Ako máme spájať ľudí do malých skupín?

Photo by Finn Hackshaw on Unsplash, https://unsplash.com/photos/FQgI8AD-BSg

  • 15. Jún '23
  • 7 minút
  • 317

Tri metódy spájania, ktoré by mohli fungovať vo vašom zbore

Ak ste so službou malých skupín začali len nedávno, možno vás prekvapí, že rôzne zbory riešia niečo také zásadné, ako je spájanie ľudí do skupín, veľmi odlišne. Niektoré zbory žiadajú vedúcich skupín, aby si sami našli svojich členov, zatiaľ čo v iných zboroch sa ľudia prihlasujú do malých skupiniek a potom ich priraďujú do skupín. Ani jedno nie je lepšie, ale každé má svoje výhody a nevýhody.

To ma prinútilo premýšľať. Čo bolo Ježišovou hlavnou metódou spájania ľudí? V 15. kapitole Lukášovho evanjelia Ježiš rozpráva príbehy o dôležitých spojeniach. V príbehu o stratenej ovci Ježiš ilustruje, ako opúšťa 99 oviec, aby našiel jednu. Príbeh zdôrazňuje dôležitosť hľadania druhých. V príbehu o márnotratnom synovi však vidíme otca, ktorého hlavnou charakteristikou je jeho stálosť a vnímavosť. Keď sa syn rozhodne vrátiť, otec je pripravený a vnímavý. Tento príbeh poukazuje na dôležitosť prijímania druhých.

Ježiš sa sústredil na to, aby vyšiel k strateným a rovnako umožnil strateným, aby prišli k Nemu. Naša služba si môže osvojiť jedno alebo druhé zmýšľanie, alebo sa snažiť držať oboje pohromade.

Hľadanie: Vedúci zaplnia svoje vlastné skupiny.

Prijímanie: Poverená osoba zaraďuje ľudí do skupín.

Kombinovanie: Váš tím rozdelí zameranie a zahrnie obe stratégie.

Všetci sa zapájame do oboch foriem spojenia, príležitostne aj formálne. S obmedzenými zdrojmi, ktoré máme, sa však všetci zameriame na jednu z týchto troch metód. Vášmu zboru prospeje, ak sa nad touto témou hlbšie zamyslíte a určíte, ktorá metóda bude pre vás najlepšia. Dúfajme, že to vo vás a vo vašom služobnom tíme vzbudí tie správne otázky, na ktoré budete musieť spoločne odpovedať.

1. Vedúci zaplnia svoje vlastné skupiny

Prečo si zvoliť túto metódu

Ježišovým poslaním nebolo len zachraňovať stratených. Jeho poslaním bolo „hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“ (L 19:10). A Ježiš nielen rozprával príbehy o hľadaní stratených oviec — On to aj žil. Zatiaľ čo bežnou praxou tej doby bolo vyhýbať sa chorým a chudobným, Ježiš išiel priamo k nim. Kým väčšina študentov vyhľadávala najvýznamnejších učiteľov a prosila ich, aby sa mohli stať ich žiakmi, Ježiš vyhľadával svojich učeníkov. Našiel ich a vyzval, aby Ho nasledovali.

Zamestnanci cirkvi sa vždy budú zameriavať na pomoc, ale je dôležité, aby to isté robili aj vedúci malých skupiniek. Ak chcete rozvíjať misijné spoločenstvá, povzbuďte vedúcich, aby si vzali k srdcu text z 1. Jána 2:6, kde sa hovorí: „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“ Môže to mať veľký význam, keď pastori v malých skupinách povzbudzujú vedúcich, aby sa aktívne pýtali Boha, kto by mohol byť ďalším členom ich skupinky.

Výhody

Výhody toho, že sa skupiny naplnia samé, sú trojaké. Po prvé, keď vedúci a skupiny berú úlohu hľadania nových ľudí vážne, môžu naplno využiť svoj talent. Keď sa vedúci pýta Boha, kto by mal byť ďalším členom ich malej skupinky, spolieha sa viac na svoju vieru a menej na zamestnancov cirkvi. Steven Furtick povedal: „Mimoriadne Božie kroky sa začínajú obyčajnými skutkami poslušnosti.“ Keď sú skupiny zodpovedné za proces spájania, môžu vidieť Boha pri práci.

Po druhé, vaše malé skupiny majú fantastické siete. Každá skupina pozná množstvo ľudí, ktorí by mohli byť otvorení pozvaniu. Keď majú skupinky za úlohu naplniť sa, opierajú sa o tieto siete, ku ktorým zbor nemá prístup.

