Vymodlite si ich návrat

https://www.pexels.com/photo/adult-backpack-blur-business-298018/

  • 6. Júl '17
  • 5 minút
  • 5916
  • 177

Tri modlitby za márnotratné deti.

Bola som márnotratným, strateným a nahnevaným dieťaťom, ktoré sa trápilo s nájdením svojej identity. Navonok tvrdé, no hlboko vo vnútri ubolené. Bolesť mojich rozhodnutí neničila len mňa, ale vytvárala v našej rodine žiaľ a narúšala moje vzťahy s ľuďmi, ktorí ma najviac milovali.

Vďaka Božej milosti to so mnou moji rodičia nevzdali, a to aj napriek tomu, že v niektorých prípadoch to muselo byť veľké pokušenie. Namiesto toho zverili môj život Bohu, modlili sa za moje zlomenie a bojovali za mňa v modlitbách, na ktoré Boh nakoniec odpovedal.

Rodičia, ak vychovávate dieťa, ktoré má zdanlivo zatvrdnuté srdce, je rebelské (či už navonok, alebo vnútorne), vyzývam vás, aby ste vzali svoje zbrane a bojovali so všetkou svojou silou od Boha duchovný boj, ktorý sa oň vedie. Nevzdávajte to s jeho životom.  

Povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa za vaše stratené deti modlili nasledujúce tri modlitby.

1. Modlite sa za zlomené srdce bez ohľadu na to, čo to bude stáť

Je neuveriteľne ťažké modliť sa pre naše deti za niečo iné ako za pohodlný a úspešný život bez bolesti. Ako kresťanskí rodičia sa však môžeme modliť za to najväčšie dobro, ktoré bude trvať naveky, a je väčšie ako ich pozemské šťastie a komfort, a tým je spása. V tomto svete preplnenom dočasným pôžitkom, sebauspokojovaním a nejasnými hranicami za ne musíme bojovať a zverovať ich životy nášmu Pánovi, aj keď cesta k spáse vedie cez utrpenie.

Moji rodičia ma milovali natoľko, že sa modlili za moje zlomenie, za zlomenie, ktoré by viedlo k uzdraveniu.

Budem naveky vďačná mojim rodičom za to, že ma milovali natoľko, že sa modlili za moje zlomenie, za zlomenie, ktoré by viedlo k uzdraveniu.

Moja cesta zlomenia ma skoro zabila.

Po strate mojej identity atlétky a tajnom šikanovaní rovesníkmi sa môj život začal vymykať spod kontroly. Hľadala som identitu a zmysel vo všetkom, no nie v Kristovi. Keď ma moje sebapoškodzovanie viedlo ešte hlbšie do zúfalstva, túžila som po úniku z tohto sveta, a to ma dostalo do starostlivosti nemocnice. 

V strohej bielej nemocničnej izbe som mala pred sebou jasnú voľbu: buď sa nechám rozdrviť váhou môjho hriechu, alebo položím k Jeho nohám rozbité kúsky môjho života. Svojou milosťou ma dostal na kolená a začal tieto kúsky zbierať. 

Modliť sa za naše deti modlitbu zlomenia sa odvážime len v tom prípade, ak sme predtým my sami boli zlomení pred Bohom a ak veríme Jeho láske k našim deťom a k nám. Len ak sme Mu úplne odovzdali naše deti, môžeme sa modliť: „Otče, použi to, čo je potrebné, aby si zachránil moje dieťa od večnosti bez Teba bez ohľadu na to, akú to bude mať cenu.“

2. Modlite sa za to,  aby nepriateľ netúžil po vašich deťoch

O život našich detí sa vedie boj. Musíme za ne bojovať, hlavne ak im ich slepota bráni v tom, aby za 
seba bojovali samé.

Modliť sa za naše deti modlitbu zlomenia sa odvážime len v tom prípade, ak sme predtým my sami boli zlomení pred Bohom.

