Viac než denné stíšenie

https://www.pexels.com/photo/man-sitting-on-wooden-panel-facing-in-the-ocean-207920/

  • 5. Jún '19
  • 4 minúty
  • 2964
  • 20

Ako mnoho iných veriacich, aj ja som sa stále snažil modliť a stíšiť každé ráno. A ako väčšina z nich, aj ja som zistil, že je to neustály zápas. Predstav si môj údiv, keď som narazil na časť v Inštitúcii od Jána Kalvína, kde tvrdil, že jedna modlitba za deň nestačí.

Kalvín poukazuje na výzvu „neprestajne sa modlite“ (1. Tes 5:17) a vraví, že každý kresťan sa má snažiť modliť sa k Bohu počas celého dňa. Dodáva však, že keďže „taká je naša slabosť, že potrebuje veľa podopierania a taká je naša spomalenosť, že potrebuje byť poháňaná, patrí sa, aby si každý z nás stanovil na toto cvičenie určité hodiny.“

Kalvín učil, že by sme si mali vyhradiť určité časy dňa, hoci aj krátke, „počas ktorých by bolo naše srdce úplné vložené do stíšenia.“ Navrhol, aby ich bolo päť: keď sa ráno zobudíme, pred prácou, napoludnie, popoludní (alebo po práci) a keď sa chystáme večer do postele. Ihneď však dodal: „Len aby to nebolo poverčivé dodržiavanie hodín, ako keby sme sa snažili splatiť svoj dlh voči Bohu,“ a nútili ho vypočuť si nás.

O tejto výzve som sa dozvedel už pred rokmi, no len nedávno som zistil, že na tieto rôzne časy dňa pripravil Kalvín päť modlitieb, a boli zahrnuté aj do jeho Ženevského katechizmu z 1542/45. Mali byť príručkou pre jednotlivcov aj rodiny. To ma povzbudilo, aby som ich využil ako základ pri vytváraní  svojich vlastných modlitieb.

Povzbudzujem všetkých, aby s Kalvínom spravili to isté, čo ja. Vezmi si tieto modlitby ako vzor a použi ich pri vytváraní svojich vlastných. Zistil som, že keď mám niečo napísané a môžem si to prečítať a použiť to v srdci ako základ pre modlitbu k Bohu — nech je to aj len minúta na každú jednu –, veľmi mi to pomáha pripomínať si Božiu prítomnosť a pravdy, ktoré som sa naučil ráno, keď som čítal Bibliu. „Orámuje“ to celý môj deň Bohom a evanjeliom.

Nižšie sú modlitby, ktoré využívam ja. Použi ich ako základ, z ktorého si vytvoríš svoje vlastné.

Modlitba pri vstávaní: Za lásku

Otče, ďakujem Ti za milosť, vďaka ktorej žijem. Daj mi dosť lásky pre tento deň — zmysel pre lásku od Teba (aby som sa nebál), vyvierajúci prúd lásky pre Teba (aby som nebol pyšný a sebecký) a výslednú lásku pre ostatných (aby som nebol chladný alebo nepozorný). Nech Tvoj Duch rozjasní moju myseľ a zväčší moje srdce. Keďže to nič neznamená, ak človek dobre začne, a nepokračuje v tom, prosím Ťa, aby si neprestával a zväčšoval svoju milosť, až kým ma nedovedieš do úplného spoločenstva s Tvojím Synom Ježišom Kristom, naším Pánom, aby som uvidel Jeho krásu a veľkú slávu. Keď sa uložím na spánok a vstanem ráno len vďaka Tvojej milosti, prosím, aby som si udržal radostnú a živú pripomienku, že nech sa stane čokoľvek, jedného dňa zažijem posledné vstávanie — vzkriesenie –, pretože Ježiš Kristus položil za mňa svoj život a vstal pre moje ospravedlnenie. V mene Ježiša Krista.

Modlitba pred prácou: Za vytrvalosť

Pane, nech si uvedomujem Teba a Tvoju prítomnosť a plnosť. Daj mi trpezlivosť s Tvojimi plánmi, múdrosť a súcit, keď jednám, Tvoju otcovskú ochranu pred nebezpečenstvom a nešťastím. Pomôž mi prijať akýkoľvek úspech alebo ťažkosti v práci, ktorú si mi dnes dal, a hlavne nech som súcitný a pripravený robiť dobro pre iných. V mene Ježiša Krista.

Modlitba napoludnie: Za prítomnosť a sústredenie

Pane Bože, ďakujem Ti za to, že udržiavaš môj fyzický život jedlom a strechou nad hlavou, že mi cez evanjelium dávaš nový život. Ďakujem za uistenie, že to zlé sa obráti na dobré, že to dobré mi nikto nemôže vziať a že ten najlepší a dokonalý život ešte len príde. Daj mi radosť z Tvojej prítomnosti a slobodu od mojich typických hriechov, ktoré sa týkajú môjho perfekcionizmu v práci, strachu z kritiky a pohodlnosti. Nedovoľ, aby sa moje vášne zamotávali do prehnaných túžob pre pozemské veci, ale nech svoje srdce zameriam na nebeské veci, tam, kde Kristus, môj život, sedí po Tvojej pravici. V mene Ježiša Krista.

Modlitba po práci: Za ľudí, ktorých som dnes stretol, alebo s ktorými som jednal

Pane, zošli svoje požehnanie, svetské aj duchovné, na moju rodinu, priateľov a susedov. Požehnaj tých, ktorí pre nás dnes spravili niečo dobré, a odpusť tým, ktorí nám ublížili, alebo nám priali zlé. Daj im pokánie a lepšiu myseľ. Buď milosrdný k tým, ktorí majú akékoľvek problémy, alebo trpia, a napomáhaj im podľa ich potreby. Sprav to pre toho, ktorý konal dobro, pre muža utrpenia, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. V Jeho mene.

Modlitba pred spaním: Za odpočinok

Pane, ochraňuj nás dnes v noci pred všetkým nebezpečenstvom a strachom pred ním. Daj nám milosť, nielen aby si oddýchlo moje telo, ale aby sme mali duchovný pokoj v duši aj mysli, v Tvojej milosti a láske, aby sme tak mohli byť utešení všetkými spôsobmi. Keďže neprejde deň bez toho, aby som mnohými spôsobmi nezhrešil, zakry, prosím, všetky moje previnenia v Tvojej milosti, aby som nestratil Tvoju Prítomnosť. Odpusť mi pre Ježiša. A na záver, daj nám milosť, nech stále žijeme bez strachu zo smrti, aby sme boli Tvoji, či už živí, alebo umierajúci, vďaka zásluhám a obeti Tvojho Syna Ježiša Krista, v ktorého Mene ponúkame svoje nedokonalé modlitby. Amen.

TIM KELLER. PÔVODNÝ ČLÁNOK MÔŽETE NÁJSŤ NA REDEEMER.COM

4,6/5 (12 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.