Ako vybrať nového vodcu

Wolfgang Staudt @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/wolfgangstaudt/3755691920/

  • 29. Dec '10
  • 3 minúty
  • 3861
  • 4

O hlavných charakteristikách Biblického vodcu.

Či už súčasný vedúci vášho duchovného spoločenstva na škole (internáte) končí tento rok svoje štúdium, alebo prijal od Boha, že v jeho živote nastal čas na zmenu služby, faktom je, že nikdy nie je príliš skoro začať na modlitbách hľadať jeho nástupcu.

Ak sa začnete po novom lídrovi ohliadať medzi ľuďmi vo vašom spoločenstve už teraz, poskytne to obojstranné výhody: vy budete mať dostatok času na to, aby ste ľudí, ktorých si vytipujete za svojich potencionálnych nástupcov dôkladne spoznali; im to zase umožní v dostatočnej miere popremýšľať nad tým, čo táto ponuka stať sa vedúcim služby na škole so sebou prináša.

Biblia je skutočne bohatým zdrojom, čo sa týka problematiky vodcov. Poskytuje nám veľkú pomoc a vedenie v tom, ako vyberať nových ľudí do tejto úlohy. Základné požiadavky na kresťanského lídra sú opísané v prvom liste Timoteovi 3:1–13, a v liste Títovi 1:6–9, 2, 1–3, 11. To prvé, čo by ste teda mali urobiť pri hľadaní budúceho vedúceho je študovať tieto pasáže a pritom uvažovať, ako človek, ktorého ste si vytipovali ako svojho potenciálneho nástupcu, obstojí v základných charakteristikách vodcu zmienených v Biblii. (Nezabudnite však, že všetci sme hriešni, a určite nie dokonalí, preto buďte pri svojom posudzovaní zhovievaví.)

Je tiež dôležité všímať si, či a ako títo ľudia rastú v nižšie popísaných bodoch, o ktorých nám Biblia tiež hovorí:

Hľadanie Boha ako zdroj vedenia a vízie. „Myseľ človeka si premyslí cestu, ale HOSPODIN riadi jeho krok." (Príslovia 16:9)

Hľadajú títo muži a ženy v Bohu vedenie pre svoj život? Pre svoju službu? Pre svoj zbor? Pre celý svet? Sú vnímaví na Ducha Svätého, keď im ukazuje, že je čas niečo zmeniť?

Vernosť. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom." (Lukáš 16:10)

Sú vaši potencionálni lídri verní a konzistentní vo svojej službe študentom, rovnako ako aj v službe svojmu zboru? Aké zodpovednosti im už boli v minulosti dané? A ako si s nimi poradili? Zapájajú sa aktívne do starostlivosti o svojich priateľov v prostredí školy/univerzity? Aký postoj zaujímajú, keď je potrebná služba iným? Snažia sa poznávať samých seba skrze svoje skutky a službu.

Odpustenie a zmierenie sa. „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi." (Efezským 4:32). „Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar." (Matúš 5:23–24).

Ako zvládajú títo členovia vašich školských zhromaždení konflikty a ako ich riešia? Je v ich živote vidieť zmierlivého ducha a odpúšťajúce srdce? Skúmajte ich vzťahy s inými ľuďmi: je na nich badať emocionálnu a duchovnú zrelosť? Dokážu nadväzovať a budovať vzťahy aj s ľuďmi, ktorí sú od nich úplne odlišní?

Podriadenosť Kristovi. „A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje." (Lukáš 9:23).

Vykazujú títo potenciálni lídri znaky neustáleho vedomého rastu? Je ich život vyznaním toho, čomu veria? Sú závislí na každodenných modlitbách a štúdiu Písma? Je na nich vidieť proces premeny na Kristov obraz — teda konkrétne, Božie premeny ich správania, charakteru a postojov? Využívajú príležitosti na duchovný rast (rôzne duchovné konferencie, budovanie učeníckych vzťahov, atď.)? Sú pokorní a ochotní učiť sa?

Biblická vzdelanosť. „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom." (Žalm 119:105). „… zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním." (2. Timoteovi 4:2).

Majú títo študenti stabilnú a využiteľnú znalosť Biblie? Sú pohotoví zdieľať evanjelium s využitím veršov z Písma? Sú ochotní hovoriť aj tvrdé duchovné pravdy, ktoré sú podložené ich porozumením Biblii? Ako nakladajú s Božím slovom, napríklad pri výklade v malých skupinkách?

Iné pozorovania. Pomohlo by týmto ľuďom, keby sa stali vedúcimi vo vašom školskom spoločenstve? Pomohlo by to samotnému spoločenstvu? Rešpektujú ich ľudia z vášho spoločenstva, vyhľadávajú u nich radu a podporu? A napokon, vyjadrili sa samotní potenciálni lídri, že by mali záujem prebrať zodpovednosť za službu v tejto konkrétnej oblasti?

Popri zvažovaní všetkých vecí ohľadom hľadania nového lídra pre vašu skupinku, musí byť vašou prioritou číslo jeden modlitba. Jedine pevný modlitebný základ vedie k zrelým rozhodnutiam, ktoré odrážajú Božie vedenie a Jeho vôľu.

Nancy Pensyl. 2010. Intervarsity.org. Všetky práva vyhradené.

Pôvodný článok nájdete na: www.intervarsity.org

ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti. Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú.

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.