Konflikt v skupinke

Tarik Browne @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/tarikb/2821633690/sizes/o/

  • 8. Feb '11
  • 6 minút
  • 14278

Hlbší pohľad na problémy pri strete rôznych pováh.

Hlbší pohľad na problémy pri strete rôznych pováh.

V každej skupinke dôjde skôr či neskôr ku konfliktu. V niektorých skupinkách sa rozpor prejaví hneď na prvých stretnutiach, v iných sa mu pokúšajú vyhnúť, no všetci pri tom trpia. Uhýbajú sa mu a navzájom sa uisťujú, že sa predsa nebudú hádať.

Ako sa však správame v skupinke, tak sa budeme správať aj mimo nej a keď sa vieme správne vyrovnať s konfliktom v rámci skupinky, pomôže nám to zvládnuť nepríjemné situácie, ktorým čelíme každý deň.

Prípadová štúdia

Majka a Jakub sú členmi skupinky. Majka samu seba pokladá za veľmi pravdovravnú. Je vnímavá a ľudí číta ako mapu. Vždy si všimne napätie v skupinke. Počúva, čo sa hovorí a dokáže rozpoznať aj to, čo sa nepovedalo. Viac ju však zaujíma práve to druhé. Najviac túži po otvorenosti a úprimnosti.

Jakuba všetci považujú za milosrdného. Je dôverčivý a ľudí prijíma bez rozmýšľania. Veľmi si cení pokoj a jedna z jeho najlepších vlastností je trpezlivosť. Ľudí povzbudzuje a uisťuje a veľmi citlivo vníma, keď sa druhí hanbia. Jeho najväčšou túžbou je, aby ľudia na skupinke cítili bezpečie, lásku a podporu.

Do určitej miery nájdeme Majku a Jakuba v každej skupinke. Všetky skupinky potrebujú vlastnosti, aké obaja ponúkajú. Kým však zo seba vydajú to najlepšie, budú sa musieť vyrovnať s nevyhnutným konfliktom, ktorý vytvára ich rozdielny spôsob komunikácie s ľuďmi.

V pozadí každého sporu sa ukrýva príbeh, oveľa hlbší než jeho terajší prejav. Jakub vyrastal v rodine, kde dominovala namrzená matka. Otec celé dni ťažko pracoval a keď prišiel domov, manželka naňho prenášala svoju nespokojnosť a frustráciu. Jakub súcitil s otcom a matkou pohŕdal. Ona nebola tou súcou ženou, ktorú spomína Biblia v 31. kapitole Prísloví a o akej počul v cirkvi. Jeho otec sa však nikdy nesťažoval. Celý život trpel. Jakub si niekedy želal, aby zakročil a vzoprel sa matke, ale bol si takmer istý, že otec by v takejto bitke prehral.

Majka vyrastala v rodine s mnohými tajomstvami. Nikto nerozprával o otcovom alkoholizme. Keď prišiel domov, nikto sa neodvážil rozhnevať ho, hoci napätie sa dalo krájať. Keď Majku sexuálne zneužil najprv otec a neskôr aj jej brat, matka dala na dvere Majkinej izby namontovať zámku, nikdy sa však pred nikým nezmienila o tom, čo sa stalo. Majka sedela za zamknutými dverami a viac sa hnevala na ňu ako na tých, čo ju zneužili. Tajnosti a mlčanie sa pre Majku stali nepriateľmi, proti ktorým si zaumienila bojovať.

Teraz sa Majka a Jakub stretli v tej istej skupinke. Nepotrvá dlho, kým si vnímavá Majka Jakuba zaškatuľkuje ako slabého bojka, ktorý je radšej so všetkými zadobre, než aby mal guráž a bol úprimný. Na druhej strane, hoci si to Jakub prizná len horko-ťažko, Majkin spôsob komunikácie s ľuďmi sa mu zdá nebezpečný a vyvoláva v ňom nutkanie za každú cenu sa jej vyhýbať.

V skupinke je Majka znechutená zakaždým, keď sa jej zdá, že Jakub neberie dostatočne vážne, ak niekto zápasí s nejakým veršíkom z Biblie a chce sa modliť. Naopak, Jakub má pocit, že Majka prechádza priamo na citlivé témy a na druhých neberie ohľad. Niekedy sa zdá, že jej rozhorčenie nad nespravodlivosťou je väčšie ako u kohokoľvek iného. Jakub cíti potrebu vyvažovať Majkin vplyv a upokojovať atmosféru v skupinke.

Ak sa tento problém nepomenuje, bude len ďalej šíriť chyby, ktoré obaja zažívali v detstve vo svojich rodinách. Skupinka nebude dosť silná, aby uniesla toľko pravdovravnosti a jej členovia budú milosrdnosť považovať za príliš blahosklonnú. Pocit bezpečného, prijímajúceho, úprimného a otvoreného spoločenstva sa stratí.

Nový pohľad

Konflikt by nemal byť posudzovaný ako problém a nebezpečenstvo, ktoré hrozia, že skupinku zničia, ale ako príležitosť posunúť ju dopredu. Spor je nebezpečný iba vtedy, ak si ho nepripustíme a nezačneme sa ním zaoberať. Konflikt, do ktorého zasiahneme a ktorý vyriešime, vedie k väčšej dôvernosti či už ide o skupinku, manželstvo, vzťah akýchkoľvek dvoch osôb, alebo o vzťah s Bohom.

Ak rozmýšľaš nad tým, že sa začneš zaoberať nejakým sporom, opýtaj sa sám seba, ako k problému pristúpiť tak, aby si neznevážil názory, postrehy a pocity ostatných členov skupinky. Maj na pamäti, že nepriateľ našich duší sa teší z pokračujúceho rozkladu a keď sa odhodláme konflikt riešiť, vstupujeme s ním do bitky. Modlitba je vtedy našou najúčinnejšou zbraňou. Pros Boha o chápavé srdcia, načúvajúce uši a o odhodlanie posilniť jednotu skupinky tým, že problémom budete čeliť otvorene.

