Krása šedivých vlasov

Photo by Danie Franco on Unsplash, https://unsplash.com/photos/grayscale-photo-of-woman-smiling-cP0_0McWGwo

  • 24. Jún '24
  • 4 minúty
  • 345
  • 1

Prečo cirkev potrebuje staršie ženy

Niekedy koncom roka 2009, v jedno chladné zimné ráno v Dubaji (aj keď bolo 32 stupňov!), Mack a jeho manželka Leeann prišli za mnou do zadnej časti nášho cirkevného centra. Oznámili mi svoj zámer pripojiť sa k nášmu tímu zakladateľov zborov, ktorý pracuje na založení nového zboru na severnej strane mesta. Boli prví, ktorí tak urobili. Ako mesiace plynuli, Mack ako starší zakladateľ určite zohral v novom zbore veľkú úlohu. Jeho evanjelizačná horlivosť a vodcovstvo plné radosti sa ukázali ako nákazlivé. Leeann však bola neospevovaným hrdinom.

V priebehu rokov vďaka Leeanninmu vedeniu a učeníctvu viaceré ženy dozreli a začali viesť biblické štúdium s ostatnými ženami v celom zbore. Jedna z týchto vedúcich sa volá Happy (ktorej osobnosť sa skvele hodí k jej menu). Happy sa odvtedy vrátila do svojho domova v Južnej Afrike a pokračuje tam v službe, ale počas prvého desaťročia nášho novozaloženého zboru Leeann viedla službu pre ženy a potom odovzdala štafetu vedenia Happy. Duchovné ovocie bolo hmatateľné a krásne.

„Bez ohľadu na to, aká generácia v zbore prevláda, staršie ženy sú vždy požehnaním.“

Ani jednu z týchto žien by som nikdy nenazval „starou“, ale určite sú staršie ako ja a staršie ako väčšina ľudí v našom zbore. V prostredí, kde prakticky všetci emigranti odchádzajú z nášho mesta na dôchodok do svojej domovskej krajiny, sú starší členovia pre náš mladý zbor osobitným požehnaním. Avšak bez ohľadu na to, aká generácia v zbore prevláda, staršie ženy sú vždy požehnaním.

Staršie ženy učia mladšie ženy

Leeann, Happy a mnohé ďalšie ženy sú vzorom toho, čo apoštol Pavol napísal Títovi:

„Podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k (svojim) mužom a láskavými k deťom, miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu.“ (Tit 2:3–5)

Ani starší muži, ani kazatelia, ani samotné Božie slovo nepopierajú potrebu starších žien učiť mladšie ženy v cirkvi. Každý zbor potrebuje staršie ženy, ktoré budú vzorom zbožnosti a budú učiť mladšie ženy, aby nasledovali ich príklad.

Vzor zbožnosti

Po prvé, verné staršie ženy sú vzorom zbožnosti a Kristovej pokory. Ich správanie je úctivé. Kráčajú s Bohom a svoj vzťah s Bohom dávajú ako príklad ostatným ženám v zbore. Popri týchto pozitívnych opisoch Pavol uvádza dva príklady neúctivého správania, ktorému sa majú vyhýbať. Obe oblasti poukazujú na nedostatok sebaovládania.

Staršie ženy nemajú byť ohováračné. Staršie ženy sú vzorom toho, čo znamená strážiť si ústa tým, že nebudú ohovárať a škodiť cirkvi. Naše slová majú veľkú moc a múdra staršia žena pripomína mladším ženám pravdu z Prísloví 12:18: „Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.“ Staršia žena oslavuje svojho Spasiteľa a je milostivá k tým, ktorí ju počúvajú, keď zo svojich úst nevypúšťa žiadne nevhodné slová, ale len to, čo buduje, kde treba (Ef 4:29).

Staršie ženy nemajú byť otrokyne veľkého množstva vína. Inými slovami, staršie ženy sa majú ovládať. Alkohol ich nezotročuje, rovnako ako typické záľuby tohto sveta. Žijú striedmym, chvályhodným životom, ktorý môžu ostatné ženy v cirkvi napodobňovať.

Vyučovanie zbožnosti

Po druhé, staršie ženy majú učiť mladšie ženy to, „čo je dobré“ (Tit 2:3, Ekumenický preklad). Namiesto toho, aby hovorili hanlivé slová, vychovávajú mladšie ženy, aby sa dobre starali o svoju rodinu a domov. Staršie ženy majú množstvo múdrosti, o ktorú sa môžu podeliť s mladšími ženami o slobodnom živote, manželstve, rodičovstve a ďalších aspektoch života. Bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa človek nachádza, staršie ženy pravdepodobne prešli rovnakými cestami, po ktorých teraz kráčajú mladšie ženy. Toto vyučovanie zahŕňa štúdium o tom, ako milovať svojich manželov a deti a ako vyzerá skutočná biblická podriadenosť. Takéto témy sa nedajú presunúť do triedy, ale zahŕňajú učeníctvo v živote.

Toto učenie, ktoré má Pavol na mysli, zahŕňa aj oblasti, ako sebaovládanie a čistý život v láskavosti. A staršie ženy to všetko učia, „aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu“ (Tit 2:5) — aby zbožnosť žien v zbore ukazovala Božiu dobrotu.

Staršie ženy sú potrebné pre službu v celom miestnom zbore. Sú potrebné, aby sa stretávali s ostatnými ženami v ich domovoch na biblických štúdiách. Sú potrebné, aby vyučovali ostatné ženy na verejnosti i v súkromí. Sú potrebné pre individuálne stretnutia (alebo v malých skupinkách) v rámci zámerných vzťahov učeníctva. Jednou z mojich najväčších radostí v pastorácii je počuť, keď sa ľudia v zbore navzájom stretávajú, aby jednoducho otvorili Slovo a spoločne študovali.

Staršie ženy sú požehnaním pre celú cirkev

Zatiaľ čo Boh povoláva mužov, aby viedli a kázali v miestnych zboroch, zbožné staršie ženy vychovávajú celú cirkev svojou vernou službou, chvályhodným príkladom a ich slovami na základe Písma. Keď všetci sledujú ich zbožný príklad učenia a výchovy mladších generácií, výsledok je nákazlivý. Ostatní v zbore vidia ich službu a sú vyzývaní, aby kráčali po rovnakej ceste, keď nasledujú Krista.

„Zbožné staršie ženy vychovávajú celú cirkev svojou vernou službou.“

Staršie ženy svojím príkladom učia celú cirkev. Stále si pamätám, ako som sa od Leeann a Happy učil o zbožnej reči. Vždy hovorili pomaly, ale zároveň vedeli rýchlo pochváliť a povzbudiť. Ich príklad je pre mňa stále výzvou, aby som budoval svojich spolubratov v zbore pomocou Božieho slova. Popri týchto dvoch nedokážem spočítať, koľko rozhovorov alebo svedectiev som počul od starších žien v našom zbore, ktoré ma osobne povzbudili ako pastora a kresťana.

Som veľmi vďačný za Leeann a Happy a veľké dedičstvo a odkaz múdrych ľudí so šedivými vlasmi, ktorí boli pre náš zbor požehnaním. Som vďačný za ich službu mladším ženám, ale najmä som vďačný za ich vplyv na celý zbor. Naučili ma žiť zbožným životom a pripraviť a vyzbrojiť aj ďalšiu generáciu.

Pastori, vedúci cirkvi a členovia cirkvi, všetci by sme sa mali učiť od starších žien v našich zboroch. Môžu nás veľa naučiť o živote, službe a zbožnosti.

Dave Furman © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,8/5 (20 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.