Po tretie, keď vedúci skupiny pozve ľudí do svojej skupiny osobne, je väčšia šanca, že v nej zostanú. Keď člen skupiny pozve svojho priateľa, už je tu vzťahová rovnosť a je väčšia šanca, že sa skupiny zúčastnia noví ľudia. Takéto organické prepojenia sú fantastické. Ak však pastor prideľuje ľudí do skupiny náhodne, ľudia začínajú od nuly — vzťahy sa môžu alebo nemusia vytvoriť.

Výzvy

S touto metódou sú spojené určité ťažkosti. Po prvé, vytlačenie vedúceho z jeho komfortnej zóny a k otvorenému mysleniu si vyžaduje od vedenia časté stanovenie vízie. Niektorí vedúci skupín sa toho chopia a rozbehnú to, ale nájsť vedúceho, ktorý uľahčuje proces a má otvorenú myseľ, je náročné.

Po druhé, mnohí z vašich vedúcich budú potrebovať podporu a vybavenie, aby to robili dobre. Čím viac zodpovednosti a autonómie dáte vedúcim, tým viac ich budete musieť školiť a rozvíjať. To nie je zlé, ale môže to predstavovať výzvu pre zbory s menším množstvom zdrojov vyčlenených na skupinový život.

2. Poverená osoba zaraďuje ľudí do skupín

Prečo si zvoliť túto metódu

V príbehu o márnotratnom synovi otec svojho syna nehľadá, ani za ním nechodí. Namiesto toho ho otec okamžite prijal. Do našich zborov každú nedeľu prichádzajú ľudia s rovnakými potrebami, ako mal márnotratný syn. Tento model vyniká pri prijímaní ľudí, ktorí prichádzajú do zboru a túžia po spojení. Je to obzvlášť skvelé pre spájanie ľudí, ktorí sú vo vašom zbore noví.

Zbory, ktoré používajú tento model, majú zvyčajne konkrétnu osobu, ktorá nadväzuje kontakty a stará sa o to, aby sa tieto kontakty rýchlo realizovali. Je to dôležité, pretože noví členovia vášho zboru presne vedia, čo majú urobiť, aby sa dostali do malej skupiny, a nemusia dlho čakať. Na rýchlosti záleží. Zvážte: Koľkokrát príde priemerný návštevník zboru na vaše bohoslužby bez toho, aby niekoho poznal? Zdržia sa dostatočne dlho na to, aby sa s nimi niekto z existujúcej skupinky spriatelil a pozval ich? Osoba, ktorá ich spája, ich môže rýchlo pripojiť do skupiny, ktorá zodpovedá ich geografickej polohe, príbuznosti a životnej fáze.

Výhody

Hlavnou výhodou procesu centrálneho spájania je kontrola: Vy určujete, kto dostane nových členov skupiny, v akom počte a kedy. Vy a váš tím musíte určiť, nakoľko je pre vás táto hodnota dôležitá.

Z toho vyplýva druhá výhoda. Ak do procesu spájania zapojíte zamestnancov, váš tím môže vidieť rozvíjanie vašich komunít na vlastné oči. Ak tento proces vykonáva len vedúci, váš tím uvidí len výsledky spájania. Ak vytvárame spojenie my, máme možnosť viesť všetkých zúčastnených. Môžeme vidieť jasnejšie celkový obraz.

Centrálne spájanie je oveľa praktickejšie, efektívnejšie a rýchlejšie. Je obrovskou výhodou mať konkrétnu osobu na nadväzovanie kontaktov. Ak veríme, že spoločenstvo je v živote zboru kľúčové, potom jeho uľahčenie pomocou špecifického procesu prinesie veľké výnosy. Spoločenstvo môže byť chaotické, takže vždy, keď dokážeme nastaviť ľahko pochopiteľný proces, môžeme dosiahnuť veľké úspechy.

Výzvy

Zaradenie ľudí do skupiny môže pôsobiť mechanicky. Aj keď máte v kostole najvrúcnejšieho človeka, ktorý slúži na nadväzovanie kontaktov, tieto zaradenia môžu pôsobiť trochu vynútene. Koniec koncov, ste poslaní do skupiny cudzích ľudí.

