Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Proste Boha, aby znovu postavil, čo je zničené

https://www.pexels.com/photo/abandoned-abandoned-building-america-architecture-267896/

  • 24. Jan '18
  • 5 minút
  • 1371
  • 7

Minulý rok sa stal pre mnohých rokom, ktorý priniesol veľa zmätku, nepokoja a vnútornej tiesne. Občas mal človek pocit, akoby každý nový deň prinášal svoju vlastnú temnú vlnu dôvodov, prečo byť znechutený či zúfalý.

Prežívate vnútornú tieseň z rasového napätia v našej krajine?

Máte strach, že hrozí vojna?

Ste smutní z toho, ako sa správa náš prezident?

Sledovali ste spustošenie spôsobené hurikánmi a lesnými požiarmi?

 

Prišli ste v minulom roku o milovanú osobu?

Čelí vaša rodina ešte väčším skúškam v roku 2018?

Sú vaši príbuzní chladnejší a viac odcudzení ako kedykoľvek predtým?

Zdá sa, že vaše deti sú ešte viac vzdialené od Pána?

 

Nedostali ste sa doteraz tak ďaleko, ako ste pôvodne plánovali?

Ste vo svojej práci menej spokojní, a možno pripravení z nej odísť?  

Prestali ste sa modliť?

Vrátili ste sa tento rok do starých koľají hriechu?

 

Rok 2017 pravdepodobne vzniesol nečakane viac otázok a obáv a zanechal v nás otázku, ktorú si mnohí z nás kladú zas a znovu: Bože, čo robíš?   

Boh, ktorý stavia nanovo

Keď som si vybavil skúšky a smutné udalosti minulého roka, svoje osobné aj naprieč Spojenými štátmi, znovu som si prečítal, čo Hospodin povedal Jeremiášovi, keď ho povolal do služby:

„Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil.“ (Jer 1:10

Boh poslal Jeremiáša, aby vytrhával, rúcal, ničil a plienil. Takýto súd a ničenie tvoria väčšinu Jeremiášovej knihy (a čo sa toho týka, aj zvyšnú časť Prorokov). Ale poverenie, ktoré dostal Jeremiáš, nekončí pri ničení. Hovorí tiež: „Ustanovil som ťa dnes nad národmi a kráľovstvami… aby si budovalsadil.“

Tou istou mocou, ktorou Boh zoslal súd kvôli porušenosti Izraela, aj prisľúbil, že nakoniec znovu postaví to, čo bolo zničené. Opäť hovorí: „Dobrotivo upriem na nich svoj zrak a navrátim ich do tejto krajiny. Znova ich vybudujem, ale nezrúcam, zasadím ich, ale nevytrhám“ (Jer 24:6). Jedného dňa ich nebude vytrhávať, už ich viac nebude rúcať. Dokonca vraví: „Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro“ (Jer 32:41).    

Ako Boh stavia nanovo?

Hospodin používa rovnaké slová aj ďalej v prorockej knihe Jeremiáš: „Ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, plieniť, ničiť a privodiť nešťastie, tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť — znie výrok Hospodina“ (Jer 31:28).  

Ako to bude vyzerať, keď bude Boh stavať a vysádzať? Len o pár veršov ďalej Hospodin hovorí:

„Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hospodina –, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich Pánom — znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch — znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: Poznajte Hospodina!, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho — znie výrok Hospodina –, pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať“ (Jer 31:31–34).

Boh sľúbil, že nanovo postaví to, čo bolo predtým zničené, a znovu posadí to, čo bolo predtým vytrhané. Ukázal sa ako čestný, mocný a spravodlivý Sudca. A sľúbil, že sa ukáže ako rovnako trpezlivý, súcitný a milostivý Vykupiteľ — Ten, ktorý stavia nanovo. Nová stavba sa začala, keď poslal svojho Syna.

Boh bol zlomený

Keď Boh sľúbil, že nás vybuduje — že nám dá nové srdce a novú zmluvu –, sľuboval tým, že zničí svojho milovaného Syna.

Namiesto toho, aby nás povytŕhal tak, ako sme si zaslúžili, umiestnil svojho vlastného Syna na kríž (Jn 3:16). Namiesto toho, aby polámal našu úbohú obhajobu a naše výhovorky, zoslal svojho vlastného Syna, aby si nechal zlomiť svoje telo namiesto nášho (1. Kor 11:23–26). Namiesto toho, aby zničil nás, zdrvil svojho vlastného Syna vo svojom neznesiteľnom hneve (Iz 53:10). Namiesto toho, aby porazil našu rebéliu a vrhol nás do pekla, pohodil svojho vlastného Syna vlkom zla na mieste, kde bol ukrižovaný (Sk 2:23).

Boh Syn bol vytrhnutý, vnútorne zlomený, zbúraný a zničený, aby z nás mohol urobiť nových ľudí. Teraz však Syn „dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prisľúbeniami“ (Heb 8:6). V novej zmluve, skrze Ježiša Krista Nazaretského, Boh nakoniec vykupuje, nanovo buduje a znovu vysádza.

Proste Boha, aby staval nanovo v roku 2018

Ak Boh dokáže nanovo vybudovať s nami vzťah rozorvaný hriechom, a znovu posadiť a oživiť duše, ako sú tie naše, mŕtve v hriechu, čo nové by mohol urobiť tento rok vo vašom živote — vo vašej rodine, na vašom pracovisku, na vašom sídlisku, vo vašej krajine, vo vás?

Proste Boha, aby nanovo postavil to, čo je zničené v našej krajine — aby došlo k zmiereniu hlbokých a rastúcich rasových nezhôd, aby priniesol mier tam, kde je medzinárodná nevraživosť, aby zmaril plány zlých vládcov a upokojil vojenské hrozby, aby priniesol vodcom našej krajiny spásu a prebudenie, aby sa priblížil k tým, ktorých spustošil hurikán Harvey, Maria či Irma, alebo požiare v Kalifornii.           

Proste Boha, aby nanovo postavil to, čo je zničené vo vašej rodine — aby potešil vás a vašich najbližších, ktorí prišli o milovanú osobu, aby vás posilnil v ťažkých skúškach, ktoré sú pred vami (očakávané i nečakané), aby priniesol harmóniu a uzdravenie do vzťahov, v ktorých panuje napätie a odcudzenie, aby konečne zachránil vášho syna či dcéru.     

A proste Boha, aby nanovo postavil to, čo je ešte stále zničené vo vás — aby vás učil tajomstvu spokojnosti, pomocou ktorého môžete čeliť akejkoľvek prekážke či sklamaniu, aby vám dal múdrosť a schopnosť správne usudzovať; trpezlivosť a radosť v práci, do ktorej vás povolal, aby sa s vami každý deň nového roka stretával pri modlitbe a slove, aby vás raz navždy očistil a oddelil od akéhokoľvek hriechu, ktorý vás opantáva.   

Ak ho poprosíte a budete mu dôverovať: „[Budete] ako strom zasadený pri vode, [ktorý] svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie“ (Jer 17:7–8). Budete smelí, spokojní a plodní aj vtedy, keď rok 2018 prinesie veľa dní naplnených zmätkom, nepokojom a vnútornou tiesňou. 

 

MARSHALL SEGAL © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.