Nádej pre rodinu — „Predposlednosť“ manželstva

Travis Rock @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/travisrockphotography/8520560434/

  • 2. Feb '15
  • 7 minút
  • 4932
  • 118

Evanjelium, nádej a svet.

„Predposlednosť“ manželstva

Jednou z najradikálnejších vecí na kresťanskej doktríne manželstva je to, že hovorí, že manželstvo nie je najväčšou vecou na svete. Je predposledné — nie je tým posledným, najväčším prvkom. Pavol vo verši 32 hovorí: „Toto je hlboké tajomstvo — ale hovorím o Kristovi a cirkvi.“ Vraví: „Viete, všetko toto, čo som hovoril o (manželovi, manželke, atď.) — v základe to všetko poukazuje na niečo iné.“

Dovoľte mi povedať, prečo je toto dôležité. Ak je manželstvo ultimátne, ak je tou najväčšou vecou vo vašom živote, bude to katastrofa. V mnohých tradičných kultúrach je rodina dokonca aj dnes takou definitívnou vecou, že existuje otrasná vec, ktorá sa volá zabíjanie pre česť. Viete, čo je zabíjanie pre česť? Keď má mladá žena alebo mladý muž sex mimo manželstva a zneuctí rodinu, niektorý príbuzný ho alebo ju zabije. Prečo? Pretože česť a súdržnosť rodiny je všetkým. Je to to najpodstatnejšie, a pozrite sa, k čomu to vedie. Poviete: „My nie sme takí. My sme moderní západní ľudia. My to nerobíme.“ Ale áno, robíme to. Rovnako robíme manželstvo tou najpodstatnejšou vecou. Myslíme si: „ak len dokážem nájsť Pána Správneho či Slečnu správnu“ pre etiku osobného naplnenia, ktorá hovorí, že manželstvo je celé o tom, aby mňa ako človeka urobilo šťastným.

Ernest Becker bol ateistom, sekulárnym mysliteľom (druhom psychoterapeuta) v polovici dvadsiateho storočia. Vyhral Pulitzerovu cenu za svoju knihu The Denial of Death (Popretie smrti). Neveril v Boha a väčšina jeho priateľov tiež neverila v Boha, ale uvedomil si, že stále potrebujú zmysel pre transcendenciu. Stále potrebovali vnímanie, že život má reálny význam. S myšlienkou, že život je náhodou a nehodou, sa žilo veľmi ťažko. Uvedomoval si, že ľudia v sekulárnejšej spoločnosti majú sklon vkladať do romantiky a do manželstva nádeje, ktoré v minulosti zvykli vkladať len do Boha a do náboženstva.

Becker v jednej fascinujúcej pasáži píše:

„Stále sa potreboval cítiť heroicky, vedieť, že na jeho živote v pláne vecí záleží… Ak už viac nemal Boha, ako to mal urobiť? Jedným z prvých spôsobov, ktoré mu napadli… bolo „romantické riešenie“:… milostný partner sa stáva božským ideálom, v ktorom sa človek snaží naplniť svoj život. Všetky duchovné a morálne potreby [ktoré boli kedysi zamerané na Boha] sú zamerané na jedinú osobu… Ale zlyhanie romantickej lásky ako riešenia ľudských problémov je takou veľkou súčasťou frustrácie moderného človeka… Žiadny ľudský vzťah nemôže niesť bremeno božstva.“

Počúvajte, ak Boh nie je najdôležitejšou vecou vo vašom živote a jedinou vecou, ktorú najviac potrebujete, je, aby vás nejaká krásna, skvelá osoba milovala a láska tejto osoby je tou najdôležitejšou vecou vo vašom živote, rozdrvíte túto osobu očakávaniami vášho srdca. Nikto pod takýmto tlakom nemôže žiť. Toto hovorí Ernest Becker.

