Nech je krásna a silná

https://www.pexels.com/photo/mother-and-daughter-on-grass-1683975/

  • 31. Jan '19
  • 6 minút
  • 1038
  • 9

Lekcie z výchovy dcér

Každú jeseň vymieňam rastlinky v dvoch kvetináčoch, ktoré mám na svojej prednej verande. Mojím prvým krokom je prehliadať internet a nájsť dizajn kvetináča, ktorý sa mi bude najviac páčiť. Keď ho nájdem, pozorne si ho obzerám a všímam si odrodu, veľkosť, farbu a umiestnenie rastlín, a tiež celkový efekt. Následne rastliny a kvety nakúpim a snažím sa ich naaranžovať podobným spôsobom. Hotové kvetináče vyzerajú zriedkavo tak dobre ako tie na fotografii (Niekedy sa tomu ani nepriblížia!), ale aj tak vyzerajú lepšie, než keby som ich urobila bez inšpirácie.

Aby nás Boh vo výchove detí viedol a inšpiroval, milostivo nám dal dva živé obrazy mladistvej zrelosti v Žalme 144:12 (Roháčkov preklad):

„… aby boli naši synovia ako rastúce štepy podarené vo svojej mladosti, naše dcéry jako uholné stĺpy, krásne tesané, vzoru chrámu;“

Žalmista vykresľuje nádhernú komplexnosť dizajnu stvorenia tak, že opisuje synov ako „štepy podarené“ a dcéry ako „uholné stĺpy, krásne tesané, vzoru chrámu“. Tieto dva odlišné obrazy spolu odkrývajú jeden základný predpoklad: synovia a dcéry nie sú totožní. Deti nie sú len štepmi alebo len stĺpmi, alebo čímkoľvek, čím si myslia, že sú. Boh ich stvoril, aby boli mužmi alebo ženami.

Pozrime sa v tomto verši pozornejšie na dcéry. Ako by nás mohol tento obraz o „uholných stĺpoch“ viesť našou výchovu dcér? Čo tento obraz stĺpu znamená? Ako vyzerá výchova dievčaťa v mladú ženu, ktorú opisuje žalmista, v každodenných, praktických stránkach materstva?

Obraz krásy

Nejde o obyčajné stĺpy. Sú to stĺpy chrámu, ktoré sú vyzdobené tesaním a je radosť na nich pozerať. Jedným slovom: krásne. Môžeme sa snažiť urobiť repliku tohto obrazu tak, že vychováme naše dcéry krásne zvnútra aj zvonku. Ako kresťanské matky nemáme byť proti túžbam svojich dcér po kráse, mali by sme pestovať ich Bohom dané dispozície, aby znásobili svoju krásu, ale aj krásu všetkého okolo nich.

Skutočná krása sa, samozrejme, začína krotkým a tichým duchom so silnou povahou ženy, ktorá verí v Boha a koná dobro (1. Pt 3:3–6; 1. Tim 2:9–10). Môžeme svoje deti učiť, aby konali dobro. Môžeme im vytvoriť spôsoby, akými môžu slúžiť vo svojich rodinách, zboroch a spoločenstvách. Opýtajte sa matiek malých detí, či im vaša dcéra môže pomáhať, overte si, či váš miestny zbor alebo spoločenstvo nepotrebuje dobrovoľníčku, alebo vytvorte možnosti na „dobrú prácu“ u vás doma. Keď učíme svoje dcéry, aby pomáhali ostatným, pomáhame im, aby zároveň rástli do krásy.

Skutočná krása môže začínať s pokorným a bohabojným srdcom, avšak odráža sa aj na zdržanlivom a slušnom výzore (1. Tim 2:9). Namiesto toho, aby sme svojim dcéram vštepovali štandard krásy podľa vlastných predstáv, mali by sme chcieť pestovať ich vkus pre krásu spôsobom, ktorý je v súlade s Božím slovom. To zaiste zahŕňa učenie, ale tiež praktickú pomoc v tom, ako sa obliekať bohabojným spôsobom. Zvyčajne nie je jednoduché vyzerať štýlovo a slušne. Niekedy som so svojimi tromi dcérami nakupovala hodiny, aby sme nakoniec kúpili jednu blúzku. Táto snaha navyše však stojí za to, aby sme potešili Pána a poslúžili ostatným.

Svoje dcéry chceme povzbudiť, aby skrášľovali svoje okolie. Mali by sme im odovzdávať akékoľvek zručnosti v oblasti umenia a domácnosti, a ak nejaký talent nemáme (ako ja v mnohých oblastiach), môžeme poprosiť obdarované priateľky, aby naše dcéry učili ony. Nezáleží na tom, akú úroveň zručnosti máme, svoje dcéry chceme vychovať tak, aby z nich boli krásne tvorkyne krásy.

Obraz opory

Tieto stĺpy nie sú len atraktívne. Sú to uholné stĺpy: nosné stĺpy, ktoré sú oporou samotnej štruktúre chrámu. Byť uholnými stĺpmi naučíme svoje dcéry tak, že ich budeme trénovať, aby na seba vzali zodpovednosť, tvrdo pracovali s kreatívnosťou a dômyselnosťou, slúžili bez uznania a zvládali to pod tlakom a prenasledovaním vo svete, ktorý je nepriateľský voči biblickej ženskosti.

