Prinajmenšom rovnako nebezpečné ako porno

Photo by Roman Bozhko on Unsplash, https://unsplash.com/photos/silver-imac-on-brown-wooden-desk-PypjzKTUqLo

  • 15. Feb '24
  • 5 minút
  • 475

Keď premýšľate o skúškach, ktoré preverujú vašu vieru (Jk 1:2), napadá vám niekedy, že medzi nich patrí aj materiálny blahobyt? Väčšine z nás nie. Skôr myslíme na utrpenie, nešťastie a straty, ktoré nás dostávajú do pozície značnej núdze.

A takejto núdzi sa snažíme vyhnúť, ak je to čo len trocha možné. Ak však niečo také príde, naozaj chceme a modlíme sa, aby nás Boh čo najskôr vyslobodil z obdobia núdze. Veď Boh, ktorý miluje svoje deti, by určite nechcel, aby zažívali núdzu, však? Chcel by nás požehnať, nie? Správne. Jedine ak núdza v sebe skrýva väčšie a bohatšie duchovné požehnanie ako hojnosť. V tom prípade by obdobia núdze boli pre Božie deti väčšími darmi ako obdobia hojnosti.

„Potrebujeme toľko Božej sily v hojnosti, ako jej potrebujeme v núdzi, a pravdepodobne ešte viac.“

Premýšľajte o svedectvách, ktoré ste počuli o silných stretnutiach ľudí s Bohom. Spýtajte sa sami seba, koľko z týchto príbehov o silných, premieňajúcich, meniacich život, vytvárajúcich lásku a posväcujúcich stretnutiach s Bohom bolo výsledkom toho, že boli obdarení svetským blahobytom. Pravdepodobne prídete na to, že žiadny. Ak však nejaké poznáte, dokážete ich spočítať na prstoch jednej ruky.

Na druhej strane, koľko z týchto príbehov zahŕňa ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom, ako hovoríme, v koncoch? Uvedomme si toto: hlbšie stretnutie s Bohom prežívame viac v časoch našej núdze, než vtedy, keď sa nám darí.

Prinajmenšom rovnako nebezpečné ako porno

Ak berieme Bibliu vážne, materiálny blahobyt by nás mal v istom zmysle desiť, pretože Biblia o ňom hovorí desivé veci:

  • Ježiš: „Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok]. Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.“ (Mk 10:24–25)
  • Pavol: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj.“ (1. Tim 6:10–11)
  • Jakub: „A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo zmoľavelo; vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň!“ (Jk 5:1–3)

Nechcem znižovať nebezpečenstvo sexuálneho hriechu (1. K 6:9–11), ale všimli ste si niekedy, že Nový zákon vydáva viac varovaní pred duchovným nebezpečenstvom materiálneho blahobytu ako pred sexuálnou nemravnosťou? Ježiš nepovedal, že pre sexuálne nemorálneho človeka je ťažšie dostať sa do neba ako ťave prejsť uchom ihly. Povedal to o bohatých ľuďoch. A väčšina ľudí, ktorí toto čítajú, žije v jednej z najbohatších krajín v dejinách sveta.

„Blahobyt je prinajmenšom rovnako duchovne nebezpečný ako pornografia.“

Obávame sa? Prečo prosperujúci kresťania nevytvárajú podporné skupiny, ktoré by nám pomohli vyhýbať sa láske k peniazom (Žid 13:5)? Vieme, že znecitlivenie voči sexuálne nemorálnym obrázkom alebo videám je pre našu dušu nebezpečné, ale vieme vôbec po mnohých desaťročiach, keď sme boli ponorení do kultúry blahobytu, vnímať následky bohatstva? Ako nás to ovplyvnilo? Nakoľko sme znecitlivení? Najmä vo svetle skutočnosti, že podľa Biblie je blahobyt prinajmenšom rovnako duchovne nebezpečný ako pornografia.  

