Zamiluj si život, aký si si nikdy neželal

splitshire.com, https://www.pexels.com/photo/landscape-mountains-nature-man-1005/

  • 17. Mar '16
  • 4 minúty
  • 3171
  • 60

Máme sklon hodnotiť vlastný život na základe toho, ako vnímame naše napredovanie. Som tam, kde som v tomto veku chcel byť?

Máme sklon hodnotiť vlastný život na základe toho, ako vnímame naše napredovanie. Som tam, kde som v tomto veku chcel byť? Dosiahol som to, čo som si prial? Blížim alebo sa vzďaľujem od toho, o čom som sníval? Som šťastný v manželstve, rodine, zamestnaní? Darí sa mi?

V skutočnosti náš život neurčuje ani náš výkon ani okolnosti. To, čo dáva životu hodnotu, je prítomnosť, ochrana a radosť zo Všemohúceho Boha, ktorý napĺňa všetky naše potreby.

Po tom, čo Jozefa predali jeho bratia do otroctva, dostal sa k moci asi v najsilnejšej ríši sveta.

Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo; býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že HOSPODIN je s ním; čokoľvek konal, HOSPODIN všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu; ten ho ustanovil dozorcom nad svojím domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. (1. kniha Mojžišova 39:2–4)

Potifar všetko podriadil Jozefovi. No Potifarova žena zatúžila po Jozefovi a snažila sa ho zviesť. Keď vytrvalo odmietal jej návrhy, falošne ho obvinila a tvrdila, že za ňou prišiel on. Jej pery ho pripravili o všetku moc a zodpovednosť a priviedli ho do väzenia (1. kniha Mojžišova 39:20). Nespáchal žiadny hriech (aspoň nie s Potifarovou ženou) ani nikoho nepodviedol perami, a aj tak s ním ako s otrokom zle zaobchádzali, dali ho za mreže a nemal nádej na oslobodenie.

Ale HOSPODIN bol s Jozefom, prejavil mu milosť a v očiach správcu žalára mu zaistil priazeň. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári… A HOSPODIN korunoval úspechom všetko, čo robil. (1. kniha Mojžišova 39:21–23)

Nech bol pri moci alebo vo väzení, Jozefov život bol zmysluplný, úspešný a plný nádeje. Nie preto, že tvrdo pracoval alebo že dostal to, čo si zaslúžil. Ale preto, že Boh bol s ním. Boh bol s ním v úspechu a Boh bol s ním vo väzení.

Je tvoj život dobrý?

Prežívaš život, aký si vždy chcel?

Chcel(a) si byť v tomto veku ženatý/vydatá? Alebo byť ešte stále ženatý/vydatá? A ak si v manželstve, brali ste sa vtedy a s tou/tým, ako si si myslel(a)?

A čo práca? Nie je to to, čo si chcel? Zdá sa ti, že nevyužívaš svoje dary? Snívaš, že zmeníš svoj život?

Možno by si si prial žiť niekde inde. Túžiš byť bližšie k domovu (alebo ďalej od neho)?

Skutočnosť je taká, že každý z nás si vie predstaviť niečo lepšie, než svoju súčasnú situáciu. Ale dôležitejšie je, že ak miluješ a nasleduješ Pána Ježiša, Pán Boh pre teba píše oveľa lepší životný príbeh, ako by si dokázal ty sám. „Lepšie“ vychádza z tohto: Boh sám o sebe je to najlepšie a najuspokojujúcejšie, čo kedy môžeš mať a zažiť. A preto plnosť života určite nenájdeš v žiadnom pozemskom úspechu či vzťahu, ale jedine v priblížení sa Bohu prostredníctvom viery.

Je to dobrá správa, ale má aj nepríjemnú stránku: možno budeš musieť sedemdesiat alebo osemdesiat rokov kráčať cez bolesť, sklamanie, odmietnutie a utrpenie. No optimistické (a hlavné) na nej je, že Boh sa nikdy nemýli, keď vyberá, čo je pre teba dobré. Všetko, čo prežívaš — dobrovoľne či nechtiac, očakávané i nečakané, príjemné alebo bolestivé, je dobrý Boží plán na to, aby ťa urobil svojím vlastníctvom (Ján 10:27–29), aby ti navždy dal seba samého (Žalm 16:11) a aby zjavil seba a svoju slávu cez tvoj život svetu okolo teba (Izaiáš 43:25, 1. list Korintským 10, 31).

Tajomstvo spokojnosti

Pavol žil niekoľko storočí neskôr, ako bol Jozef pri moci a hnil vo väzení, no o živote písal podobne:

Lebo ja som sa naučil pristávať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený, sýtym byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. (List Filipským 4:11–13)

Aké je tajomstvo radosti a spokojnosti navzdory všetkému, čo život prináša? Je to zamerať a zakotviť našu radosť a spokojnosť viac v Kristu ako v živote. John Piper hovorí: „Keď máme málo, alebo sme veľa stratili, prichádza Pán Ježiš a zjavuje nám, že má väčšiu hodnotu ako to, čo sme stratili. A ak máme veľa a prekypujeme hojnosťou, prichádza Kristus a ukazuje nám, že je neporovnateľne väčší ako všetko, čo máme.“

Preto sa môžeme modliť spolu s múdrym Šalamúnom: „Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. (Príslovia 30:8–9) Z pohľadu „amerického sna“ vyzerá táto modlitba ako nenáležitá, možno až seba-poškodzujúca. Bože, odopri mi bohatstvo a blahobyt, aby si mohol zachovať a uspokojiť moju dušu. Pre človeka, ktorý kapituloval a našiel naplnenie v Pánovi Ježišovi, je to však ten najvyšší sen, pre ktorý hodno všetko pretrpieť (List Rímskym 8:22).

Vzácnejšia túžba a poklad

Je tvoj súčasný život taký, ako si vždy chcel?

  • Si spokojný — viac ako to, si natešený a fascinovaný — tým, že je Pán Boh po tvojom boku (Józue 1:9)?
  • Je nejaký pozemský cieľ alebo štandard pre teba dôležitejší ako poznanie Pána Boha a to, že si Jeho (2. List Korintským 6:16)?
  • Chceš zveriť tvoju dušu, tvoj súd i tvoje ospravedlnenie Tomu, ktorý vždy spravodlivo súdi, Tomu, ktorý sľúbil, že zariadi, aby všetko za každých okolností — každý nezdar, sklamanie a dokonca aj každý hriech proti tebe — bolo pre tvoj prospech (1. List Petra 2:23, List Rímskym 8:28)?

Boží zámer pre nás všetkých žijúcich po nespravodlivo odsúdenom Jozefovi a brutálne zbitom Pavlovi je, aby sme mali vieru, nádej a radosť ako oni. Sprav Ho svojím najväčším cieľom a pokladom a všetko ostatné, čo sa ti prihodí, uvidíš vo svetle nekonečnej radosti a bezpečia. Nauč sa milovať život, ktorý máš s Pánom Bohom, aj keď to nie je život, ktorý by si sám vybral.

Marshall Segal © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,7/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.