Príslovia, mini-sprievodca životom

https://www.pexels.com/photo/light-sunset-people-water-34014/

  • 2 minúty
  • 783
  • 10

Minulý rok som počas pravidelného denného čítania Biblie čítal 3. kapitolu Prísloví, text, ktorý som mnohokrát študoval a na ktorý som mnohokrát kázal. Počas čítania som si však uvedomil, že vo veršoch 3–12 sú zhrnuté všetky témy zvyšku tejto knihy, a preto je to akýsi mini-sprievodca života veriaceho.

Múdry a zbožný život pozostáva z piatich vecí. Fungujú ako prostriedok na to, aby sme boli múdri a zbožní, ale i ako znak toho, že rastieme do takéhoto života.

1. Vlož svoju najhlbšiu dôveru v Boha a v Jeho milosť. Každý deň si pripomínaj Jeho nepodmienečnú, zmluvnú lásku k tebe. Nedúfaj v modly a vo svoje vlastné schopnosti. 

Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi. Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom (Pr 3:3–5a).

2. Poddaj celu svoju myseľ Písmu. Nemysli si, že vieš viac ako Božie Slovo. Vnes ho do každej oblasti svojho života. Staň sa človekom, ktorý sa poddal autorite. 

Nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. (Pr 3:5b–6)

3. Buď pokorný a uč sa od iných. Odpúšťaj a hľadaj porozumenie, keď chceš kritizovať, buď pripravený učiť sa od iných, ak kritizujú oni teba. 

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí. (Pr 3:7–8)

4. Buď štedrý s celým svojim majetkom a zapálený pre spravodlivosť. Podeľ sa o svoj čas, talent a bohatstvo s tými, ktorí majú menej. 

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade. (Pr 3:9–10)

5. Uč sa z ťažkostí a utrpenia a prijmi ich. Skrze evanjelium rozoznávaj, že to nie je trest, ale cesta k tvojmu prečisteniu.

Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie, lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. (Pr 3:11–12)

Keď som sa nad týmito piatimi bodmi zamýšľal — byť zakorenený v Jeho milosti, poslušný a tešiť sa z Jeho Slova, pokorný voči iným ľuďom, štedrý voči blížnemu a neochvejný v skúškach — myslel som na Ježiša. Nová zmluva nám hovorí, že On je vskutku zosobnenou „nebeskou múdrosťou“ Starej zmluvy. (Mt 11:19) Uvedomil som si, že a) i On nám ukázal dokonalú dôveru a vieru v Boha tým, že išiel na kríž b) nasýtili a formovalo Ho Písmo c) bol krotký a pokorný v srdci (Mt 11:28–30) d) On, hoci bol bohatý, schudobnel pre nás e) trpel kvôli nám a nesťažoval sa. Keď vieš, že ťa zachránila Jeho predrahá milosť, iba potom môžeš rásť v týchto piatich oblastiach. Ochráni ťa to od modiel, aby si sa spoliehal na seba, od pýchy, sebectva a od toho, že ťa problémy rozdrvia. Ježiš je zosobnená múdrosť a viera v Jeho evanjelium prináša takéto charakterové vlastnosti do života. 

Už niekoľko týždňov sa modlím za týchto päť vecí pre moju rodinu a pracovníkov zboru. Neexistuje lepší spôsob, ako vštepiť tieto veľké veci do vlastného srdca, než sa za ne modliť intenzívne, aby sa uplatnili živote ľudí, ktorých miluješ.

COPYRIGHT © 2010 BY TIMOTHY KELLER
PÔVODNÝ ČLÁNOK MÔŽETE NÁJSŤ NA  TIMOTHYKELLER.COM

4,8/5 (6 hlasov)

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.