Pamätám si, že mi moja mama vravela historku o tom, ako som s ňou bola v kuchyni, nahnevaná na celý svet a vybíjala si na nej zlosť. Vtedy na mňa pozrela a smelo povedala: „Bojujem za teba a nenechám satana, aby vyhral nad tvojím životom!“ Po týchto slovách som sa zosypala na zem a prepukla v plač.

Aj keď nemáme záruku, že naše deti budú spasené, alebo nemáme výsledok, po ktorom túžime, môžeme si byť istí, že Boh je verný vo svojich zasľúbeniach a počuje naše modlitby. Jednou z najsilnejších zbraní, ktoré dal Boh rodičom k boju proti tlaku sveta a úkladom nepriateľa je modlitba, akou sa Kristus modlil za Petra: „Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“ (L 22:31–32)

Hoci bol Peter veriaci a deti, za ktoré sa modlíme, možno nie sú, stále sa môžeme modliť k Bohu, aby ich vyslobodil z moci satana, dal im vieru v Krista a použil ich životy na šírenie evanjelia a upevňovanie iných veriacich.

3. Modlite sa za ich život konkrétnymi veršami z Písma 

Aj keď vaše dieťa nechce mať s pravdou nič spoločné a strašne nerado počúva Božie Slovo, nemôže spraviť nič, aby vám zabránilo modliť sa verše z Písma. To je ďalšia mocná zbraň, ktorú dal Boh rodičom.

Moji rodičia sa často modlili za môj život Žalm 18:17–20:

„Z výsosti siahol, uchopil ma 
a vytiahol z veľkých vôd.
Pred mojím mocným nepriateľom
zachránil ma 
a pred mojimi neprajníkmi,
keď boli silnejší ako ja.
Prepadli ma v čase môjho trápenia,
ale Hospodin bol mi oporou.
On vyviedol ma na voľnosť,
vytrhol ma, bo si ma obľúbil.“

Keď sa pozriem späť a vidím, aký bol Boh verný, keď odpovedal na túto modlitbu, skutočne ma to udivuje. Topila som sa v sebapoškodzovaní, šikanovaní ostatnými, rebélii a utrpení príliš veľkom na to, aby som mu v tom čase rozumela. Boh ma vo svojej milosti vytiahol z hlbín a zachránil ma od seba samej a satanovej túžby po mne.

Hoci musíme učiť a vychovávať naše deti a tiež určovať hranice, nemáme žiadnu kontrolu nad ich srdcom.

Keď som tak sedela v nemocničnej izbe bez túžby žiť, Boh ma zachránil, vyviedol na voľnosť a ukázal mi, že si ma obľúbil (napriek mojej nehodnosti). Zostal tejto modlitbe verný, vytiahol ma z hlbín a preniesol cez mnoho temných dní.

Rodičia, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa zdá byť vaše dieťa od Pána Ježiša, bez ohľadu na cestu, po ktorej kráča, môžete zaň bojovať mocnou zbraňou, a to Božím Slovom.

Sila modliaceho sa rodiča

Pravda je, že hoci musíme učiť a vychovávať naše deti a tiež určovať hranice, nemáme žiadnu kontrolu nad ich srdcom. Napokon, jedine Boh môže naplniť ich srdce láskou pre Krista a otvoriť im oči, aby videli Jeho krásu a slávu.

Toto sa učím na novej úrovni a z inej perspektívy, keďže sama mám problémy s mojimi vlastnými deťmi, ktoré ma často pokúšajú až do zúfalstva. My ale nie sme bezmocní a nikdy nie sme bez nádeje. Či sú naše deti mladé alebo staré, s mäkkým alebo zatvrdnutým srdcom, máme silu modlitby, živé Slovo Božie a zvrchovaného Boha, ktorému môžeme veriť.

Náš Otec v nebesiach obľubuje ujímať sa zdanlivo beznádejných životov, akým bol niekedy aj môj a ukazovať svoju milosť a veľkosť. Dajte vášmu dieťaťu dar modlitby a vieru, že si Boh použije jeho, alebo jej život na dobré účely, zatiaľ čo bude aj váš vlastný život rásť a meniť sa. 

Sarah Walton © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (30 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.