Okrem toho si tento model vyžaduje bezproblémový priebeh. Rozvoj procesov nemusí byť silnou stránkou vašej služby. Najlepší ľudia na nadväzovanie kontaktov sú vo všeobecnosti najhorší ľudia na rozvoj prevádzkovej stránky spojení. Ľudia, ktorí nadväzujú kontakty, sú srdeční a prívetiví a milujú vzťahy. Na druhej strane, často neznášajú papierovanie. Má váš zbor podporu, ktorú im môže poskytnúť, aby mohli robiť to, na čo ich Boh stvoril? Aby ste to robili dobre, potrebujete systém sledovania a riadenia vzťahov s vedúcimi skupín aj s potenciálnymi členmi skupín.

Centrálne spojenie je v skutočnosti vysoko rizikové. Ak spojenie nefunguje a vytvorili ho zamestnanci, daná osoba môže prispieť k nesúladu cirkvi. Bez následných opatrení to môže viesť k veľkým problémom a ľudia sa nemusia chcieť v budúcnosti pokúsiť o nadviazanie spojenia.

3. Kombinácia oboch metód

Tak ako pri všetkom, čo sa týka služby, aj tu existuje stredná cesta. To však neznamená, že stredná cesta je pre vás najlepšia. Ak sa niekedy snažíme robiť všetko dobre, nakoniec obetujeme príliš veľa vo všetkých oblastiach.

Napriek tomu existuje mnoho spôsobov, ako tieto stratégie kombinovať. Niektoré zbory sa celoročne venujú centrálnemu spojeniu, ale organizujú podujatia, na ktorých môžu vedúci a potenciálni členovia komunikovať tvárou v tvár (často nazývané GroupLink, termín zavedený zborom North Point Community Church). Iné zbory využívajú na vytváranie skupín model HOST. Znižujú latku vedenia malých skupín a povzbudzujú ľudí, aby boli hostiteľmi a pozývali ľudí do svojich domov. Tieto zbory potom prichádzajú za hostiteľmi a poskytujú im intenzívnejšiu odbornú prípravu. Iné zbory sa pri napĺňaní svojich skupín spoliehajú predovšetkým na vedúcich, ale stále umožňujú novým ľuďom prihlásiť sa online alebo prostredníctvom formulára v zbore, pričom ich priraďujú do skupín priebežne.

Bez ohľadu na to, ako zapájate tieto modely, ich spojenie má svoje výhody aj nevýhody.

Výhody

Ak je vaša služba pomerne nová, možno ešte neviete, či je niektorý z týchto modelov pre vás ten „správny“. Kombinácia oboch modelov alebo ich súčasné vykonávanie môže byť skvelým spôsobom ako zistiť, čo najlepšie vyhovuje vašim zamestnancom, dobrovoľníkom a kultúre.

Kombinácia oboch stratégií vám tiež umožňuje byť flexibilný. A to vám umožní urobiť rýchle zmeny v prípade novej vízie, zamestnancov alebo víkendových kázní. Znamená to tiež, že môžete posilniť rôzne typy vedúcich skupín. Napríklad, ak vedúci milujú evanjelizáciu, môže ich baviť napĺňať skupinu ľuďmi, s ktorými sa stretávajú. Iní, ktorí sa viac zameriavajú na pastoráciu, sa môžu viac spoliehať na to, že zbor sa postará o zaradenie ľudí do ich skupiny.

Výzvy

Počuli ste už frázu: „Človek mnohých zručností, majster žiadnej?“ Keď používate všetky stratégie, môžete sa ocitnúť bez jasnej stratégie. Jasnosť je kľúčová, keď vyzývame ľudí, aby sa posilnili vo svojej viere. Keď máme dve rôzne stratégie spojenia, môže to byť mätúce.

Kombinácia stratégií môže tiež náš tím vystaviť stresu. Ak sa nachádzate v prostredí, kde máte početný tím, je to menšia záťaž. Môžete mať rôznych ľudí, ktorí sa starajú o rôzne veci. Ak však máte menší tím, môže to byť zbytočne zaťažujúce.

Výber najlepšej stratégie spájania ľudí

Neexistuje správna voľba pre každého, ale existuje správna voľba pre vás. Každá z týchto stratégií môže prosperovať a prinášať duchovné ovocie — ale nie v každom kontexte. Každý zbor je iný a každá služba v malých skupinách existuje v rámci väčších kultúr. Dôverujte Bohu, spoľahnite sa na svoj tím, a buďte konkrétny pri výbere vašej stratégie spájania — a nebojte sa vyskúšať niečo nové, ak vaša súčasná stratégia nefunguje.

© 2016 SmallGroups.com & Christianity Today International. Pôvodný článok nájdete na: www.smallgroups.com

3,8/5 (4 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.