Dokonalá istota pre nedokonalých ľudí

lane wunderli, https://www.pexels.com/photo/iceland-hiking-cliff-backpack-90425/

  • 26. Máj '16
  • 3 minúty
  • 1789
  • 2

Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. (Židom 10:14)

Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. (Židom 10:14)

Z tejto vety vyčnievajú dve veci, ktoré sú nesmierne povzbudzujúce v našom stave nedokonalých zachránených hriešnikov. Ako prvé si všimni, že Ježiš už zdokonalil Jeho ľud. Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. On to urobil a urobil to navždy. Jeho zdokonalenie ľudu je hotové a platí navždy.

Znamená to, že kresťania už nehrešia? Neochorievajú? Nerobia matematické chyby v škole? Sme už dokonalí v našom správaní a v našich prístupoch?

V tomto verši je jeden jasný dôvod, prečo tomu tak nie je. Aký dôvod? Je ním záverečná fráza. Ktože sú tí ľudia, ktorí boli navždy zdokonalení? Sú to tí, ktorí sa posväcujú. Opätovne sa konajúca akcia v tejto fráze je dôležitá. Tí, ktorí sa posväcujú ešte nie sú kompletne posvätení v zmysle, že už nehrešia. To by sa už nemuseli naďalej posväcovať.

V akom zmysle sme dokonalí?

Všímame si zvláštnu kombináciu: tí, ktorí boli zdokonalení, sú presne tí istí, ktorí sa posväcujú. Môžeme si taktiež spomenúť na kapitolu päť a šesť, kde sa hovorí, že kresťania sú všetko, len nie dokonalí. Napríklad, v Liste Židom 5:11 sa hovorí: ,,Zleniveli ste počúvať“. Takže môžeme povedať, že byť dokonalý podľa nášho verša 10:14 neznamená byť v živote čistý od hriechu.

Čo to teda znamená? Odpoveď nám je daná hneď v nasledujúcich veršoch (Židom 10:15–18). Autor to vysvetľuje citovaním Jeremiáša, ktorý hovorí o novej zmluve spečatenej Ježišovou krvou, vďaka ktorej sú nám odpustené všetky hriechy. Verše 17–18 hovoria: ,, A na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy“. Ježiš teda vysvetľuje zdokonalenie formou odpustenia.

Ježišov ľud bol teda zdokonalený v zmysle toho, že Boh už viac nehľadí na naše hriechy (Židom 9:26), odpúšťa nám a viac už naše hriechy proti nám nevytiahne. V tomto zmysle stojíme pred Ním dokonalí. Keď sa na nás pozerá, nepripisuje nám žiadne naše hriechy, či už minulé, súčasné alebo budúce.

Nájdenie istoty v dokonalosti

Teraz si všimni pre koho Ježiš pripravil toto zdokonalenie na svojom kríži. Náš verš 10:14 hovorí jasne: ,, Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú“. Môžeme to povedať aj ako: Ježiš plne posvätil tých, ktorí sa posväcujú, čo autor potvrdzuje vo verši 10: Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz a navždy obetoval svoje telo. Takže verš 10 hovorí, že sme boli posvätení, a verš 14, že sa posväcujeme.

A to znamená, že si môžeš byť istý, že stojíš dokonalý pred očami nášho nebeského Otca, pokiaľ sa odkláňaš od svojich súčasných nedokonalostí a vierou smeruješ k svätosti. Poviem to ešte raz, pretože je to naplnené povzbudením a motiváciou pre nás, nedokonalých hriešnikov. List Židom 10:14 znamená istotu, že stojíš pred Bohom ako dokonalý. Ale nie preto, že si teraz dokonalý, ale presne preto, že dokonalý nie si, ale sa posväcuješ — stávaš svätým.

Môžeš mať istotu, že pred Ním stojíš dokonalý, lebo vierou v Boha sľubuješ, že sa budeš vzďaľovať od svojich nedokonalostí smerom k svätosti. Naše nedokonalosti nie sú našou diskvalifikáciou, ale znakom toho, že sme tými, ktorých Boh navždy zdokonalil — pokiaľ sme v procese obrátenia (2. Korintským 3:18).

Tak zober odvahu, zameraj sa na Ježišovu prácu a postav sa voči všetkému hriechu.

John Piper © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,5/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.