Formovanie vízie

David Blackwell. @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/mobilestreetlife/4891599602/

  • 13. Jún '11
  • 4 minúty
  • 6554

Akýkoľvek proces formovania vízie si vyžaduje čas. Môže ho využiť sám vodca, ale lepšie je, ak sa mu venuje skupinka vedúcich.

Tento spôsob formovania vízie spája modlitbu a uvažovanie o našom vnímaní, akým smerom nás Boh už vedie. Akýkoľvek proces formovania vízie si vyžaduje čas, možno aj mesiace na plné prepracovanie, preto nemajte pocit, že sa musíte ponáhľať. Môže ho využiť len sám vodca, ale lepšie je, ak sa mu venuje skupinka vedúcich. Môže to byť formálna skupinka vodcov v zbore alebo v organizácii alebo môže ísť o vybranú skupinu ľudí s vhodnými talentmi a obdarovaniami. Po ukončení celého procesu by ste mali chápať, do čoho Boh povoláva váš zbor alebo organizáciu.

1. Prípravná modlitba

Prvý krok formovania vízie v podobe modlitby vám pomôže „naladiť sa“, stráviť čas s Pánom, zvyknúť si na Jeho prítomnosť a na Jeho hlas. Modlite sa, aby vám v nasledujúcich týždňoch jasne ukázal, do čoho povoláva váš zbor. Aj keď sa na vytvorenie prvotnej vízie zameriava vodca alebo skupinka vodcov, nie je dôvod, prečo by nemohli povzbudiť i širšie spoločenstvo, aby sa modlilo za úplne jasné odhalenie Božieho volania vedúcim.

2. Prvky budovania vízie

Boh k cirkvi prehovára mnohými spôsobmi. Prostredníctvom zážitkov, Biblie, slov, obrazov a podobne. Tento proces nám umožní uvedomiť si, čo Boh zboru hovorí pomocou štyroch rozličných krokov. Odporúčame, aby ste si vyhradili čas na premýšľanie a modlitbu za každú zo štyroch otázok a spísali odpovede. Pre túto fázu sa môžete utiahnuť do súkromia alebo si oddeliť deň v inom prostredí ako skupina vedúcich alebo i ako samotný vodca.

a) MINULOSŤ

Na prvý papier odpovedzte na nasledujúce otázky:

Ako sme doteraz chápali správne smerovanie? Na akej vízii, akom pláne či stratégiách sme sa dohodli v minulosti?

Veľmi často zbor nemusí začínať od nuly, stačí oprášiť postoje odsúhlasené v minulosti, opäť ich zahrnúť do modlitieb, zistiť, či sú stále aktuálne a potom znovu povzbudiť ľudí, ktorí stoja za víziou.

b) NAŠE SKÚSENOSTI

Na druhom papieri zostavíme súhrn našich kresťanských skúseností. K čomu Boh povoláva iné zbory? K čomu nás nabáda čítanie Biblie v súčasnej situácii v zbore? Keď čítame iné knihy, aký pohľad získavame?

Jeho vízia bude takmer určite pre každé spoločenstvo iná, môže sa však vyskytnúť istá zhoda. Božie vedenie pre zbor treba na každom mieste hľadať nanovo, ale nie zanovito odmietať všetko, čo sa ukázalo správne niekde inde. Kurz Alfa vytvorený zborom Holy Trinity Bromptonv Londýneje významným príkladom toho, že zbory môžu aplikovať aj kroky, ktoré sa osvedčili inde. Takéto opätovné využitie sa v ďalších zboroch často týka veľmi odlišnej situácie.

c) MODLITBA

Tretí papier s odpoveďami pozostáva zo zhrnutia, čo Boh hovorí spoločenstvu v poslednom čase. Prejdite všetky modlitebné denníky a hľadajte spoločné témy, obrazy alebo vnuknuté slová. Porozprávajte sa s inými členmi zboru, ktorí sa pravidelne modlia. Strávte nejaký čas s ostatnými a buďte otvorení Bohu. Po čase strávenom na modlitbách spíšte všetko, čo vám napadne. Môže, aj nemusí to byť od Boha, ale možno zistíte, že až prekvapujúco veľa vecí sa zhoduje.

d) ZBOR/SPOLOČENSTVO

Premýšľajte o zbore či spoločenstve, ktorému má vízia slúžiť. Skúste sa na neho pozrieť z Božieho pohľadu. Aké má potreby, v čom prežíva tlak? Tu vám môžu pomôcť predchádzajúce hodnotenia misie a situácie v zbore.

