Zlomení, ale cenní

Photo by Denny Müller on Unsplash, https://unsplash.com/photos/LQ8DyAvM0H4

  • 13. Okt '20
  • 4 minúty
  • 1889
  • 8

Okolo mňa sa povaľuje veľa pokazených harabúrd, lebo vôbec nie som technicky nadaný. Ale haraburdy nevyhadzujem. Keď sa niečo pokazí, nechám si to. Možno nájdem niekoho, kto to bude vedieť opraviť alebo sa to možno opraví samo.

Na druhej strane, moja manželka všetko vyhadzuje. Ak už niečo nepotrebujeme, jej postoj je vyhodiť to. Ja si, naopak, nechám jednu ponožku a dúfam, že tá druhá do páru sa jedného dňa nejako vráti.

Veci sa strácajú, ale stále majú cenu.

Toto povedal Ježiš v súvislosti so Zacheom, vyberačom daní: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť tých, čo sú stratení“ (L 19:10, podľa angl. prekladu NLT). V pôvodnom jazyku slovo stratený, ktoré použil Ježiš, svedčí o niečom, čo má hodnotu, ale je jednoducho pokazené.

Ľuďom v Zacheovom rodisku Ježiš vysvetľoval: „Ľudkovia, vy všetci neznášate Zachea. Je stratený, ale má cenu. Je len zlomený.“

Niekedy na to zabúdame. Hľadíme na hriešnych ľudí a prichytíme sa pri tom, že ich nemáme radi, dokonca ich možno nenávidíme. Nedarí sa nám oddeliť hriešnika od hriechu. Ale ako kresťania máme hriech nenávidieť a hriešnika milovať. Ale niekedy spolu s hriechom nenávidíme aj hriešnika.

Musíme sa na nich pozrieť v novom svetle a brať ich ako ľudí, ktorí sú jednoducho zlomení. A hádajte, čo sa môže stať. Boh ich môže opraviť. 

Myslím si však, že my kresťania máme pred sebou náročnú úlohu, keď sa snažíme osloviť ľudí Dobrou Správou o Ježišovi Kristovi. Keď som pred chvíľou robil rozhovor, niekto sa ma opýtal, čo je dnes iné oproti dobe, v ktorej som začínal kázať.

Domnievam sa, že rozdiel je vo väčšej biblickej negramotnosti. Keď som kedysi spomenul nejaký biblický príbeh, ľudia mali všeobecnú predstavu o tom, o čom hovorím. Ale dnes nemajú.

Keď som chodil do školy, stále sme mohli študovať Bibliu ako literatúru. Aj napriek tomu, že sa Biblia nepovažovala za Slovo Božie, stále sa považovala za skvelú knihu literárnej hodnoty. Dnes môžete zabudnúť na to, že by ste Bibliu našli niekde v blízkosti triedy. A zabudnúť aj na to, že by ľudia vôbec poznali tieto pravdy, pokiaľ ich nevychovávajú v kresťanskej domácnosti.

Menej než polovica všetkých dospelákov dokáže vymenovať štyri evanjeliá. Šesťdesiat percent Američanov nevie vymenovať ani päť z Desiatich prikázaní. Osemdesiatdva percent Američanov je presvedčených, že v Biblii sa nachádza veta „Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ 

No je to horšie.

12 percent dospelákov je presvedčených, že Johanka z Arku bola Noachovou ženou. Prieskum medzi maturantmi na strednej škole odhalil, že viac ako 50 percent si myslí, že Sodoma a Gomora boli manželský pár. A značné množstvo ľudí je presvedčených, že Kázeň na hore predniesol Billy Graham.

Tomu sa hovorí zásadná biblická negramotnosť. 

Ježiš povedal: „Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo“ (Mt 9:37). V prvom storočí mala najväčšiu hodnotu dobrá úroda. Dokázala nakŕmiť rodinu a zaopatriť jej členov. Každé steblo pšenice malo veľkú hodnotu. Ani jedno nemalo vyjsť nazmar. Ale ak úrodu nepozbierali rýchlo, prišli vtáci a vyzobali, čo sa nestihlo zožať, a tak ľudia o úrodu prišli.

Boh povedal prorokovi Ezechielovi: „Hľa, všetky duše sú moje“ (Ez 18:4, Roháček).

V roku 2012 sa jedna žena v Novom Mexiku pokúsila predať svoju dušu na eBay, pričom počiatočná cena bola 2 000 dolárov. Citovali jej slová: „Necítim sa dobre. Som na pokraji zrútenia… naozaj som.“

Neboli žiadni záujemcovia, o ktorých by sme vedeli. Ale koniec-koncov, jeden sa predsa nájde a je ním Ježiš. On zaplatil za jej dušu na kríži a On jej odpustí.

Duchovná žatva je hojná, a musíme urobiť všetko, čo môžeme, kým sa ešte dá.

Niektorí ľudia kritizujú, ako sami hovoria, „hromadnú evanjelizáciu“, čo je termín, ktorý používajú na znevažovanie zvestovania evanjelia čo najväčšiemu počtu ľudí v jeden okamih. Vravia, že radšej majú osobnú evanjelizáciu či evanjelizáciu jeden na jedného.

Nuž, Boh má rád obidve.

Obidve môžeme nájsť v Písme. Nájdeme osobnú evanjelizáciu, keď sa Ježiš zhováral so ženou pri studni v Samárii a keď sa Filip rozprával s mužom z Etiópie. Potom nájdeme hromadnú evanjelizáciu, keď Peter zvestoval evanjelium v Jeruzaleme na Deň Letníc a uverilo 3 000 ľudí (čo znamená, že niekto si v skutočnosti našiel čas, aby spočítal, koľko ľudí reagovalo na výzvu).

Na stránkach Novej zmluvy vidíme, že keď Boh niekoho oslovil, takmer v každom prípade to urobil prostredníctvom inej osoby. Boh chce oslovovať ľudí prostredníctvom ľudí.

Uvažujte o týchto slovách z úst apoštola Pavla: „Židom som bol Žid, aby som Židov získal; tým, čo sú pod zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom; tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona“ (1. K 9:20–21).

Pavol to uzavrel slovami: „Áno, s každým sa snažím nájsť spoločnú reč a robím všetko, čo môžem, aby som niektorých zachránil“ (1. K 9:22, podľa angl. prekladu NLT).

Jeho cieľom bolo priviesť ľudí ku Kristovi.

Myslím si, že niekedy sú ľudia veľmi rýchli v tom, aby kritizovali a zavrhovali. Ale kritikov je veľa. Pozorovateľov je veľa. A robotníkov je málo.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,7/5 (19 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.