Radosť zachraňuje

slimmer_jimmer @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/slimjim/4248038827/

  • 21. Mar '13
  • 2 minúty
  • 4015
  • 19

Existuje väčší pôžitok ako prázdne sľuby hriechu. Je to život bátia sa a poslúchania Boha, viery v pravdu, že Boh sám je dostatočný, uspokojujúci naše najhlbšie túžby.

Na vašom srdci záleží. Naozaj, naozaj na ňom záleží.

Srdce je napokon „vznešenou fakultou duše", ako John Flavel vysvetľuje vo svojej publikácii z roku 1668, teraz nazvanej Keeping the Heart („Udržiavanie srdca" — pozn. prekladateľa). Všeobecne sa srdce vzťahuje na vnútorného človeka, a čo je najdôležitejšie, večnosť osoby je závislá na stave srdca.

Píšuc štýlom praktickejším ako krájaný chlieb Flavel vyzýva kresťanov venovať srdcu maximálnu pozornosť. Hovorí: buďte usilovní v práci na srdci, čo sa prenáša do dvoch vecí: 1. zachovávať dušu od hriechu a 2. udržiavať sladké spoločenstvo s Bohom (18). Inak povedané, kajajte sa a verte; alebo umŕtvujte a oživujte; alebo odložte a oblečte si. Táto práca je „veľkou úlohou v živote kresťana".

Hodina pokušenia

Potom, ako predniesol problém a položil silný základ, si Flavel „vyhŕňa rukávy", aby popísal špecifické obdobia v živote, ktoré vyžadujú našu maximálnu starostlivosť v tejto udržiavacej práci. Deviatym „obdobím" je hodina pokušenia, a tu to začína byť drsné.

Ako Flavel nalieha na kresťanov, aby zostali kresťanmi uprostred pokušenia?

Odpoveď: pôžitok.

Jeho rada začína naším porozumením podstate hriechu. Píše: „Satan hovorí, že je existuje pôžitok, ktorý si môžeme užiť; pokušenie je prezentované s úsmevom a lákavým hlasom."(89) Flavel pokračuje, znázorňujúc tento lákavý hlas, ktorý karhá kresťana za to, že je taký nudný. Pokušenie je plné prezývania. Ale choď! Nie si taký, však nie? Si taký nudný, že nemôžeš mať trošku zábavy? A tisíc ďalších lží.

Čitateľ, buď zachránený

Akoby kládol ruku na naše plecia, Flavel píše: „Čitateľ, môžeš byť zachránený od nebezpečenstva takýchto pokušení odmietnutím návrhov pôžitku." Pozrite, čo tu Flavel hovorí: vyhýbame sa nebezpečenstvu pokušenia odmietaním jeho návrhov pôžitku. A spôsob, ako odraziť pokušiteľov návrh pôžitku, je držať sa nádeje väčšieho pôžitku.

Znova Flavel: „Ale prečo by vás mal predstieraný pôžitok hriechu zlákať, keď viete, že nevýslovne viac skutočného pôžitku vyjde z umŕtvovania, ako môže vyjsť z podriadenia sa hriechu? Uprednostníte uspokojenie nejakej nesvätej vášne spolu so smrteľným jedom, ktorý zanechá, pred tým svätým pôžitkom, ktorý vychádza z bátia sa a poslúchania Boha, prispôsobovania sa nariadeniam svedomia a udržiavania vnútorného mieru?" (90)

Pre maximálnu radosť

Existuje väčší pôžitok ako prázdne sľuby hriechu. Je to „ten svätý pôžitok", ako ho nazýva Flavel. Je to život bátia sa a poslúchania Boha, viery v pravdu, že Boh sám je dostatočný, uspokojujúci naše najhlbšie túžby. A John Piper vysvetľuje: jediný spôsob, ako poraziť silu prísľubu hriechu, je mocou tohto vyššieho prísľubu. Jadrom pokušenia je potom objekt našej viery: Dôverujeme v klamstvá hriechu? Alebo v dostatočnosť Ježiša? Toto je boj viery, ako John Piper píše:

„Viera nie je spokojná s „chvíľkovými pôžitkami" [pozri Židom 11:24–26]. Je hladná po radosti. A Slovo Božie hovorí: „pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť" (Žalm 16:11b). Takže viera neodbočí k hriechu. Nevzdá sa tak ľahko vo svojom hľadaní maximálnej radosti.

Naším hlavným nepriateľom je lož, ktorá hovorí, že hriech urobí našu budúcnosť šťastnejšou. Našou hlavnou zbraňou je pravda, ktorá hovorí, že Boh urobí našu budúcnosť šťastnejšou. A viera je víťazstvom, ktoré prekonáva klamstvo, pretože viera je uspokojená s Bohom." (Future Grace — „Budúca radosť" — pozn. prekladateľa, 335, 336)

Udržiavanie našich sŕdc znamená odovzdávanie samých seba znova a znova „tomu svätému pôžitku". Vtedy v okamihu pokušenia skutočná radosť prichádza na záchranu.

Jonathan Parnell © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.