Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Ako môžeme vzdávať vďaku v každej situácii?

Jonathan Kos-Read @ flickr.com, https://www.flickr.com/photos/jonathankosread/8026724727/

  • 6. Feb '14
  • 3 minúty
  • 2308

Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi! (1. Tes 5:18)

Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi! (1. Tes 5:18)

V poslednotýždňovom článku som opisoval reptanie ako prízvuk pekla a vďačnosť ako prízvuk neba. Ale keďže sa mnohí z nás v budúcom týždni chystajú oslavovať Deň vďakyvzdania, poďme preskúmať, čo je vďačnosť.

Konkrétnejšie, ako je možné byť poslušný 1. Tes 5:18 a „za všetko ďakovať", zvlášť, keď sú naše okolnosti hrozné? Čo poháňa vďakyvzdanie, keď sa život javí ako jedno zastrašenie, sklamanie, choroba, katastrofa a smrť jedno za druhým?

Existuje len jedna cesta. Ježiš je tá cesta ( Jn 14:6 ) a takisto ukazuje cestu.

Eucharisteo: Ďakujte tvárou v tvár hrôze

Najlepšie miesto, kde môžeme vidieť Ježiša ukazujúceho nám cestu, je vo veľkej dvorane na poschodí, kde Ježiš: vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával im hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To čiňte na moju pamiatku." (Lk 22:19 )

Grécky ekvivalent slova „ďakovať" je v tomto verši „eucharisteo". Človek, ktorého poznám a vie najlepšie rozložiť toto slovo je Ann Voskamp:

Koreňovým slovom eucharisteo je charis, čo znamená „milosť". Ježiš vzal chlieb a videl to ako milosť a dobrorečil. Vzal chlieb a vedel, že to je dar a dobrorečil. Eucharisteo, vďakyvzdanie, obaľuje grécky ekvivalent slova milosť, charis. Ale tiež v sebe zahŕňa deriváciu, grécke slovo chara, ktoré znamená „radosť“. Charis. Milosť. Eucharisteo. Vďakyvzdanie. Chara. Radosť.

Teraz sa poďme na chvíľu zamyslieť nad tým, čo Ježišovo eucharisteo znamenalo.

Ďakujem ti, Otče, že moje telo, symbolizované týmto chlebom, bude kruto ranené a ja budem (na chvíľu) zatratený tvojím hnevom (Iz 53:10), takže ty dostaneš zvrchovanú slávu v schopnosti odpustiť nehodným hriešnikom (F 2:11) a ja sa budem večne podieľať na úplnej radosti (Jn 15:11, Ž 16:11) s tisíckami miliónov omilostených hriešnikov spravodlivých skrze moju obeť (Iz 53:11).

Ježišovo ďakovanie nebolo založené na momentálnych okolnostiach. On sa chystal pretrpieť najhoršiu možnú hrôzu. Cítil sa vďačný Otcovi za milosť a slávu, ktorá prichádzala skrze kríž, a to mu dávalo radosť. Eucharisteo.

Budúca radosť poháňa tvoju vďačnú vytrvalosť

Ježišovo eucharisteo bolo poháňané jeho vierou v budúcu milosť. To je to, čo myslel autor Listu židom, keď písal:

Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. (Žid 12:2)

Ježišove oči hľadeli na jeho budúcu radosť. Prešiel krížom nie sústredením sa naň, ale na sľúbenú radosť, ktorá z neho vyplývala.

To je miesto, na ktoré chce Boh uprieť tvoj zrak: na budúcu radosť, ktorú ti zasľúbil.

Na čo sa musíš tešiť

A čo je tvoja budúca radosť? Absolútne najlepšia možná budúcnosť, akú by si si len mohol predstaviť — ak tomu budeš veriť.

Zadarmo dostaneš úplné odpustenie všetkých tvojich hriechov predĺžené navždy(Rim 6:23).

Nikdy si nebudeš musieť svoje ospravedlnenie zaslúžiť dodržiavaním zákona (G 2:16).

Pokiaľ budeš na zemi, všetky tvoje reálne potreby budú uspokojené (F 4:19).

Vo všetkom vždy dostaneš potrebnú milosť, takže budeš bohatý v každom dobrom skutku, ktorý Boh pre teba má (2. Kor 9:8).

Boh dokoná dobré dielo, ktoré v tebe začal (F 1:6).

Budeš vzkriesený z mŕtvych a nikdy viac už znova nezomrieš (1. Kor 15:52–53).

To znamená, že niekedy v blízkej budúcnosti uvidíš Ježiša, budeš s ním (2. Kor 5:8) a budeš ako on (1 Jn 3:2).

V ten deň budeš po prvýkrát poznať neznečistenú radosť v plnosti ( Ž 16:11).

Budeš úplne slobodný od všetkej skazenosti (Rim 8:21).

Budeš mať Boha navždy (1. Pt 3:18) ako svoju nesmiernu radosť (Ž 43:4).

A to je iba malá názorná ukážka! Radosť, ktorá je položená pred teba, je rovnaká radosť, akú položil pred seba Ježiš, pretože si dedič jeho kráľovstva (Rim 8:17).

Pozeraj sa na radosť, ktorá je pred tebou

No práve teraz máš problém. Je to v poriadku. Ježiš povedal, že ho budeš mať (Jn 16:13). A Ježiš ti skutočne rozumie (Žid 4:15).

V skutočnosti problémy, ktoré znášaš, majú zmysel: v nich ukazuješ svetu realitu Ježiša neobyčajným spôsobom. Božie kráľovstvo sa najčastejšie zjavuje na zemi vtedy, keď kresťania vďačne trpia súčasné problémy, pretože vidia budúcu váhu prichádzajúcej slávy, ktorá spôsobuje, že všetko, aj rúcajúci svet, sa im v porovnaní s ňou zdá ako „ľahké a krátkodobé súženie" (2. Kor 4:17).

Takže ako môžeš vzdávať vďaku v každej situácii? Je len jedna cesta: Ježišova cesta. Pozeraj sa na radosť, ktorá je pred tebou. Pozeraj sa na radosť! Ak budúca radosť, ktorú Ježiš zasľubuje, je reálna a ty mu veríš, neexistuje žiadna okolnosť, ktorá ťa môže okradnúť o vďakyvzdanie.

Jon Bloom © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.