Všetko, čo budete potrebovať do ďalšieho roka

Photo by Jamie Street on Unsplash, https://unsplash.com/photos/3IEZsaXmzzs

  • 31. Dec '20
  • 6 minút
  • 1898
  • 8

Keď nad ďalším rokom vyjde slnko, v ktorej oblasti sa budete chcieť osvedčiť ako vernejší o dvanásť mesiacov neskôr? Vo vašom stravovaní a cvičení, v tom, ako bude vyzerať vaše manželstvo a vzťahy, v osobnej evanjelizácii, pracovnej produktivite alebo v spojení s Bohom? Začiatok roka je rovnako vhodný čas ako ktorýkoľvek iný na to, aby sme vykonali audit svojho srdca a jeho skrytých zradných miest. Aké hriešne pohnútky sme zanedbali, ospravedlnili či dokonca ukryli? Ktorú vetvičku môže Boh nakoniec odstrihnúť — alebo oživiť?

Apoštol Pavol nás varuje a zároveň sľubuje: „Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať“ (2. K 9:6). Poľnohospodár, ktorý zaseje zopár semien, zožne malú úrodu, ale ten, ktorý ich zaseje veľa, bude mať veľkú žatvu. Ako sejeme (a pre koho), nakoniec rozhodne o tom — skutočným, významným a zmysluplným spôsobom –, čo zožneme. Ak sme po minulom roku ostali emocionálne labilní, vo finančnej tiesni, fyzicky slabí a nezdraví, máme narušené vzťahy a pocit, že sme ďalej od Boha, pravdepodobne žneme to, čo sme predtým zasiali. A ak tento rok zasejeme to isté, budeme sa pravdepodobne cítiť podobne aj o rok neskôr. Alebo horšie.

Ale ak budeme siať hojne, inak budeme aj žať. A náš Boh miluje, keď môže napĺňať (a dopĺňať) pohár tým, ktorí ho dychtivo hľadajú a s potešením sa rozdávajú pre druhých.

Ako budete rozsievať?

Keď Pavol písal o sejbe a žatve, mal na mysli finančnú štedrosť (2. K 9:7), no nie iba tú — „na každý dobrý skutok,“ hovorí (2. K 9:8). Keď teda otočíme stranu na nový rok, mali by sme dobre zvážiť, ako budeme rozsievať — áno, svoje peniaze, ale tiež svoj čas, energiu a pozornosť. S otvorenými rukami pred Bohom môžeme teraz rozhodnúť o tom, kto alebo čo dostane najviac a to najlepšie z darov, ktoré nám Boh dal. Väčšina z nás rozsieva skúpo preto, lebo rozsievame bezohľadne a bez modlitby. Žiaden poľnohospodár nerozsieva hojne náhodou, a len málo kresťanov rozsieva skúpo úmyselne.

Prečo rozsievame skúpo? Lebo zabúdame alebo nedbáme na to, čo budeme žať (či nebudeme). Uspokojíme sa s pohodlnosťou a výhodnosťou toho, že sa necháme unášať prúdom napriek cene, ktorú za to možno zaplatíme. Vymieňame sýtosť radosti a večné blaho za nepatrné kúsky radosti a chvíľky potešenia.

„Väčšina z nás rozsieva skúpo preto, lebo rozsievame bezmyšlienkovite a bez modlitby.“

Keď nevidíme za obzor nášho krátkeho života, naučíme sa žiť zo dňa na deň, akoby po jeho skončení už nič nebolo. Zanedbávame hlbokú a nezdolnú múdrosť Ježišovej rady:

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ (Mt 6:19–20)

Sejeme skúpo, lebo zabúdame na to, čo budeme žať, alebo sejeme skúpo, lebo máme strach, že Boh sa skúpo postará. Hromadíme akékoľvek semená, ktoré on dáva — čas, peniaze, energiu –, pretože sa bojíme, že pre nás dosť nezostane. Ale Pavol má pre nás odkaz, ktorým chce osloviť všetky naše novoročné obavy: „Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok“ (2. K 9:6–8).

Všetko, čo budete potrebovať

Možno sa necítite byť dostatočne schopní vykonať úlohy, ktoré vám Boh zveril. Je pravdepodobné, že keď sa obzriete za minulým rokom, nanovo sa cítite neschopní vo svojom manželstve, rodine, službe a pri ďalších úlohách. To je dobre. Boh nás nevolá k tomu, aby sme sa cítili, alebo sme boli dostatočne schopní. Čo sa týka kresťanského života, mali by sme mať pocit neschopnosti (2. K 2:16). Ak sme ozaj schopní, je to preto, lebo Boh je schopný. „Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť… “ (2. K 9:8). Schopnosť a dostatočnosť, na ktorých záleží, pochádzajú v každom ohľade zhora.

