Jedného dňa sa tvoja vojna skončí

Photo by Subham Dash from Pexels, https://www.pexels.com/photo/silhouette-of-person-walking-1046896/

  • 2. Sep '19
  • 5 minút
  • 2685
  • 11

Takmer všetci kresťania dobre poznajú výzbroj Božiu z Listu apoštola Pavla Efezským 6:10–20. Ale už menej si uvedomuje, že výzbroj, ktorú Pavol opisuje, má svoje korene v Starom zákone. V skutočnosti je výzbroj daná kresťanovi na jeho boj proti silám hriechu a temnoty doslova Božou výzbrojou — výzbroj, ktorá bola predovšetkým určená pre Boha a ktorú nosil ako prvý. Bojujeme a stojíme pevne v boji proti satanovi iba vďaka sile, ktorá pochádza z víťazstva, ktoré pre nás Kristus už vybojoval.

To je dôvod, prečo nás každá z rôznych častí výzbroje odkazuje na Krista. Opasok pravdy je opasok, ktorý ovíňa driek mesiášskeho Kráľa (Iz 11:5). Pancier spravodlivosti a prilba spásy pochádzajú z arzenálu nebeského bojovníka (Iz 59:17). Nohy obuté do pohotovosti k evanjeliu sú nohy, ktoré ohlasujú príchod kráľovstva Mesiáša (Iz 52:7). Boh sám je štítom viery (1. M 15:1). Meč Ducha, Slovo Božie, je zbraňou, ktorou disponuje zasľúbený služobník Hospodina (Iz 49:2).

Kristus, náš Dobyvateľ

Inými slovami, Boh nás oblieka do výzbroje, ktorá patrí Jemu samému; do rovnakej výzbroje, akú za nás už nosil Kristus vo svojom celoživotnom zápase so strašným nepriateľom našej duše, samotným satanom. Ježiš nie je žiaden teoretický generál, ktorý rozdá výstroj a potom sleduje boj z bezpečnej vzdialenosti. Nie, on sám nosil túto výzbroj a na našom mieste získal víťazstvo! Si povolaný nosiť výzbroj kresťana nie preto, že by to urobil Ježiš, ak by sa sám ocitol v podobnej situácii, ako je tá tvoja; si povolaný nosiť Božiu výzbroj, pretože práve to Ježiš urobil, keď mal na sebe Božiu výzbroj počas celej cesty na kríž.

Ježiš stál pevne v boji proti satanovým úkladom v priebehu celého svojho pozemského života a služby. Každé z týchto špecifických pokušení, ktorým sme tento týždeň podľahli — žiadostivosť, klebety, hnev, pýcha, samochvála, klamanie, dychtenie po tom, čo má ten druhý — je pokušenie, ktorému On na tvojom mieste čelil a donútil ho, aby ustúpilo. Čo je ešte dôležitejšie, Ježiš položil za teba svoj život na kríži, a tým dosiahol víťazstvo, ktoré nalieva do tvojho života Božieho posväcujúceho Ducha. Kvôli tomuto víťaznému životu, smrti a vzkrieseniu tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, teraz pôsobí v tvojom a mojom vnútri skrze prebiehajúce pôsobenie Ducha, ktoré nás kriesi z duchovnej smrti k novému životu. (V Liste Efezským 6:10 Pavol opakuje trojicu gréckych slov, ktoré používa v Liste Efezským 1:19–20, aby opísal Božiu moc vo vzkriesení.)

Svätosť patrí Hospodinovi

Avšak posväcujúce dielo Ducha, ktoré prebieha v tvojom živote, nie je koniec-koncov pod tvojou kontrolou. V 3. kapitole Evanjelia podľa Jána Ježiš prirovnáva proces, ktorým sa stávame kresťanmi, k narodeniu. Ako dieťa nemá kontrolu nad tým, kedy a za akých okolností sa narodí, tak sa Boh rozhodol, kedy ťa znovu oživí a privedie k viere v Krista. Ale aj potom, keď sa dieťa narodí, nemá rozhodujúcim spôsobom kontrolu nad svojím vlastným fyzickým rastom. Možno si želá byť vyšším alebo nižším, ale samotné želanie to nespôsobí — ani neurýchli prirodzené (pomalé) procesy fyzického rastu. Rovnako nemáme v konečnom dôsledku kontrolu nad procesom svojho duchovného rastu. Posvätenie je rozhodne Božím dielom od začiatku do konca (F 1:6; 1. Tes 5:23–24).

