Za pokoj musíš bojovať

https://stocksnap.io/photo/SA6PS5MNI8

 • 26. Apr '18
 • 5 minút
 • 2583
 • 115

Holubica je takmer všade vo svete symbolom mieru a pokoja. Myslím, že je to veľmi výstižné. Holubice sú krásne, jemné a verné stvorenia, no zároveň sú prelietavé. Stačí máličko a uletia.

Jedno hrubé slovo, unáhlené gesto a holubica je preč. Ak chceš, aby pri tebe ostala, musíš dávať veľký pozor na svoje slová a skutky. Podobne je to aj s ľuďmi, keď s nimi chceš žiť v pokoji.

Autor Listu Židom nám hovorí, aby sme hľadali pokoj s každým človekom (Žid 12:14). Hovorí však aj to, že udržať pokoj — taký skutočný a úprimný pokoj –, nie len nefungujúce vyhýbanie sa konfliktom — je naozaj náročné. Ako veľmi? Autor listu vraví, že udržať pokoj je rovnako ťažké ako:

 • znova vzpružiť ochabnuté ramená a podlomené kolená (Žid 12:12)
 • pokračovať v chôdzi so zranenou nohou (Žid 12:13)
 • žiť vo svätosti, ktorá je dôkazom našej viery, aj napriek našej hriešnej podstate, ktorá nás neustále nabáda na zlé (Žid 12:14)
 • nedovoliť stálemu mámeniu hriechu, aby zatvrdilo naše srdcia a odviedlo nás preč od Boha (Žid 3:12–13), inak povedané — nedovoliť, aby vyrástol „koreň horkosti“ (Žid 12:15 s odvolaním na Dt 29:17)
 • zachovať si sexuálnu čistotu (Žid 12:16)

Usilovať sa o pokoj s každým je ťažké rovnako ako bojovať dobrý boj viery (1. Tim 6:12). Je to duchovný boj, v ktorom sa na pokoj bude neustále útočiť a našou úlohou je urobiť všetko, aby sme obstáli (Ef 6:13) a žili v pokoji so všetkými (Rim 12:18). Je to iróniou Božieho kráľovstva, ale za pokoj musíme bojovať.

 „Prenasledujte“ konflikt

Grécke slovo, ktoré v Liste Židom 12:14 prekladáme do slovenčiny ako „hľadať“ alebo „usilovať sa“, je diōkō. Je to veľmi silné slovo — silnejšie ako slovenské „hľadať“ a „usilovať sa“. Rôzne tvary slovesa diōkō sú v Novom zákon použité veľakrát. Tu je niekoľko známych príkladov jeho použitia (v kurzíve):

 • Ježiš: „Blahoslavení ste, keď vás pre mňa… prenasledujú.“ (Mt 5:11)
 • Ježiš: „Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9:4)
 • Pavol: „… cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 3:14) Pavol bol ochotný urobiť čokoľvek, aby dosiahol vzkriesenie (Flp 3:11).
 • Ján: „Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca.“ (Zjv 12:13)

Keď sa schyľuje ku konfliktu, mali by sme uvedomiť, že mu môžeme predísť a urobiť všetko pre pokoj.

Tieto príklady nám pomáhajú lepšie rozumieť tomu, čo autor myslel, keď nás vyzýva, aby sme sa usilovali (diōkō) o pokoj. Máme bežať smerom k pokoju a urobiť všetko preto, aby sme ho dosiahli. Máme s neochvejným odhodlaním prenasledovať pokoj. Môžeme sa na to dokonca pozerať ako na prenasledovanie konfliktu — tým myslím, že máme tvrdo pracovať na tom, aby sme predišli sporom alebo ich ukončili a umŕtvili tak hriech. Nemáme prenasledovať ľudí, s ktorými máme spory.

Trpezlivosť a rozvaha

Niektorým konfliktom sa vyhnúť nedá a ani by sa im vyhýbať nemalo. Biblia nás jasne varuje, že „všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní“ (2. Tim 3:12). Ježiš povedal: „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.“ (Lk 21:17) Júda nás vyzýva, aby sme „bojovali za vieru“ proti falošným učiteľom (Júd 1:3). Ježiš karhal zákonníkov a farizejov (Mt 23:13–39), Pavol napomenul Petra (Gal 2:11–14), Peter pokarhal mága Šimona (Sk 8:20–23) a Ján musel konfrontovať Diotrefesa (3. Jn 1:9–10).