3. Modlitba

Keď ste napísali odpovede ku všetkým štyrom oblastiam, vyhraďte si ešte nejaký čas na modlitby. Proste Boha, aby k vám hovoril počas premýšľania a hodnotenia a aby vám ukázal svoj smer a víziu pre váš zbor do budúcich rokov. Chvíľu sa modlite, chvíľu len ostaňte v stíšení, môžete sa vybrať aj na tichú prechádzku. Teraz je najdôležitejšie, aby ste strávili plnohodnotný čas s Pánom s otvoreným postojom voči Jeho vnuknutiam.

4. Zostavenie vízie

Teraz by mal každý člen skupiny napísať, čo vníma, a k čomu podľa neho Boh skupinu povoláva. Každý by mal napísať aspoň niečo. Pokúste sa zhrnúť postrehy do niekoľkých viet a zostať pri hlavných myšlienkach. Potom si v skupine navzájom povedzte, čo ste napísali. Keď všetci prečítajú svoje poznámky, znovu sa chvíľu modlite a proste Pána, aby vám potvrdil, ktoré myšlienky z diskusie sú Jeho a ktoré sú len ľudskými túžbami. Otvorene o tom diskutujte a ak sa zhodnete, pokračujte ďalej, v opačnom prípade sa vráťte ku kroku č.3. Môžu vám pomôcť tieto kontrolné otázky: Je prijatá vízia v súlade s biblickým učením? Vedie k tomu, aby bol Boh oslávený a Jeho cirkev k tomu, aby prijala úlohu služobníka pri napĺňaní potrieb Jeho ľudí? Vidíte zhodu v obrazoch, v úryvkoch z Písma a slovách poznania? Ešte raz prejdite túto fázu a skúste zistiť, či nejaké prvky neukazujú opačným smerom. (Môžu viesť iným smerom, ak sa skôr vzťahujú na naplnenie konkrétnej potreby než na určenie Božieho plánu pre zbor.) Cítite aj s ostatnými v skupine pri modlitbe za víziu pokoj? Nemá to znamenať, že vidíte jej bezproblémové naplnenie, ale že vnímate, že je „správna“! Zapadá do toho, čo už Boh začal konať? Nemusí, ak ide o novú vlnu Božieho Ducha pri práci, ale v mnohých prípadoch je to pokračovanie v Božích podnetoch v širšom spoločenstve. Keď víziu predstavíte iným zrelým kresťanom v zbore, potvrdzujú ju aj ich modlitby?

5. Predstavenie vízie

Keď ste sa zhodli, je čas, aby ste víziu rozpracovali a predstavili širšiemu spoločenstvu veriacich. Povzbuďte ľudí, aby o nej rozmýšľali a modlili sa za ňu. Možno bude potrebné ju časom pozmeniť, keď si ju bude chcieť „osvojiť“ celé spoločenstvo.

6. Konanie

Vízia, ktorá nevedie k určitému druhu konania, pravdepodobne zboru ani Bohu veľmi nepomôže! Už sme zistili, že dôležitým znakom vodcovstva s víziou je, že vždy vedie k skutkom. Premena vízie do reálneho života však môže byť extrémne náročná. Ako prvý krok si v rámci skupinky vedúcich vyhraďte čas a začnite skúmať spôsoby, ktorými by ste víziu premenili na skutočnosť.

The Teal Trust.

Pôvodný článok nájdete na: www.teal.org.uk

4/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.