Rodičia, ktorí to myslia dobre, sa možno budú snažiť odstrániť prekážky a vyrovnávať cestu k naplneniu snov svojich dcér. Tento prístup však často vytvorí slabé ženy, ktoré nie sú schopné niesť ťažkú zodpovednosť dospelosti a rodinného života, alebo odolávať kultúrnym tlakom. Ako kresťanské matky sa máme snažiť vychovať dcéry, ktoré budú silné a budú udržiavať domov, cirkev a spoločnosti — budú im oporou a budú ich držať pohromade. Žena v Prísloviach, v kapitole 31 je obrazom takejto ženy, ale v širšom chápaní. Byť „uholným stĺpom“ si vyžaduje veľkú silu charakteru, ktorá pochádza z disciplíny a odhodlania, najlepšie vypestovaných v mladom veku.

Jeden spôsob, ako vychovať svoje dcéry na usilovné a silné mladé ženy, je učiť ich viesť domácnosť. Akonáhle boli moje dcéry dosť staré, začala som im dávať lekcie v rozličných stránkach vedenia domácnosti: plánovanie jedla, upratovanie, nakupovanie, pranie, žehlenie a organizácia.

Potom keď som mala pocit, že sú pripravené, poverila som ich vedením našej domácnosti na celý týždeň. Boli prekvapené, aké zradné a náročné môže byť viesť domácnosť. Každá z nich vyhlásila, že im tento skúšobný týždeň pomohol pripraviť sa na ťažké bremeno materstva a domácnosti. Bez ohľadu na to, čo budú mať naše dcéry na zodpovednosť v budúcnosti, naším konečným cieľom je vytrénovať ich, aby boli silnou oporou — fyzicky, intelektuálne a emocionálne — doma a v cirkvi.

Obraz spojnice

Nakoniec, uholné stĺpy sú spojnicami. Nielenže skrášľujú a podopierajú, ale aj spájajú chrámové múry. Mali by sme chcieť, aby naše dcéry boli podobným spôsobom spojnicami ľudí, aby ich zjednocovali a držali pokope (R 12:9–13; Ef 4:3).

Čo spraví z mladej ženy dobrú spojnicu? Keď sa vo svojich vzťahoch zameria na druhých. Namiesto toho, aby sa zaujímala len o seba a uzatvárala sa, alebo iný extrém, aby si vyžadovala pozornosť a bola márnivá, mala by sa sústrediť na milovanie ostatných spôsobom, ktorý ich bude spájať v Kristovi. Srdečnosť a priateľskosť, šikovnosť v kladení otázok, starostlivosť o potreby a pocity iných z nej spravia mladú ženu, ktorá bude ľudí zjednocovať a spájať.

Spôsob, akým môžeme pomôcť svojim dcéram vyrásť na silné spojnice, je  usmerňovať ich priateľstvá. Namiesto toho, aby sme im dovolili stretávať sa, s kým sa im zachce, mali by sme ich povzbudzovať, aby sa rozhodli pre tých osamelých, aby medzi seba vzali nové dievča a aby ostali blízkymi priateľkami tých, ktorí ich vedú k zbožnosti. Moje dcéry stále vedeli, že kedykoľvek chcú ísť na zhromaždenie, pustím ich s pripomienkami: „Slúžte, choďte za inými a klaďte dobré otázky,“ a neskôr sa ich budem pýtať: „S kým ste sa rozprávali? Komu ste mohli poslúžiť?“ Ak svoje dcéry usmerníme v tom, ako odolávať pokušeniam egocentrizmu (ktorý je v týchto mladých rokoch tak silný!), môžeme im pomôcť stať sa uholnými stĺpmi, ktoré budú ctiť Boha a spájať ľudí.

Modlitba matky

Vychovať dcéry, ktoré budú „uholné stĺpy, krásne tesané, vzoru chrámu,“ nie je len náročné, je to vlastnými silami úplne nemožné. Kvôli tomuto obrazu a jeho rôznym uplatneniam sa ľahko môžeme začať cítiť beznádejne, no tento verš je rovnako povzbudzujúci, ako aj náročný. Nie je len obrazom, ktorý treba napodobniť, ale aj modlitbou, ktorú sa treba modliť: modlitba k nášmu zvrchovanému, milujúcemu a všemohúcemu Bohu, ktorý s potešením odpovedá na modlitby matiek.

Táto modlitba by nás mala naplniť nádejou a dôverou. Boh nás nepovoláva len k tomu, aby sme verne vychovávali svoje dcéry podľa Jeho slova, ale pozýva nás, aby sme priniesli všetky svoje materské starosti a túžby k Nemu. Poďme sa modliť, aby spravil to, čo dokáže len On — mocou Ducha Svätého spôsobiť, že naše dcéry budú krásne, budú oporou a budú spájať ľudí pre slávu Kristovu.

Carolyn Mahaney © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,4/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.