Nebyť milosti, nemáme potrebnú energiu na výchovu detí ani potrebnú múdrosť pri zostavovaní nášho harmonogramu práce, ani vieru dávať viac, ako je pohodlné, ani vytrvalosť dobre sa starať o svoje telo, ani trpezlivosť v skúškach, ani lásku potrebnú v manželstve. Ale Bohu patria tisíce dobytka na vrchoch, disponuje silou tisícich armád a celé miliardy hviezd pozná po mene — a prostredníctvom svojho Ducha žije v nás a pre nás.

Vo všetkých veciach

Boh, sám Boh, bude vašou dostatočnosťou — vo všetkom. „Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali… dostatok“ (2. K 9:8). Boh neprehliadne, ani vás neopustí v žiadnej oblasti života — ani vo vašom manželstve, práci, rodine, ani zdraví. Kdekoľvek sa bude starať, postará sa v plnosti, podľa svojho múdreho plánu. Svojou milosťou zahrnie každý tmavý a biedny kút nášho srdca.

Nik z nás nerozsieva dobre a všade po celý čas. V súlade s Božím múdrym, zvrchovaným a láskyplným plánom ani nemôžeme. Všetci z nás niekde potrebujú rozsievať lepšie. Asi máme sklon predpokladať, že Božie zaopatrenie sa prejaví v oblastiach, v ktorých sme silnejší, a poľahky sa nazdávame, že nás už nezaopatrí v oblastiach, v ktorých sme slabší. Vierou robíme rozhodnutia v oboch prípadoch. Budeme prosiť Boha, aby nás zaopatril v každej oblasti — tam, kde sme silnejší alebo viac obdarovaní, aj kde sme ešte stále slabí — pretože Boh sľubuje, že sa postará o všetky veci.

„Čo sa týka kresťanského života, mali by sme mať pocit neschopnosti.“

Žijeme, pracujeme, milujeme a rastieme pod transparentom so sloganom „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša“ (F 4:19).

V každom čase

Boh vám dá všetko, čo budete potrebovať v každej oblasti života v každej chvíli v priebehu nasledujúceho roka (a po nekonečne veľa rokov). „Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok“ (2. K 9:8). Náš Boh je Bohom každého okamihu. Bude pri vás stáť a starať sa, keď budete na vrcholoch úspechu či robiť pokroky; bude pri vás stáť a starať sa, keď sa ocitnete v údoliach sklamania a zlyhania; a bude pri vás stáť a starať sa na hrboľatých a často náročných cestách vašej služby druhým.

Ak mu patríme, ani jedna hodina nebude prehliadnutá. Nad každou minútou každého dňa nám v Kristovi hovorí:

„Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ (Iz 41:10)

V každom čase. Bez prerušení, chýb či prehliadnutí. Iba neochvejná, ustavičná a starostlivá otcovská láska. Nestrachuj sa, lebo ten, ktorý vládne nad vesmírom a je tvorcom celej histórie, ťa posilní, bude ťa viesť a chrániť ťa, keď budeš prechádzať týmto životom. Ak by sme uvideli a pocítili mieru a nemennosť jeho starostlivosti, smiali by sme sa tomu, ako veľmi sa vieme báť. Mraky neistoty visiace nad našou budúcnosťou by začali vyzerať menej ako ničivé búrky a viac ako toľko potrebný dážď.

Pre každý dobrý skutok

Posledné všetko je najnenápadnejšie, aspoň v našich anglických bibliách, ale je pre nový rok rovnako dôležité a závažné: „Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok“ (2. K 9:8). Každá štipka Božieho zaopatrenia bude prešpikovaná príležitosťou, ktorá sa vám naskytne — aby poslúžilo vám samým, alebo aby ste sa s láskou otočili a poslúžili druhým. Boh má vždy v úmysle, aby milosť, ktorú nám dáva, pôsobila skrze nás a priniesla dobro niekomu inému.

Hoci mnohí z nás potrebujú počuť, že Boh sa znova postará — že rozhojní milosť vo všetkých veciach a v každom čase –, rovnako veľa z nás si musí pripomínať, že pred každého z nás naukladal dobré skutky. „Sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil“ (Ef 2:10, ekum. preklad). Sám Boh už pre nás pripravil prácu, ktorú tento rok potrebujeme urobiť, zvlášť nám pripravil miesta, kde treba rozsievať, siatie, ktoré nás často bude stáť viac, než sme pôvodne plánovali.

Budeme kráčať v tejto láske, ktorú nám on už pripravil? Modlime sa teraz, na konci starého roka, za dostatok — všetkého, čo budeme potrebovať, vo všetkých veciach a v každom čase –, aby sme verne rozsievali v tom novom.

Marshall Segal © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (28 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.