Daj svojim deťom vedieť, že ich ľúbiš

https://www.pexels.com/photo/adult-affection-baby-casual-236164/

  • 20. Feb '18
  • 4 minúty
  • 1539
  • 15

Štyri spôsoby, ako vychovávať budúcich mužov a ženy

Čo podľa Písma robí mamu šťastnou?

„Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho.

Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička!“ (Prís 23:24–25)

Spravodlivé deti. Prinášajú nám veľkú radosť a šťastie. Preto ich opisujeme ako svoju pýchu a radosť. Chválime sa nimi, a mali by sme, lebo takéto chválenie znamená chváliť sa Pánom.

Táto radosť sa začne ihneď narodením bábätka a neprestáva v žiadnom období života. Tiahne sa dospelosťou a pokračuje ďalej. Naše potešenie rastie s tým, ako rastú naše deti. Táto radosť sa úročí lepšie než akýkoľvek dôchodkový fond. Až si teda naše deti založia vlastnú rodinu, naše šťastie sa rozšíri na ďalšiu generáciu.

Ako sa Otec teší zo svojho Syna 

Boh Otec nám túto radosť názorne ukazuje, keď sa raduje pri Ježišovom krste a znovu pri premenení: 

„A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ (Mt 3:17)

„Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas:

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“ (Mt 17:5)

Dobre si všimni, ako sa Boh teší zo svojho Syna: stotožňuje sa s Ježišom (toto je môj Syn), prejavuje Ježišovi svoju lásku (môj milovaný Syn) a chváli Ježiša (v ktorom sa mi zaľúbilo).

Aký nádherný príklad nám týmto dáva. Stotožňujeme sa so svojimi deťmi, prejavujeme im svoju lásku a celému svetu vravíme, ako veľmi nám robia radosť. Pri svojich deťoch žiarime šťastím a oni o tom vedia. Chceme, aby naše deti vyrastali v atmosfére, v ktorej sa rodičia tešia a radujú. Prinášajú nám potešenie v kolíske, tešíme sa z nich, keď sa učia čítať a písať a milujeme ich, keď odchádzajú, aby sa oženili či vydali a založili si svoju vlastnú rodinu. Keď toto spoločenstvo niečo naruší, túžobne sa ho snažíme obnoviť. To je hlavný cieľ rodičovskej kázne: obnovenie radosti zo vzťahu prostredníctvom pokánia a odpustenia.

Kde začať s bohabojnou rodičovskou výchovou?   

Ale ako sa tento postoj, vyjadrený radosťou z našich detí, stane realitou? Ako sa k nemu dopracujeme? Možno to ani nevystihuje tvoje pocity k vlastným deťom. V skutočnosti si možno ani neuvažovala nad tým, že cieľom výchovy tvojich detí je, aby boli múdre a spravodlivé. Čo teda robiť? Kde začať?

1. Nadovšetko miluj Boha

Po prvé, nezabudni, že bohabojná kresťanská mama je prirodzene bohabojnou kresťanskou ženou. Ani všetky príručky sveta ťa nedokážu zmeniť na úžasnú mamu. To by v skutočnosti ani nemalo byť cieľom. Mala by si mať túžbu stať sa bohabojnou mamou, ktorá má pred Bohom bázeň, a mamou, ktorá miluje Boha viac, než miluje deti, ktoré jej Boh dal.

Samozrejme, nemôžeš očakávať, že budeš takou ženou bez Božej milosti a dobroty. A musíš brať vážne to, ako byť oddanou a poslušnou kresťankou. To znamená, že si ženou Slova a ženou modlitby. Poslúchaš Boha. Vyhľadávaš odpustenie. Neprechovávaš voči niekomu horkosť a odpor. Ak Biblia niečo hovorí, veríš tomu a správaš sa podľa toho. Bez kompromisov. Viem, že to znie jednoducho a zároveň, že je to ťažké. Ale Boh dáva milosť: aj milosť poslušnosti, aj milosť odpustenia, keď neposlúchneme.         

Hriech ti nezabráni stať sa dobrou kresťanskou mamou; hriech, z ktorého sa nekajáš, však áno.

2. Maj v úcte a poslúchaj svojho manžela

Po druhé, maj na pamäti, že keď preukazuješ svojmu manželovi úctu a poslušnosť, svojim deťom tým dávaš bohabojný príklad biblického manželstva. To je ohromná výhoda, ktorá buduje oddanosť a lásku ako nič iné.

Deti prirodzene vzhliadajú k svojmu otcovi a obdivujú ho. Podpor ich v tom. Ukáž im, ako ctiť a obdivovať svojho otca. To im dá ohromný pocit bezpečia. Nedovoľ, aby ťa počuli, ako kritizuješ a karháš svojho manžela. Inak budú prežívať pocit hanby a budú zmätené. O svojich veciach „debatujte“, či riešte svoje nezhody tak, aby to nepočuli detské uši. Buď rýchla v počúvaní, rýchla v konaní, keď treba niečo napraviť. Nech sa stane zvykom, že sa k svojmu manželovi budeš správať úctivo, s láskou a zdvorilo, presne tak, ako si to sľúbila na svadbe. Nech deti počujú, ako obdivuješ ich otca. Napokon, vydala si sa zaňho!

3. Pamätaj, si to ty, kto buduje                 

Po tretie, pozeraj na veci z dlhodobého hľadiska. Nemluvňatá a batoľatá sú roztomilé, ale mysli na radosť v ich pubertálnom veku. Nepodliehaj sentimentalite. Tieto deti vedieš k tomu, aby sa z nich stali oddaní, dospelí kresťania. Pamätaj, že buduješ. Všetko to učenie, cvičenie, modlenie, výchovná disciplína a živenie má na zreteli oveľa vyšší cieľ. Žalude vyzerajú milo, ale tešíme sa na mocné duby.

Rešpektuj svoje deti podobne ako svoje sestry a bratov v Kristovi. Príde deň, keď sa ty budeš učiť od nich. Nebudeš ich trénerom, ale tou, čo sedí na tribúne a povzbudzuje ich. Teš sa na ten deň.

4. Vychovaj svoje deti tak, aby ťa mohli opustiť

Nakoniec, nezabudni, že deti ti zapožičal tvoj Otec v nebi. Nechovaj sa k nim príliš majetnícky. Vychovávaj ich tak, aby ťa mohli raz opustiť.

Vychovávaj ich tak, aby vedeli, že milovať Boha a poslúchať jeho prikázania je zo všetkého najdôležitejšie. Snaž sa, aby to bolo na prvom mieste pri všetkej tvojej výchove a vyučovaní. Keď učíš svoje deti, aby poslúchali svoju matku a otca, učíš ich, aby poslúchali Boha. Uisti sa, že to chápu a má to miesto v ich srdci.  Nech ťa nikdy neunaví to, že hovoríš stále to isté. Neochabuj v činení dobrého (Gal 6:9).

Pestuj radosť, zaľúbenie a potešenie zo svojich detí, pretože Boha poznajú, boja sa ho a robia mu radosť. Často im vrav, aká si s nimi šťastná a Boh zväčší tvoju aj ich radosť.

Nancy Wilson © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,1/5 (10 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.