Pokračuje a vraví:

„Žiadny ľudský partner nemôže ponúknuť toto uistenie… Akokoľvek veľmi môžeme idealizovať a zbožňovať [ľúbostného partnera], tento partner bude nevyhnutne odrážať pozemský rozklad a nedokonalosť… Napokon, čo vlastne chceme, keď vyzdvihujeme ľúbostného partnera na pozíciu Boha? Chceme vykúpenie — nič menej. Chceme sa zbaviť svojich chýb, svojho pocitu ničoty. Chceme byť ospravedlnení, vedieť, že naše stvorenie nebolo zbytočné… Netreba hovoriť, že toto ľudskí partneri vykonať nedokážu.“

Ale usilujeme sa o to a ak je to v našom živote to najvyššie, je to zničujúce. Pamätáte si na pieseň od Righteous Brothers: „Bez teba, dievča, na čo som dobrý“? Existujú milióny podobných piesní — „Ak by nebolo teba a tvojej lásky, naozaj by nebolo ničoho… “ Faktom je, že tomu veríme. Ak sa do niekoho radikálne zamilujete, môžete dokonca veriť v Boha, ale je to abstrakcia. Láska tejto osoby je tým, čo spôsobuje, že sa vo vzťahu k sebe cítite dobre. A to je absolútna katastrofa, ktorú nikto nedokáže naplniť. Žiadna ľudská bytosť nemôže byť vaším spasiteľom. Sklame vás.

Biblia hovorí, že musíte rozumieť, že manželstvo — aj skvelé manželstvo, aj to najlepšie manželstvo — ukazuje na niečo nad sebou samým, čomu musí byť každé manželstvo podriadené, a z čoho je aj to najlepšie manželstvo iba ochutnávkou. Čo je to? Je to manželská láska Ježiša Krista.

Dovoľte mi, aby som to pre vás zhrnul. Ježiš Kristus prišiel ku vlastným, ale vlastní ho neprijali (Ján 1:11). A v Getsemanskej záhrade mal so sebou zopár zo svojich učeníkov, za ktorých mal zomrieť a povedal: „Žiadam od vás iba jednu vec: Prosím, zostaňte hore. Toto je hodina mojej najväčšej potreby — len prosím zostaňte hore“ (Matúš 26:38, parafráza). A oni zaspali. Tak sa pozrel do srdca nás — Jeho manželky, ľudí, ktorých prišiel milovať, zachrániť a opatrovať — a videl egocentrizmus a bezradnosť. A aj tak za nás zomrel. Tí ľudia, za ktorých zomieral a ktorých prišiel milovať, Ho ukrižovali.

Neviem, aké zlé je vaše manželstvo — niekedy máte pocit, že váš partner vás križuje — ale v Ježišovom prípade sa to stalo naozaj. No čo urobil On? V najväčšom prejave manželskej láske v histórii sveta vytrval! Pozrel sa na vás a vytrval.

Toto je dôvod, prečo — ak ste si to vzali k srdcu — to dokážete spraviť. Keď váš manželský partner nie je tým, čím má manželský partner byť, môžete povedať: „Nie si manželským partnerom, akým máš byť, ale ja budem manželským partnerom, akým by som mal byť. Odpustím ti. Vieš, prečo? Môžem to, pretože môj ultimátny Manžel, Ježiš Kristus, ktorému som ja ublížil, ma napriek tomu miluje a odpustil mi. A pretože Jeho láska je dôležitejšia ako tvoja láska, teraz ťa môžem milovať dobre. Ak by tvoja láska bola tou najdôležitejšou vecou v mojom živote a ty by si ma sklamával tak ako práve teraz, buď by som ti vyškriabal oči, alebo by som odtiaľto vypadol. Ale pretože ťa On degradoval, pretože urobil moje manželstvo nie tou najvyššou vecou, môžem ťa milovať naozaj dobre. Môžem ti odpustiť, pretože Ježiš odpustil mne.“

Myslíte tým to, že tam jednoducho zostanete a necháte druhú osobu robiť absolútne čokoľvek? Nie! Prečo nie? Je to to láskavé? Môže byť kedykoľvek láskavé nechať niekoho proti vám hrešiť? Je to pre tú osobu najlepšou vecou? Nie! Ježiš vás nenecháva odísť. Posväcuje vás. Nikdy vás nenechá odísť, kým ste sa nestali osobou, ktorou máte byť. A tak v manželstve položíte isté hranice a hovoríte pravdu, konfrontujete — všetky tie veci. Ale teraz ste toho schopný pre manželskú lásku Ježiša Krista. Len a len vtedy, ak je táto láska tou najväčšou vecou vo vašom živote, len potom môžete hovoriť pravdu v láske, môžete byť v zmluvnom vzťahu, môžete byť verný niekomu, kto k vám nie je dobrý a zároveň nebyť zneužívaný a vykorisťovaný. Určíte hranice. Stále budete milovať. Stále budete odpúšťať. Budete pre tú osobu robiť to, čo pre vás urobil Ježiš.

