Dokážete viesť rodinné pobožnosti

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash, https://unsplash.com/photos/x_jAYPjskYI

  • 28. Okt '20
  • 5 minút
  • 1326
  • 181

Bežné prekážky, ktoré otcovia dokážu prekonať

Otcovia, nevzdávajte sa vedenia svojej rodiny pri uctievaní Ježiša.

Aj keď bolo ťažké, že sme museli na niekoľko mesiacov zavrieť naše kostoly, jednou z prekvapujúcich milostí pre mnohé rodiny bolo obnovenie rodinných pobožností. No mnoho otcov — vrátane mňa — objavilo pri ich vedení svoje nedostatky.

„Verte, že vo vašej slabosti Pán preukáže dostatok svojej milosti a sily.“

Napriek mojej úlohe pastora v našej cirkvi priznávam, že u nás doma rodinné pobožnosti niekedy môžu pôsobiť vynútene, neradostne a sú skôr frustrujúce, ako by prinášali ovocie. Pri mnohých príležitostiach som cítil pokušenie vzdať to. Možno to poznáte. A my vieme, že Božia vôľa pre otcov je, aby vychovávali svoje deti „s prísnosťou a napomínaním podľa Pána“ (Ef 6:4), a to si vyžaduje pokračovať v sile Ducha Svätého. Pozrite sa na tri bežné prekážky, ktoré často bránia otcom v ich úsilí o rodinné pobožnosti plné radosti a uctievania Ježiša.

Prekážka č. 1: Súťaž o váš čas

Zvyčajne, keď myslíme na rodinnú pobožnosť, prestavíme si celú rodinu pokope pri modlitbe, speve a čítaní Písma. Toto nie je zlá predstava, ale prvá prekážka vyžaduje, aby sme sa pozreli na náš čas uctievania a zvážili, čo sa nám ho snaží ukradnúť. Pravda je taká, že vaša rodina vždy uctieva niekoho alebo niečo a ak to neberiete do úvahy, možno vás prekvapí, že napriek času, ktorý strávite pri Božom slove a modlitbe, uctievanie Ježiša vo vašej rodine môže byť až na druhom mieste.

To, čo sa snaží ukradnúť váš čas na uctievanie Ježiša, zistíte tak, že posúdite, kde a ako vaša rodina trávi väčšinu času, na čo míňa najviac peňazí a čomu venuje najviac pozornosti. A čo je ešte dôležitejšie, požiadajte vašu manželku a deti, aby vám pomohli určiť, čo je v živote vašej rodiny najdôležitejšie. Pýtajte sa otázky ako:

  • Čo myslíte, z čoho je naša rodina najviac nadšená? A z čoho najviac nahnevaná?
  • O čom sa najviac rozprávame?
  • Ako tvoj manžel/otec, na čom mi podľa teba najviac záleží?

Prvú prekážku pri uctievaní Ježiša prekoná vaša rodina tak, že ju budete viesť k pokániu a odložíte každú ťažobu a hriech, ktoré bránia alebo sú v rozpore s časom, ktorý ste si vyhradili na čítanie slova a modlitbu (Žid 12:1).

Prekážka č. 2: Trápnosť

Napriek všetkému, čo sa v kostole hovorí o rodinných pobožnostiach, tak málo mužov a otcov vyrastalo v domovoch, kde by pravidelne uctievali Ježiša, dôsledne čítali Bibliu alebo ich otcovia mali aktívnu úlohu v ich duchovnom dozrievaní. Manželia a otcovia vedia, že by mali svoje rodiny viesť pri pobožnostiach, ale mnohí z nich dostali len málo praktických rád, ako to robiť. Výsledkom je, že mnoho mužov má pocit, že vymýšľajú koleso, pokiaľ ide o rodinné pobožnosti — a spočiatku sa koleso zvyčajne netočí hladko.

