Baránka. Vyznaj všetko Bohu a nedovoľ, aby niečo stálo medzi tebou a tvojím Bohom.

Vtedy to, čo bude stáť medzi tebou a tvojím Bohom, bude krv, ktorá ťa očisťuje od všetkého tvojho hriechu a viny. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (1. J 1:8–9)

A tak môžeš aj ty spolu s Pavlom povedať: „Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou.“ Lebo na hriešnika, ktorý vyznal svoj hriech a ktorý nanovo stojí, v budúcnosti čakajú fantastické veci: večné požehnanie a blahoslavenstvo.

Zabudni na to, čo je za tebou, lebo Boh na to zabudol!

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. (1. Pt 1:3–5)

Vždy pamätaj na to, čo je pred tebou! Cieľ maj vždy pred sebou! Na to, čo je za tebou, zabudni, lebo Boh na to zabudol!

4,9/5 (23 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Chcete dostávať EVS zamyslenia mailom? Prihláste sa na odber.

Kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.