Niektorí ste príliš nešťastní, že nie ste v manželstve, pravdepodobne preto, že si myslíte: „Ak by som len bol manželom/manželkou, potom by som bol šťastný.“ Práve teraz sa pozeráte na zrejme najšťastnejšie ženatú osobu, ktorú poznám, a nechajte ma povedať vám, že to nestačí. Byť šťastne ženatý či vydatá vám nepomôže čeliť veciam tak, ako si myslíte. Nestačí to. Nezaplní to najhlbšiu časť vášho srdca. Nepomôže vám to čeliť smrti. Napokon to vlastne nepomáha, akokoľvek skvelé to je. Jediný Manželský partner, ktorého láska dokáže skutočne naplniť vaše srdce a dať vám, čo naozaj chcete, na vás očakáva, ak v Neho veríte.

Niektorí z vás sa manželstva príliš boja. Obávate sa, že budete sklamaní. Iba vtedy, ak Ježiš nie je ústredným prvkom vášho života, môže byť manželstvo smrtiace, ale ak je On v strede, potom tomu dajte šancu.

Niektorí ste v nešťastných manželstvách a možno si myslíte: „Ak by len môj partner bol všetkým, čím má byť, potom by všetko bolo fajn.“ Nie, nie, nie; tak to nefunguje. Jediný Manželský partner, ktorého potrebujete, je dostupný. A ak je ústredným prvkom vo vašom živote, potom budete schopní zvládnuť nešťastné manželstvo oveľa lepšie, ako ho zvládate teraz.

Nakoniec, jedným z dôvodov, prečo podľa mňa majú ľudia tendenciu vysťahovať sa z miest, keď začnú mať deti, je pre romantický ideál. Hovoria, že bola zábava byť tu v meste, ale určite by ste tu nechceli vychovávať rodinu. Viete, prečo? Myslím, že veľa ľudí má stále ten „dizajnérsky ideál“ toho, o čom je manželstvo, romantika a rodina — budeme mať nadizajnované, dokonalé manželstvo. Budeme mať dokonalé deti. Budeme mať dokonalý dom. Všetko bude dokonalé. A mesto je zmätok.

Ale keď porozumiete evanjeliu, uvedomíte si, že vy ste zmätkom, že ste si vzali zmätok a teraz rodíte malé zmätky. Manželstvo je o liečení a opravovaní. Manželstvo je o rehabilitácii — o tom je celý text — pomocou zdrojov Ježiša Krista.

A keď si to uvedomíte, byť v meste nevyzerá až tak divne, pretože mesto je o rehabilitácii — pomáhaní, aby školy boli lepšie, renovácii domov pre chudobných ľudí, liečení, vykupovaní a práci na meste takým spôsobom, akým liečite a vykupujete svoju rodinu a pracujete na nej. Potom, keď už porozumiete evanjeliovému chápaniu manželstva, už nevyzerá také divné vychovávať svoju rodinu v meste.

Svojou vlastnou krvou vás vykúpil a pre váš život zomrel. Ste Jeho manželkou. Teraz prijímajte Jeho manželskú lásku.

Modlime sa.

Vďaka Ti, Otče, že nám dávaš, čo potrebujeme, aby sme sa vysporiadali s touto veľkou vecou nazývanou manželstvo. Potrebujeme evanjelium, aby sme dobre žili bez manželstva; potrebujeme evanjelium, aby sme dobre žili v manželstve; potrebujeme evanjelium, aby nám zabránilo urobiť si z dobrého manželstva modlu; potrebujeme evanjelium, aby nám zabránilo z našich problémových manželstiev urobiť miesta, kde sa vôbec nemôžeme posúvať vpred. Potrebujeme evanjelium, aby sme sa vysporiadali so životom bez manželstva aj v manželstve. A ak poznáme manželskú lásku Ježiša Krista a ak On prostredníctvom svojho Svätého Ducha naozaj vtláča evanjelium do našich sŕdc, potom môžeme tieto veci zvládnuť. Môžeme prosperovať a môžeme byť všetci spolu členmi Božej rodiny. Vďaka Ti. Vďaka Ti, Pane Ježišu Kriste, že si sa nám dal. Daj nám všetky tieto veci. Prosíme o ne v Ježišovom mene, Amen.

Copyright © 2010 by Timothy Keller, Redeemer Presbyterian Church. This transcript is based on the audio recording and has been lightly edited. The original was part of the Renew Campaign in Fall 2009, and can be found at http://renew.redeemer.com.

4,9/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.