Skúška „hojnosti“

Ďalšia vec, ktorú si treba všimnúť: počúvajte, ako Pavol hovorí o hojnosti, keď píše ďakovný List filipským kresťanom za to, že sa postarali o jeho potreby vo väzení:

„Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (F 4:11–13)

Zdá sa vám zvláštne, že Pavol hovorí o hojnosti rovnakým spôsobom ako o núdzi? O obidvoch hovorí ako o takých, ktoré si vyžadujú vieru, čo znamená, že v oboch prípadoch ide o odlišné skúšky viery. Počas rokov skúšok a testov sa naučil tajomstvo, ako čeliť obom okolnostiam.

Vieme, že materiálny „nedostatok“ je skúška. Ale považujeme aj materiálny „blahobyt“ za skúšku? Ak nie, môže to byť tým, že sme si na to príliš zvykli, príliš nám to vyhovuje — sme voči tomu znecitlivení. A ak je to tak, sme na nebezpečnom mieste.

Hojnosť ľahko zakrýva naše zraniteľné miesta, dáva nám klamlivý pocit bezpečia a často aj falošný pocit nezávislosti. Nebezpečenstvo spočíva práve v tom, že to nevnímame ako nebezpečné. Zvyčajne máme radi ten pocit, ktorý nám to dáva. Keďže sme ľuďmi, ktorých hriešna, egocentrická pýcha je oveľa prenikavejšia a silnejšia, než si zvyčajne uvedomujeme, milujeme pocit nezávislosti a možnosti pôžitku, ktoré bohatstvo poskytuje. Páči sa nám, že necítime núdzu. Považujeme to za normálne.

Podľa Ježiša sme však úplne núdzni. Potrebujeme ho ako ratolesti vinič (J 15:5). Problémom je, že blahobyt má tendenciu túto potrebu maskovať. A práve preto je pre väčšinu ľudí duchovne ťažšie verne čeliť hojnosti ako núdzi. V núdzi sme pravdepodobne viac v kontakte so svojou skutočnou potrebou pred Bohom. Núdza nás dokáže pokoriť. Ale je menej pravdepodobné, že v hojnosti budeme v kontakte s našou skutočnou potrebou, a to môže podnecovať našu pýchu.

Sila v hojnosti

Ak žijeme v blahobyte, musíme si vážne vziať k srdcu biblické varovania. V záujme lásky si musíme navzájom pomáhať, aby sa naše životy oslobodili od lásky k peniazom a toho, čo to pre nás znamená. Musíme byť rovnako ostražití, aby sme nepodľahli blahobytu, ako sa snažíme o sexuálnu čistotu. Peniaze aj sex sú Božie dary, ale oba nás môžu aj zničiť, ak si nedáme pozor.

„Hlbšie stretnutie s Bohom prežívame viac v časoch našej núdze, než vtedy, keď sa nám darí.“

Vyžaduje si to obrovskú duchovnú silu, aby sme sa nenechali zviesť materiálnym bohatstvom, aby sme svoju dôveru v Boha nepreniesli na materiálnu hojnosť, ktorú bohatstvo poskytuje. Buďte ostražití voči zvodom prosperity. Sľubuje šťastie, istotu a nezávislosť, ale bez Božej milosti — bez zrelej, úprimnej viery v Boha — povedie k mnohým útrapám (1. Tim 6:10). Peniaze sú totiž rovnako zvodné ako sex, možno ešte aj viac.

Spomeňte si na Pavlov nárek nad tými, ktorých láska k peniazom spôsobila, že sa vzdialili od viery (1. Tim 6:10). Spomeňte si na Ježišov nárek nad boháčom, ktorý ho nemohol nasledovať, pretože vlastnil veľa majetku (Mk 10:21–23). A spomeňte si na Pavlov príklad:

„Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (F 4:12–13)

Potrebujeme silu v období hojnosti. Potrebujeme silu, aby sme odolali volaniu prosperity. A preto potrebujeme toľko Božej sily v hojnosti, ako jej potrebujeme v núdzi, a pravdepodobne ešte viac.

Jon Bloom  © Desiring God. Website: desiringgod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

4,4/5 (16 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.