Ole Lilleheim — rozhovor

  • 25. Nov '10
  • 7 minút
  • 5238

V Open Doors som 8 rokov pracoval ako automechanik, a upravoval som autá na to, aby sa v nich dali pašovať Biblie a iná literatúra. Zostrojili sme niekoľko špeciálnych áut, aby sme mohli pašovať Biblie do východnej Európy. Slovensko bolo tiež jednou z krajín, do ktorých sme pašovali Biblie a vyučujúce materiály, o ktoré nás kresťania žiadali.

Aké sú vaše plány do budúcna? Čo je vašim dlhodobým cieľom vo vašom spoločenstve?

Moje plány do budúcna? Dosiahnuť nebo, aby som mohol byť s mojím Ježišom až naveky. Ale dovtedy, kým som tu na zemi, sa budem snažiť o to, aby som bol k Ježišovi tak blízko, ako je to len možné. Ježišova rada z Jána 15:1–8 je dobrým príkladom toho, ako byť k Ježišovi čo najbližšie.

Chcel by som vidieť naše spoločenstvo ako súčasť celého Kristovho tela, ktoré si navzájom pomáha a podporuje sa, aby sme mohli byť pevní v Pánovi a nie v sebe. Toto je moja túžba nielen pre naše spoločenstvo, ale pre Kristovo telo, ktoré je po celom svete.

Ako ste sa dostali k Pánovi?

Spoznal som Pána Ježiša vďaka svojim rodičom. Vždy som bol veriacim v Ježiša. Keď som mal 14 rokov, rozhodol som sa nasledovať Ježiša ako svojho Pána. Keď som mal 17, stretol som sa po prvý krát s Bratom Andrejom. Na zhromaždení, ktoré sa konalo tu v Nórsku nás vyzval, aby sme odovzdali svoje životy Bohu. Nikdy nezabudnem na jeho slová: „Keď dáte svoje životy do Jeho rúk, prevezme nad nimi kontrolu, a povedie vás vo všetkom, čo budete robiť.“ Rozhodol som sa povedať Bohu, že mu chcem slúžiť celým svojim životom, a požiadal som ho, aby prevzal nad mojím životom úplnú kontrolu, a On to urobil.

O 10 rokov neskôr, som pracoval na ústredí organizácie Open Doors v Holandsku ako automechanik. Od tej doby mal Boh ruku vo všetkom, čo sa v mojom živote dialo, a to nie vďaka niečomu, čo som urobil ja, ale jednoducho preto, lebo prevzal kontrolu nad mojim životom. Náš Boh je živý Boh.

Čo pre vás znamená viera v Boha?

Znamená to pre mňa milosť. Boh je, ako som už povedal, živý Boh, ktorý chce byť v každej oblasti nášho života, každý jeden deň. Viera v Boha, to znamená, mať spoločenstvo s Ježišom, a to je pre nás ako kresťanov povolanie, ako hovorí 1. Korintským 1:9: „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.”

Moja viera v Boha je tiež darom od Boha. V liste Efezským 2:8 sa píše: “Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.” Viera v Ježiša, to je dar, ktorý nám Boh dal zadarmo.

Pracovali ste pre organizáciu Open Doors. Pokúste sa opísať službu, ktorú ste tam robili, resp. službu tejto organizácie.

Open Doors pôsobí v krajinách, kde sú kresťania najviac prenasledovaní, posilňuje tam kresťanov, aby stáli pevne zoči-voči prenasledovaniu a dodáva im odvahu, aby aj na týchto tmavých miestach mohlo zasvietiť Kristovo svetlo. Dnes pracuje organizácia Open Doors vo viac ako 70 krajinách po celom svete.

Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre kresťanov, ktorí žijú v takýchto krajinách, kde sú prenasledovaní a utláčaní je izolácia — od Božieho Slova a od Kristovho tela.

Tam, kde iné kresťanské organizácie nedokážu vstúpiť, alebo boli prinútené vládou či kultúrou z danej krajiny odísť, tam nájdete organizáciu Open Doors, ako dodáva Biblie, vyučuje Kresťanských vodcov, rozvíja Kresťanské komunity a zabezpečuje modlitebnú podporu, pre týchto veriacich, ktorí trpia.

Keď sú kresťania posilnení v Pánovi, začínajú preukazovať Božie odpustenie a lásku dokonca aj k svojim prenasledovateľom a utláčateľom.

Svedectvo prenasledovanej cirkvi má neobyčajnú silu, aby zasiahlo životy a komunity, ktoré by sa žiadnym iným spôsobom evanjeliu neotvorili — ale táto cirkev to nemôže robiť sama.

Misijné stanovisko organizácie Open Doors. Slúžiť prenasledovaným Kresťanom po celom svete; Sme organizáciou, ktorá je zameraná na posilňovanie prenasledovaných kresťanov po celom svete skrze rozvoj komunity, distribúciu Biblií a inej literatúry, výchovu a vyučovanie vodcov a službu príhovornej modlitby.

V Open Doors som 8 rokov pracoval ako automechanik, a upravoval som autá na to, aby sa v nich dali pašovať Biblie a iná literatúra. Zostrojili sme niekoľko špeciálnych áut, aby sme mohli pašovať Biblie do východnej Európy. Slovensko bolo tiež jednou z krajín, do ktorých sme pašovali Biblie a vyučujúce materiály, o ktoré nás kresťania žiadali.

Posledných 11 rokov pracujem v Nórsku, aby som tu vyučoval o tom, aký je bežný život prenasledovaných kresťanov na celom svete a aby som kresťanom pripomínal skutočnosť, že ak trpí jedna časť Kristovho tela, trpí celé telo, pretože všetci sme jedno telo Kristovo. (1. Kor 12:26)

Prečo ste sa rozhodli pracovať pre Open Doors?

