Čo znamená „milovať svojho blížneho”?

Thomas Renken @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/sordie/14617251031

  • 30. Mar '15
  • 2 minúty
  • 11325
  • 11

Lekcia zo sociálnej spravodlivosti z 3. knihy Mojžišovej.

V Matúšovi 22:36–39 zákonník skúša Ježiša otázkou: „Majstre, ktoré je veľké prikázanie v Zákone?”

Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.“

Prvý verš, ktorý Ježiš cituje, je z 5. knihy Mojžišovej 6:5, ale druhý verš z 3. knihy Mojžišovej.

Pre Ježiša bolo milovať svojho blížneho ako seba samého vyjadrením 3. knihy Mojžišovej 19:9–18:

Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh.

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého. Na moje meno krivo neprisahajte; inak znesvätíte meno svojho Boha; ja som Hospodin.

Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha; ja som Hospodin.

Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízko postavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin.

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.

Pre Ježiša bolo milovať blížneho ako seba samého vykonávanie spravodlivosti voči svojim ľudským spolupútnikom:

• Žiť štedro voči chudobným a cudzincom (Lev. 19:9–10).
• Nekradnúť od nikoho (Lev. 19:11).
• Neklamať v jednaní s druhými ľuďmi (Lev. 19:11).
• Neprisahať v Božom mene (Lev. 19:12).
• Neutláčať, neokrádať alebo nevykorisťovať chudobného platením nespravodlivej mzdy (Lev. 19:13).
• Nepreklínať nepočujúceho alebo nepoložiť pred nevidiaceho prekážku (Lev. 19:14).
• Nenadŕžať chudobnému ani bohatému, ale súdiť čestne (Lev. 19:15).
• Nedopustiť sa finančného podvodu. Slovo klebeta v hebrejčine je rakhi a možno sa vzťahuje na výraz rokheleth, čo znamená obchodník. (Lev. 19:16).
• Nemať nenávisť voči bratovi (Lev. 19:17).
• Nemstiť sa a neprechovávať hnev, ale šíriť odpustenie (Lev. 19:18).

Pre Ježiša, ktorý toto hovoril Židom formovaným Tórou, takto vyzeralo milovanie svojho blížneho. V 21. storočí , ako toto ovplyvní teba v láske k blížnemu?

Vieš si predstaviť svet, kde by ľudia milovali jedni druhých takýmto spôsobom?

Popremýšľaj o tom.

Derwin L. Gray @ 2015
Pôvodný článok nájdete na www.christianitytoday.com

4,6/5 (12 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.