Podľa vážnosti rozporu a ľudí, ktorých sa týka, budete možno potrebovať aj niekoho zvonku, aby vám pomohol pri riešení. Ak áno, mal by si danej osobe objasniť jej úlohu, t.j. pomoc a sprostredkovanie v procese riešenia, nie samotné vyriešenie konfliktu.

Praktická metóda

Ako teda zasiahnuť do sporu v skupinke, aby to jej členom slúžilo na dobré? Tu je zopár jednoduchých krokov:

1.Vedúci skupinky by mal problém definovať tak, ako ho vníma on. Napr.: „Náš konflikt spočíva v rozdieloch medzi Jakubovým a Majkiným spôsobom vedenia skupinky. Vzniká tak napätie, ktoré následne pociťujeme my aj oni."

2.Opýtaj sa členov skupinky, či bol podľa nich problém definovaný správne. Na otázku odpovedajte postupne do kruhu a každému nechajte priestor, aby sa vyjadril. Niektorí niečo povedia, iní možno iba súhlasne prikývnu.

3.Opýtaj sa: „Ako konflikt vnímaš ty?" alebo „Keď sa spor stal rozpoznateľným, aké pocity v tebe vyvolal?" Cieľom týchto otázok je, dať každému v skupinke príležitosť, aby si uvedomil a vyjadril svoje pocity. Nedá sa odpovedať správne ani nesprávne. Mlčanie alebo odmietnutie odpovedať vyriešeniu nepomôže, takže povzbuď každého, aby hovoril.

4.Môžeš všetkých vyzvať, aby sa pýtali, ak majú na objasnenie otázku na hociktorého člena skupinky. Je potrebné uistiť sa, že pri tom nedominuje iba jedna osoba, aby tento postup nestrácal spád pre ostatných.

5.Každého sa opýtaj: „Čo očakávaš od tohto stretnutia?" „Čo by si chcel zmeniť u seba?" „Čo by si chcel zmeniť u Jakuba, Majky alebo v skupinke?"

6.Opýtaj sa každého, čo sa musí zmeniť, aby sa na stretnutiach cítili znovu bezpečne a v zdravom prostredí. Požiadavky členov sa nemusia vždy zhodovať s tým, čo skupinka dokáže zaručiť (napr. že konflikt sa už nikdy nevyskytne). Úlohou vedúceho je uistiť sa, že všetci boli vypočutí a sú zapojení do procesu riešenia sporu v záujme skupinky. Ak dovolíte, aby sa postup zbytočne preťahoval alebo aby sa odbočovalo od témy, vytratí sa pocit istoty a dôvery.

7.Ďalšia otázka pre každého by mala znieť: „Môžeš sa opäť zaviazať, že chceš chodiť na túto skupinku?" Ak niekto odpovie „nie", vráť sa k bodom 3 a 4 a znovu sa pokús o riešenie. Zvyčajne všetci odpovedajú kladne a nechcú zdržiavať.

Pri tomto postupe sa počíta s integritou skupinky a schopnosťou vyzvať jeden druhého k odpovedi. Prinajlepšom je to spôsob, ako si údy Kristovho tela môžu navzájom poslúžiť. Vedúci skupinky by mal mať počas postupu na pamäti nasledujúce otázky:

Pochopili sa ľudia zapojení do konfliktu správne? Často veľmi pomôže, keď sa opýtaš Jakuba, ako pochopil Majkinu odpoveď. Potom sa opýtaj Majky: „Pochopil ťa Jakub správne?" Obráť tento proces a opýtaj sa Majky, ako pochopila Jakuba. Mnohé rozpory sa stupňujú kvôli nesprávnemu porozumeniu, keďže komunikácia postupuje cez emočný filter všetkých zúčastnených.

Prisvojil si každý to, čo vnímal ako svoju rolu v konflikte? Ak je skupinka pripravená ísť hlbšie, ďalšie vyučujúce otázky môžu viesť k skutočnej zmene: 1) Je to schéma v mojom živote? 2) Ako táto schéma v mojom živote ovplyvňuje mojich blízkych a priateľov? 3) Ako vnímam spôsob, ktorým vplývam na ostatných? 4) Koho alebo čo mi táto situácia pripomína?

Bola v skupinke prelomená nejaká hranica? Ak áno, je niečo (alebo niečo úplne iné), o čom sa potrebujeme teraz alebo neskôr porozprávať?

Keď zbadáš, že vzniká nejaký konflikt, buď pripravený prejsť si tento zoznam a použiť ho. Ver mi, že tvoja skupinka bude za teba a tvoju odvahu vďačná. Mnohí z jej členov žijú denne v chaose a konfliktoch, ktoré sa nikdy neriešia, takže tvoja ochota zaoberať sa problémom je pre nich skutočným darom!

Diskusia:

1.Akým spôsobom zažila naša skupinka v posledných mesiacoch konflikt?

2.Čo by bola najťažšia časť pri riešení konfliktu v našej skupinke? Ako ju môžeme prekonať?

3.Aké kroky by sme mali podniknúť, aby sme sa v blízkej budúcnosti začali zaoberať konfliktami a riešiť ich?

Mark Bonham. © 2008. Christianitytoday.com. Všetky práva vyhradené. Tento článok je úryvok z tréningového materiálu pre malé skupinky s názvom: "Handling the conflict in Small Groups (Ako vyriešiť konflikt v skupinke)" zo stránok SmallGroups.com. Pôvodný článok nájdete na: http://www.smallgroups.com

5/5 (4 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.