Odpoveď, ktorú musím dať na túto otázku je, že ma do tejto práce povolal Boh. Často hovorím: Nezáleží na tom, pre akú organizáciu pracuješ, pretože všetky tie rozličné organizácie sú nástrojmi v rukách živého Boha. Ja som mal však naozaj šťastie, že som mohol pracovať v Open Doors, pretože vo všetkom, čo robíme sa musíme vždy spoliehať len na Boha, a preto bolo pre mňa veľkým požehnaním, pracovať v takejto organizácii.

Myslíte si, že je jednoduchšie veriť v Krista vo vašej krajine, kde je náboženská sloboda?

Môže to byť jednoduchšie v tom zmysle, že nemáte problémy preto, lebo veríte, ale problémom pre nás, ktorí žijeme v slobodnom svete je nasledujúca otázka: Potrebujeme vôbec Boha? Keď som v kontakte s prenasledovanými kresťanmi, zisťujem, že sú každý deň skutočne veľmi závislí na Bohu, zatiaľ čo my, ktorí žijeme v slobodnom svete musíme situácie, kde by sme museli byť naozaj na Bohu závislí vyhľadávať.

Myslím si, že Satan má oveľa väčší úspech so svojou stratégiou v slobodnom svete, ako v prenasledovanom. To najväčšie prebudenie v tejto dobe vzniká v krajinách, kde je prenasledovanie realitou, a u nás, v slobodnom svete, kde môžeme evanjelizovať kdekoľvek a kedykoľvek, túto možnosť vôbec nevyužívame.

Jeden brat z Rumunska povedal nasledovné: “95% kresťanov, ktorí sú vystavení prenasledovaniu stoja pevne vo viere, ale 95% Kresťanov, ktorí sú vystavení materializmu sa vzdajú svojej viery hneď po páde železnej opony.”

Prečo si myslíte, že je toľko Kresťanov, ktorí sa hanbia za svoju vieru, aj napriek tomu, že nie sú prenasledovaní?

Myslím si, že to má niečo do činenia s ich vzťahom s Ježišom. Je pre nich Ježiš naozaj všetkým

Jeden môj priateľ strávil 38 rokov v Nepále. Keď prišiel do tejto krajiny, bolo tam asi 200 kresťanov. Nepál je uzavretou krajinou, kde nemôžete evanjelizovať. Môj priateľ povedal nasledovné: “Po 38 rokoch prišlo do Nepálu mnoho ľudí, ktorí robili stany, a výsledkom bolo, že počet kresťanov vzrástol z 200 na 700 000.” Ako sa to stalo?” Opýtal som sa, “veď ste nemohli evanjelizovať?” “Veď práve,” odpovedal môj priateľ. “Nemohli sme evanjelizovať, ale mohli sme hovoriť, kto je pre nás Ježiš.”

Verím, že ak je Ježiš pre nás všetkým, máme veľa, čo môžeme dať, ale ak nie, nemáme čo o Ňom povedať, a hanbíme sa za Neho.

Nad čím v poslednej dobe najviac rozmýšľate? Čo vás najviac oslovuje z Božieho Slova? S čím zápasíte?

Aby som vám objasnil moje posledné dni, poviem vám o otázke, ktorú Brat Andrej dostal od jednej reportérky v Anglicku.

V Anglicku je množstvo kostolov, ktoré predávajú Moslimom a tí ich prestavajú na mešity. Brat Andrej dostal nasledovnú otázku: Nie je zlé, že moslimovia kupujú tieto kostoly, a prestavujú ich na mešity?

“Nie,” odpovedal Andrej. Reportérka bola naozaj veľmi prekvapená. “Ale, nie ste náhodou proti Moslimom?” Opýtala sa. “Nie, ja nie som proti Moslimom, ani proti komunistom ani proti žiadnym iným ľuďom. Ale som za Krista.” Odpovedal Andrej.

“Viete, problémom nie je, že moslimovia kupujú tieto kostoly a prestavujú ich, skutočným problémom je, že my tieto kostoly nezapĺňame ľuďmi, pretože my ako kresťania mám odpovede na všetky problémy, ktoré existujú — JEŽIŠ, SYN BOŽÍ.”

V Mexiku hovoria všetkým, ktorí sa chcú stať kresťanmi nasledovné. Uvedomte si; ak si vyberiete Ježiša, môžeme vám sľúbiť len jednu vec — PROBLÉMY.

Napriek tomu, že im to hovoria, vyberú si Ježiša. V našom svete nechceme problémy. Čo však urobíme so slovami v 2. Tim 3:12: “ A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.”

To, s čím v poslednej dobe najviac zápasím je to, aby som si vyhradil čas pre Ježiša, čítal Jeho Slovo, utíšil sa pred Ním, a dovolil mu, aby ku mne prehovoril.

Som požehnaný tým, že môžem mať takú prácu, že pre Neho pracujem celý deň. Kiež by som vedel dať ľuďom všetko to, čo som od Neho prijal.

V máji budúceho roku ste pozvaný na Slovensko, na konferenciu EVS s názvom Viera sa nedá skryť. Nebude to však vaša prvá návšteva. Aké sú zatiaľ vaše dojmy z tejto krajiny? Čo ste už na Slovensku zažili?

Ako Nórovi sa mi veľmi páči Slovensko, teda aspoň tie miesta, na ktorých som už bol. Mnoho hôr a veľmi prívetiví a otvorení ľudia. Minulé leto som bol v tejto krajine prvý krát po páde komunizmu. Predým, som na Slovensko chodil pašovať Biblie.

© 2010. Slovenské evanjelizačné stredisko.
Všetky práva vyhradené.

3,8/5 (4 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.