Zistil som, že keď som sa pokúsil skryť svoju neistotu pri duchovnom vedení mojej rodiny, vlastne som z nášho času pri Božom slove a modlitbe urobil niečo bolestne nepríjemné a napäté. Keď si však priznám slabosť, ktorú cítim pri vedení svojej rodiny, vtedy najviac prežívam Božiu milosť. Musel som sa naučiť zanechať svoj perfekcionizmus a namiesto toho si dať za cieľ jednoducho pokračovať ďalej, takže keď moje deti budú viesť svoje vlastné rodiny, budú na tom lepšie, ako som ja teraz.

Takže otcovia, odstráňte prekážku trápnosti pomenovaním svojich obáv, ktoré súvisia s vedením vašej rodiny pri uctievaní, a verte, že vo vašej slabosti Pán preukáže dostatok svojej milosti a sily (2. K 12:9).

Prekážka č. 3: Je to len o vedomostiach

Piata kniha Mojžišova 6:4–9 poskytuje cieľ aj spôsob pre rodinné pobožnosti. Cieľom je pestovať lásku k Bohu, ktorá mu prináša slávu, a spôsob je nechať presiaknuť svoj život Jeho slovom.

Nebezpečenstvo pre mnohých otcov je v tom, aby sa z rodinných pobožností nestalo iba intelektuálne cvičenie. Viem, že aj ja som sa niekedy ľahko uspokojil, keď mi moje deti odrecitovali správne odpovede na ktorúkoľvek časť Písma, ktorú sme študovali, alebo na tému, o ktorej sme diskutovali. Vedomosti sú dobré a potrebné, ale samy osebe nestačia. Bohu najviac záleží na tom, aby pravda Jeho slova bola vtlačená do našich sŕdc: „Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci“ (5. M 6:6). Cieľom rodinných pobožností nie je učenie, ale láska.

„Cieľom rodinných pobožností nie je učenie, ale láska.“

Otcovia, keďže cieľom je láska, postavte sa do čela svojej rodiny na láskavej úrovni. Jedným z najlepších spôsobov ako to urobiť, je nastaviť tón vyjadrením toho, ako vidíte Boha pôsobiť vo svojom srdci. Povzbudzujte svoju manželku a deti tým, čo vás Pán učí a ako vás premieňa viac na svoj obraz. Pomôžte im vidieť, ako sa evanjelium vzťahuje na ich radosti a trápenia a povzbuďte každého z nich v konkrétnych oblastiach ich života.

Keď pristupujete k rodinnej pobožnosti, odstráňte prekážku obyčajného akademického cvičenia tak, že si spomeniete na Prvý list Korintským 13. Ak máte rodinné pobožnosti, ale nemáte lásku, ste iba hlučným gongom a nakoniec nezískate nič. Usilujte sa o lásku a získate Boha.

Dôslednosť je kľúčová

Rodinná pobožnosť je významná, a pritom prekvapivo jednoduchá. Otcovia, nemusíte príliš komplikovať vedenie rodiny pri uctievaní. Boh vám dal svoje slovo a Ducha Svätého a sľúbil, že bude konať prostredníctvom vašej slabosti. S pomocou Ducha čiňte pokánie z toho, ako si vaša rodina vážila viac iné aktivity a uctievala iné veci, a nie Ježiša. Potom si vyhraďte pravidelný čas na spoločné čítanie Biblie, spievanie, diskusiu a modlitbu.

Vaše rodinné pobožnosti nebudete vždy vnímať ako niečo hlboké (aj keď takými sú!). Určite budete čeliť všetkým možným rozptýleniam — od neposedných batoliat až po vzdorujúcich tínedžerov. Niekedy sa vám budú zdať rodinné pobožnosti vynútené. Inokedy to bude frustrujúce. Ale kľúčová je dôslednosť. Božie slovo sa nikdy nevráti prázdne a vždy vykoná, na čo bolo poslané (Iz 55:10–11).

Takže sa nevzdávajte, ani keď máte pocit, že vaše úsilie je zbytočné. Bojujte dobrý boj viery a verte, že Boh vašu vytrvalosť pri rodinných pobožnostiach použije na pestovanie hlbšej lásky k Nemu a k blížnym. Buďte verní a výsledky nechajte na Ježiša, pravého vodcu uctievania vo vašom dome.

NICK AUFENKAMP © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (17 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.