Konflikty v našich životoch však väčšinou nie sú takéto jednoznačné. Ťažko v nich rozsudzujeme, pretože sú plné oprávnených starostí, nedorozumení, strachu, ale aj závisti, sebectva, pýchy a neochoty priznať si vinu, ktoré podľa Jakuba pramenia z našej žiadostivosti (Jak 4:1, 3:16).

Máme bežať smerom k pokoju a urobiť všetko preto, aby sme ho dosiahli.

Ak chceme prísť na to, či je náš konflikt vo svojej podstate naozaj neodvratný, musíme rozlišovať, akú veľkú rolu v ňom hrajú naše starosti, nedorozumenia, strach a koľko je v ňom našej závisti, sebectva, pýchy, neochoty. To si vyžaduje veľkú dávku rozvahy, trpezlivosti, vytrvalosti, sebaovládania, múdrosti a lásky (agapē ). Chce to pevné rozhodnutie byť rýchlym, keď treba počúvať, pomalým, keď treba hovoriť a pomalým do hnevu (Jak 1:19). Je nutné naplno bežať, horlivo prenasledovať a usilovať sa (diōkō) o pokoj. Väčšina našich konfliktov je totiž zbytočná alebo aspoň zbytočne dramatická.

Usiluj sa o pokoj až na smrť

Kam až máme zájsť pri „hľadaní pokoja“? Ďalej ako väčšina z nás chce ísť, a ďalej, ako nám uprostred konfliktu vravia naše pocity.

Biblia nazýva Ježiša „Kniežaťom pokoja“ (Iz 9:5) a toto Knieža pokoja, Syn Boží, káže: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať“ (Mt 5:9). Ako ďaleko šiel Boží Syn, Knieža pokoja, aby sa s nami zmieril? Až na smrť. Ježiš priniesol pokoj medzi nás a Boha „v krvi Jeho kríža“ (Rim 5:8).

Ako ďaleko majú ísť Božie deti pri hľadaní pokoja? Až na smrť. Čo to v praxi znamená? To závisí od konkrétneho konfliktu, ale minimálne to znamená umŕtvovať zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba (Kol 3:5). Znamená to byť nakloneným v bratskej láske a predbiehať sa navzájom v úctivosti (Rim 12:10). Znamená to dobrorečiť tým, čo vás prenasledujú, žiť s ostatnými v jednote, nebyť múdrym len pre seba, neodplácať sa zlým za zlé, usilovať sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí, nepomstiť sa, správať sa k nepriateľom so súcitom a láskavosťou a ak je možné, nakoľko je to na vás, mať pokoj so všetkými ľuďmi (Rim 12:14–21).

Tak to má vyzerať, keď „hľadáme pokoj s každým človekom“ (Žid 12:14). Vo väčšine prípadov, keď sa schyľuje ku konfliktu, by sme si mali uvedomiť, že mu môžeme predísť a urobiť všetko pre pokoj. Zmýšľajme o druhých v dobrom a nebojme sa priznať, že došlo len k nedorozumeniu alebo že nás pokúša vlastná žiadostivosť. Keď máme uistenie, že náš konflikt je z biblického pohľadu naozaj nevyhnutný, môžeme druhého konfrontovať. Stále však hovorme pravdu v láske, či už prísne karháme, alebo nežne a láskavo napomíname (Ef 4:15).

Pokoj si vyžaduje pevné rozhodnutie byť rýchlym, keď treba počúvať, pomalým, keď treba hovoriť a pomalým do hnevu.

Je to náročné. Rovnako ako v duchovnom boji musíme bojovať. Musíme zomrieť, ale takéto zomieranie pre pokoj Boh požehnáva. Tak konflikty riešia Božie deti a Jeho odmena pre tvorcov pokoja bude nekonečne úžasná.

JON BLOOM © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,8/5 (20 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.