Tento náhľad je v našom dennom zápase s hriechom a satanom nesmierne povzbudivý. Často sa domnievame, že v našich zápasoch proti hriechu bojujeme sami. Vôbec nie. Z tohto dôvodu nám Pavol pripomína, že modlitba je neoddeliteľnou súčasťou duchovného boja (Ef 6:18–20). Nestačí si obliecť Božiu výzbroj; musíme neprestajne komunikovať s Bohom tejto výzbroje. Skutočnosťou je, že tvoje víťazstvo nad hriechom závisí od Ježiša, nie od teba. Jeho zápas bol ten rozhodujúci, nie tvoj. Jeho víťazstvo na kríži zaplatilo za tvoje úplné posvätenie, tvoju dokonalú svätosť pred Bohom (Ef 5:25–27). Jeho Duch teraz pôsobí v tvojom vnútri a postupne ťa smeruje k Jeho cieľu, ktorým je tvoja úplná čistota. Tvoj duchovný rast môže byť oveľa pomalší, ako si možno praješ, ale ak si v Kristovi, Boh ťa úplne posvätí.

Každodenný zápas

To samozrejme neznamená, že už nebudeme musieť s hriechom zápasiť. Presne naopak: Pavol od nás jasne očakáva, že budeme činní v každodennom zápase na život a na smrť so satanom a celou jeho ohromnou mocou. Obrazná reč o výzbroji a zápase nám ukazuje, že náš boj proti hriechu musí zahŕňať krv, pot a slzy — našu krv, pot a slzy, ako aj nášho Spasiteľa. Aj my máme na seba vziať svoj kríž a nasledovať nášho Majstra na ceste strasti a utrpenia (Mt 10:38). Máme pracovať na vlastnom spasení s bázňou a chvením (F 2:12). Ale Pavol nám vraví, aby sme pracovali na svojom vlastnom spasení práve preto, lebo Boh pôsobí v nás (F 2:13).

To, že Kristus nosil na tvojom mieste Božiu výzbroj, a jeho triumfálne víťazstvo nad hriechom na kríži znamenajú, že tvoj boj proti hriechu nie je nikdy beznádejný. Boh ťa nakoniec posvätí — sľúbil, že tak urobí. V ten posledný deň vstaneš k novému životu v Kristovi a budeš stáť v Božej prítomnosti naveky zdokonalený. Žiaden kresťan nebude zaostávať posvätený spolovice. Hriech a satan nebudú mať nad tebou konečnú vládu (R 6:14).

Pieseň víťazstva v diaľke

To znamená, že uprostred bolesti frustrujúceho každodenného boja proti hriechu a satanovi môžeš úpenlivo prosiť Boha, aby pokračoval v urýchlení tohto procesu tu a teraz, či už tým, že ťa posilní, a obstojíš v boji proti satanovi, alebo tým, že niekedy dopustí, aby si padol, aby porástla tvoja pokora a závislosť od Neho. Vedomie, že Boh je nad tvojím posvätením zvrchovaný, ti dáva nádej, aby si sa neprestal snažiť dokonca aj v tých oblastiach života, kde sa zdá, že hriech má nepretržite prevahu. Pripomína ti to, že aj keď vidíš vo svojom živote skutočný pokrok, nič z toho si nedosiahol ty a nemáš žiaden dôvod, aby si sa chválil. Boží Svätý Duch si zaslúži všetku slávu, nie ty.

A on v ten posledný deň prijme slávu, keď všetky Božie unavené, od boja zašpinené deti vstúpia do brán nového Jeruzalema so svojím bojom, skúškami a lopotou, teraz už ako spomienkou na minulosť, a novou piesňou na svojich perách — piesňou chvály Kristovi, víťaznému Nebeskému Bojovníkovi, ktorý im získal ich vykúpenie tak, že sám bojoval. William Walsham How to vo svojej piesni Pre všetkých svätých vyjadril takto:

A keď boj je krutý a vojna dlhá

Pieseň víťazstva z diaľky do uší sa vkráda

Srdcia udatné a ruky silné sú znova

Haleluja! Haleluja!

Ale hľa, deň ešte slávnejší svitá

Žiariaci rad svätých víťazných vstáva

Na ceste svojej Kráľ Slávy okolo nich prechádza

Haleluja! Haleluja!

Na západe zlatý večer žiari

Skoro už verných bojovníkov odpočinkom obdarí

Požehnaným sladkosť raja na tvári sa zjaví

Haleluja! Haleluja!

Iain Duguid © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (12 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.