Do tmy na svet

https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-red-candle-735031/

 • 20. Dec '18
 • 3 minúty
 • 1950
 • 5

Počas obyčajnej noci v malom mestečku, ktoré poznačilo dlhoročné utláčanie a stáročia nenaplnených proroctiev, do tmavého prístrešku, kde by Ho nik nehľadal, chudobným putujúcim rodičom. Tak prišiel na svet Boží Syn.

Narodil sa, dostal telo, no nevznikol vtedy. Existoval skôr, ako bol počatý. Existoval skôr, ako vznikol svet (J 17:5). Každá existencia, viditeľná či neviditeľná, povstala v Ňom a skrze Neho (J 1:3; Kol 1:16), a to vrátane:

 • Jeho ľudskej DNA, ktorá určila úlohu každej bunky v procese tvorenia Jeho tela a mozgu;
 • krvi Jeho matky a plodovej vody, v ktorej sa vlnili Jeho pekné tmavé vlasy;
 • Moorovho reflexu, ktorý Ho budil a nútil plakať;
 • tkaniny, z ktorej boli plienky, do ktorých zavinuli Jeho drobné rúčky a nôžky;
 • stromov, z ktorých bolo drevo na jasličky, do ktorých ho uložili;
 • vyčerpanej a ubolenej mladej matky spiacej po Jeho boku, ktorá Ho priviedla na svet;
 • unaveného a pozorného mladého muža prikladajúceho do ohňa, so zmesou obdivu, rešpektu a strachu v srdci, ktorého neskôr volal „otec“;
 • vyľakaných pastierov smerujúcich k Nemu z polí;
 • anjelov, ktorí rozžiarili betlehemskú oblohu zvesťou obrovskej radosti;
 • zvláštnej hviezdy, ktorá viedla neznámych perzských astrológov, aby Mu vzdali úctu.

Ako tam tak ležal, vzhľadom podobný všetkým židovským chlapčekom, čo sa v tú noc narodili, bol „obrazom neviditeľného Boha“ (Kol 1:15). Kým Jeho ľudská prirodzenosť tíško spala, v Jeho božskej prirodzenosti malo všetko spolu v Ňom svoje bytie (Kol 1:17).

Prišiel do tmy

Boží Syn prišiel na svet, lebo Boh Otec tak miloval hynúci ľud obývajúci prekliatu planétu, ktorá leží v moci satana (J 3:16; 1. J 5:19). My ľudia sme hynuli, pretože sme odmietli Otca, vzbúrili sa proti Nemu, a tým odmietli aj Syna a Ducha Svätého.

Odmietnutím nášho svätého trojjediného Stvoriteľa sme sa stali synmi a dcérami neposlušnosti, nasledovali sme prúd tohto sveta a knieža mocností vzduchu, žili sme podľa žiadostí svojho tela a vykonávali vôľu tela a myšlienok, stali sme sa od prírody deťmi hnevu odsúdenými na večnú skazu (Ef 2:2–3; 2. Tes 1:9).

Ale Boh

Ale Boh… Ale Boh Otec, bohatý na zmilovanie, pre svoju lásku, ktorá je taká veľká, až sa vymyká všetkým našim predstavám, hoci sme boli mŕtvi v prestúpeniach voči Nemu, poslal svojho jediného Syna, ktorého nekonečne miloval, na tento skazený svet, aby nás zachránil od večnej duchovnej smrti a dal nám večný život (Ef 2:4–5).

A Syn tak miloval Otca a nás, ktorých sám stvoril, že sa ponížil a stal sa človekom, aby zobral na seba naše hriechy a odniesol ich na kríž, aby sme nezahynuli, ale mali večný život (F 2:7–8; J 1:14; 1. Pt 2:24; J 3:16).

Syn prišiel, aby nás dokonale spasil, pretože spolu s Otcom veľmi túžil, aby sme s Ním boli navždy, videli Jeho božskú slávu, a mohli tak zažívať sýtosť radosti a večnú blaženosť. Boli sme totiž stvorení tak, že len v Jeho prítomnosti a sláve sme maximálne spokojní (Žid 7:25; J 17:24; Ž 16:11). V budúcich vekoch, keď sa úplne pominie údolie temnoty, keď Ježiš zotrie z našich očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už nebude, Boh nám vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi preukáže nesmierne bohatstvo svojej milosti (Ef 2:7; Zjav 21:4).

Poďme, radostne plesajme

Preto Boží Syn prišiel na tento svet.

 • Preto sa narodil úplne jednoduchým ľuďom.
 • Preto boli jasle pre zvieratá Jeho prvou postieľkou.
 • Preto Ho ako prví chválili pastieri.
 • Preto Ho mohli oslavovať aj pohania.
 • Preto vyrastal v Nazarete.
 • Preto Ho Jeho vlastní neprijali (J 1:11).
 • Preto aj napriek tomu že hlásal evanjelium plné milosti, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a kriesil mŕtvych, Ho napokon zradil blízky priateľ, opustili Ho všetci ostatní priatelia, neprávom Ho obvinili náboženskí vodcovia, bol vydaný do rúk pohanským utláčateľom a kruto ukrižovaný tým najpotupnejším spôsobom.

A preto na tretí deň vstal z mŕtvych.

Boží Syn prišiel na svet, aby zobral na seba všetky previnenia synov a dcér hriešnej neposlušnosti. V Ňom sme hodní stať sa Božími synmi a dcérami a mať spolu s Ním, prvorodeným Synom, účasť na každom duchovnom požehnaní Jeho večného, nekonečného a slávneho dedičstva (Kol 1:12, 18; Ef 1:3–6).

Poď. Poď a zanechaj všetok vianočný chaos, zmätok, zhon a neporiadok. Poď k jednoduchým jasliam, ku krutému krížu a k prázdnej hrobke. Poď a nanovo prijmi zvesť veľkej radosti, ktorá je všetkým ľuďom (L 2:10), že Boží Syn, Ježiš Kristus, zmaril diablove skutky (1. J 3:8; Žid 2:14), že zničil otroctvo hriechu  (R 6:17–18) a že ak v Neho uveríš, dostaneš dar večného života (R 6:23; J 3:16).

„Ó, kresťania, poďme, radostne plesajme a postojme pri jasliach v Betleheme.“

Jon Bloom © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,2/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.